evaluering

Nokut internasjonalt godkjent, med forbedringspunkter

Nokut får internasjonalt godkjentstempel, men kan bli bedre på flere punkter, ifølge evaluering.

Nokut er evaluert og godkjent av det europeiske kvalitetssikringsorganet. Nokut-direktør Kristin Vinje er glad for tilbakemeldingene.
Publisert

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er blitt evaluert og fått godkjentstempel av det europeiske kvalitetsikringsorganet ENQA .

Gjennom evalueringen sjekkes det om Nokuts arbeid med ekstern kvalitetssikring oppfyller de europeiske standardene for kvalitetssikring av høyere utdanning.

Det handler om Nokuts arbeid med akkreditering av institusjoner og studieprogrammer og om hvordan Nokut gjør periodisk kontroll av det systematiske kvalitetsarbeidet ved universiteter og høgskoler. Videre om hvordan tilsyn gjennomføres og utdanningskvalitet evalueres.

Evalueringen ble gjennomført fra juli 2022 og til april i år, med fysisk besøk av den internasjonale komiteen rett før jul.

Flere forbedringspunkter

Nokut får godkjent av det europeiske organet, men får også forslag til forbedringer.

— Vi er veldig glade for tilbakemeldingene og at alle kravene til medlemskap i ENQA er oppfylt. Særlig positivt er det at evalueringen viser at vi har klart å innpasse våre ulike kunnskapsbaserte aktiviteter inn i kvalitetssikrings- og utviklingsarbeidet vårt på en god måte, sier Nokut-direktør Kristin Vinje, ifølge nokut.no.

Når godkjenningen nå er på plass, kan Nokut søke om fornyet medlemskap i ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education). Dette må gjøres hvert femte år.

Håndtere dokumentmengder bedre

Ifølge evalueringsrapporten bør Nokut, sammen med institusjonene, utvikle en bedre og mer effektiv metode for å samle inn og gjøre dokumentasjon og analyser tilgjengelige.

Analysedirektør i Nokut, Ole-Jacob Skodvin, sier at dette blant annet dreier seg om om dokumenter Nokut får inn i tilsyns- og akkrediteringsprosesser.

— Her mener komiteen at vi, sammen med institusjonene, i enda større grad skal ta i bruk digitale verktøy som bidrar til å lette arbeidet hos institusjonene og som er mer formålstjenlig enn hvordan det er i dag, der vi ofte får inn veldig store mengder dokumentasjon, sier han.

Det andre forbedringspunktet er at Nokut må kommunisere tydeligere tidsplan og arbeidsmengden til institusjonene i utdanningsevalueringene de gjennomfører, samt at de aktivt må kommunisere eventuelle endringer i den planlagte tidsplanen.

Komiteens siste anbefaling til NOKUT er å gjøre klageprosesser mer kjent og enklere å finne i dokumentasjonen som blir gitt til institusjonene.

Får ros for innovasjon

Ifølge komiteen har Nokut gjort fremgang på noen punkter som ble påpekt ved forrige evaluering for fem år siden.

Det gjelder blant annet at Nokut nå kartlegger hvordan institusjonene følger opp anbefalinger de får etter periodiske tilsyn med sitt systematiske kvalitetsarbeid. Videre at Nokut lager tematiske kvalitetsoppsummeringer fra sine evalueringer og tilsynsarbeid.

Videre kommer komiteen med rosende ord om Nokuts evne til å utvikle nye metoder og aktiviteter, og ikke minst ros for å ha innført evalueringer av kvalitet i utdanningene.

Standardene til den europeiske paraplyorganisasjonen ENQA gjelder kun utdanning på universitets- og høgskolenivå, men Nokut opplyser at de også ønsker å legge de samme prinsippene til grunn for arbeidet med ekstern kvalitetssikring av høyere yrkesfaglig utdanning.

Powered by Labrador CMS