Høgskolen i Innlandet

Nokut bruker over et år på søknad om å få bli universitet

Høgskolen i Innlandet (HiNN) sendte nylig inn søknad om å bli universitet. Svaret fra Nokut vil komme først i 2024.

Til tross for tidsbruk: — Vi har valgt å priortiere søknaden fra HiNN, sier tilsynsdirektør Nina Waaler i Nokut
Til tross for tidsbruk: — Vi har valgt å priortiere søknaden fra HiNN, sier tilsynsdirektør Nina Waaler i Nokut

På et ekstraordinært styremøte 8. desember vedtok høgskolestyret å søke om å bli akkreditert som universitet. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som behandler søknaden.

Maren Kyllingstad er styreleder ved Høgskolen i Innlandet
Maren Kyllingstad er styreleder ved Høgskolen i Innlandet

Etter vedtaket sa styreleder Maren Kyllingstad at de ikke har noen mening om hvor lang tid de tror det vil ta før de kan kalle seg et universitet.

— Nå er det besluttet å sende en søknad, så er det en prosess og dialog med Nokut. Vi er ydmyke for den prosessen vi skal gjennom, svarte hun.

Nokut bekrefter at søknaden er mottatt. Til Østlendingen sier tilsynsdirektør Nina Waaler at det vil bli gjennomført institusjonsbesøk i løpet av høsten 2023. Selve vedtaket blir fattet i 2024.

— Prioriterer søknad

— Vi begynner å jobbe med søknaden tidlig på vårparten. Det er et omfattende arbeid som vil ta tid, derfor har vi skissert disse tidspunktene, sier Waaler til Khrono.

Nokut-direktør Kristin Vinje advarte tidligere i vinter om at flere år med budsjettkutt gjør at Nokut kan bli en propp i systemet.

Ifølge Vinje er Nokuts budsjett kuttet med 15 millioner siden 2020. Videre skal Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) overta oppgaver fra Nokut ved årsskiftet. Dette har Nokut beregnet tilsvarer 43 millioner kroner. I forslaget til statsbudsjett opererer regjeringen med et kutt på 50 millioner.

— Det kommer til å bli kø, sa Vinje og varslet at kuttene vil gå ut over Nokuts evne til å behandle søknader om studieprogram og institusjonsakkrederinger for universiteter og høgskoler.

Nina Waaler sier at tidsbruken Nokut trenger for å ferdigbehandle søknaden fra Høgskolen i Innlandet (HiNN) ikke er relatert til trange økonomiske rammer.

— Budsjettkutt vil ha betydning for strategiske valg vi tar og vi har valgt å prioritere søknaden fra HiNN.

Vurderer å kutte tidsbruk

— Hvorfor tar det så lang tid å få avklart en søknad om å bli universitet?

— Vi skal nedsette komitée, et omfattende materiale de har sendt inn skal gjennomgås og vi skal på institusjonsbesøk. Skal dette bli gjort på en korrekt måte, tar det tid. Vi har også et regelverk å forholde oss til. Men vi ønsker framover å se nærmere på om slike prosesser kan gjøres raskere. Vi skal alltid ha et mål om at vi stadig skal gjøre ting enda bedre, sier tilsynsdirektøren.

Høgskolen i Innlandet søkte også i 2020 om å bli akkreditert som universitet. Da fikk de avslag av Nokut. Siden har de forberedt en ny og bedre søknad ved å ansette nye folk i stor skala og styrket kompetansen til nåværende ansatte.

Èn vesentlig grunn til at de fikk nei på å bli universitetet i 2020, var at høgskolen hadde for få avlagte doktorgrader, for mange studenter per faglig ansatt, for lav kompetanse hos de ansatte og at forskningen ikke holdt høy nok kvalitet.

Nå har de tro på at de denne gangen kan få gjennomslag.

— Vi ville først søke når vi var trygge på at vi når målene og kriteriene som Nokut har satt, sa styreleder Maren Kyllingstad til Khrono tidligere i desember.

Powered by Labrador CMS