statsbudsjettet

Nokut må kutte en tredel av budsjettet

Budsjettet til Nokut reduseres med 50 millioner kroner. Administrerende direktør Kristin Vinje, sier de går et krevende år i møte.

Budsjettkuttene er større enn Nokut hadde beregnet seg fram til og direktør Kristin Vinje frykter konsekvenser for utdanningsinstitusjonene.
Publisert

Driftsbudsjettet til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) kuttes med om lag 50 millioner kroner og vil i 2023 være på 115,2 millioner kroner, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett.

Fra 1. januar er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som skal overta ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning, og kuttet kobles nettopp til denne overføringen.

Fakta

Omorganisering av direktoratene

Ett stort direktorat

Et nytt direktorat, Direktorat for høyere utdanning og kompetanse - HK-dir, med hovedkontor i Bergen vil opprettes fra 1. juli i år og består av:

 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
 • Kompetanse Norge
 • Deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
 • Universell, som i dag er tilknyttet NTNU og jobber med universell utforming.
 • Oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata (NSD)
 • Samt deler av aktiviteten fra Nokut.

Lokaliseringene i Oslo, Trondheim og Tromsø består.

Et mindre Nokut

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan.
 • Arbeidet med godkjenning av utenlandsk utdanning overføres til HK-dir, det dreiers eg om ca 50 ansatte.

Sikt - nytt tjenesteorgan

 • Unit var direktoratet som i dag sørger for IKT og fellestjenester til høyere utdanning.
 • Unit ble 1. januar 20922 til Sikt. De digitale tjenesteleveranser organiseres sammen med Uninett og deler av NSD fra 1. januar 2022, heter det i en pressemelding fra regjeringen.
 • Hovedkontoret skal være i Trondheim, med kontorsteder i Bergen og Oslo.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Beløpet er høyere enn Nokuts egne kostnadsanslag, og det vil i tillegg til budsjettkuttene de siste to årene på til sammen 10 millioner kroner medføre en stram økonomisk ramme for oss, sier direktør i Nokut, Kristin Vinje til Khrono.

«Løyvinga er foreslått auka med 50 mill. kroner mot tilsvarande reduksjon på kap. 271, post 01 som følge av endringane i oppgåvene mellom NOKUT og HK-dir frå 1. januar 2023, jf. Prop. 74 L (2021–2022)», heter det om budsjettet for HK-dir i forslag til statsbudsjett for 2023.

Blir sittende i en skvis

Kristin Vinje peker overfor Khrono på at Nokut gjennom dette kuttet blir sittende i en ganske tøff skvis.

— Det at HK-dir overtar disse funksjonene er jo en virksomhetsoverdragelse, og det er lovet at ingen skal miste jobbene sine i denne prosessen. Men det blir vanskelig å få regnestykket til å gå opp når vi mister en større del av budsjettet enn det våre beregninger tilsier at vi burde, sier Vinje og legger til:

— Et første tiltak er jo at vi ikke kan retilsette i jobber der folk slutter. Uheldige konsekvenser er i tillegg at vi har mindre ressurser til å utføre våre arbeidsoppgaver.

— Kan få konsekvenser for institusjonene

— Vi har gjort mange effektiviseringstiltak de siste årene og ser hele tiden på hvordan vi kan gjøre prosessene våre bedre. Men, når vi opplever store kutt over kort tid, må vi justere ambisjonsnivået, noe som dessverre vil kunne få konsekvenser for utdanningsinstitusjonene, sier Vinje i en pressemelding fra Nokut.

Hun trekker også fram at budsjettkuttene kommer samtidig med en kraftig økning i akkrediteringssøknader, flere pålagte oppgaver fra departementet og fravær av omstillingsmidler i forbindelse med omorganiseringen som hovedårsakene til den pressede økonomiske situasjonen.

— Dette er jo også en stor omstillingsprosess for oss, og så langt har vi ikke mottatt noen omstillingsmidler.

Vinje peker på at Nokut opplever økt aktivitet, kanskje særlig fra fagskolene.

— Antall fagskolestudenter er vel doblet de siste årene, og dette er et uttalt satsingsområde, men med mange ekstra søknader og færre ressurser hos oss vil køene i søknadsbehandlingen øke. Det er leit, sier Vinje.

Evaluering av livslang læring utsatt til 2023

I forslaget til statsbudsjett står det at den lenge etterlengtede evalueringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) skal lanseres i desember 2022.

Men det stemmer ikke, forteller direktør Vinje i pressemeldingen.

— Den endelige evalueringen er ferdig i første kvartal 2023, noe som var avklart med departementet for noen uker siden. Opprinnelig var planen at den skulle lanseres i desember 2022, men vi måtte be om utsettelse som en følge av uforutsette bemanningsutfordringer, sier hun.

Usikre Nokut-ansatte

Da den store omorganiseringen i kunnskapssektoren ble kjent i februar 2021, kom den brått på mange. Seks høyere utdanningsdirektorater- og organer ble kastet inn i en omfattende omorganisering, som skulle munne ut i ett stort direktorat, et såkalt tjenesteleveranseorgan og ett mindre tilsyns- og akkrediteringsorgan.

NTL-tillitsvalgt i Nokut, Helen Bråten, var blant de som var kritiske til prosessen den gang.

— Ansatte er oppgitte over tempoet. Vi omorganiserer fra hjemmekontor i en pandemi og krise, uten å vite helt hvorfor. I tillegg har vi bare fem måneder på oss, sa Bråten til FriFagbevegelse.

For Nokut sin del, så skal det rendyrkes som et tilsyns- og akkrediteringsorgan, mens Nokuts øvrige oppgaver flyttes til Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

— Ansatte presterer allerede mye i en vanskelig jobbsituasjon. Det gir ledelsen og departementet et enda tyngre ansvar med å ta vare på medarbeiderne, sa Bråten til Fri fagbevegelse den gangen.

Det har ikke lykkes Khrono å få en kommentar fra tillitsvalgte i Nokut P til situasjonen nå, budsjettkuttet og omorganiseringen som skal iverksettes fra 1. januar 2023.

Powered by Labrador CMS