Det er særlig mangel på kontroll med kvaliteten på studietilbudene ved Høgskulen på Vestlandet, mener komiteen som har gått gjennom kvalitetsarbeidet på høgskolen ledet av rektor Berit Rokne. De mener også at det er små grep som skal til for å endre dette. Foto: Siri Øverland Eriksen
Det er særlig mangel på kontroll med kvaliteten på studietilbudene ved Høgskulen på Vestlandet, mener komiteen som har gått gjennom kvalitetsarbeidet på høgskolen ledet av rektor Berit Rokne. De mener også at det er små grep som skal til for å endre dette. Foto: Siri Øverland Eriksen

Mangler i kvalitetsarbeidet på Høgskulen på Vestlandet

Tilsyn. Høgskulen på Vestlandet må gjennomføre tiltak for at Nokuts sakkyndige skal ha tillit til at kvaliteten på utdanningene er sikret.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskulen på Vestlandet har mangelfullt kvalitetsarbeid og manglene er av en slik art at høgskolen må gjennomføre tiltak for at Nokuts sakkyndige skal ha tillit til at høgskolen sikrer og videreutvikler kvaliteten i utdanningene sine.

Det går fram av rapporten fra den sakkyndige komitéen som har har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet. Komiteen er ledet av seniorrådgiver i rektors stab ved UiT, Julia Holte Sempler. De andre medlemmene er professor ved Lunds universitet, Anders Axelsson, professor Anne Merete Aass ved Universitetet i Oslo og student Bendik Deraas ved NTNU.

Dette betyr ikke at vi ikke har god nok kvalitet, men at hovedutfordringen er å ha et godt nok system for å dokumentere kvalitetsarbeidet.

Bjørg Kristin Selvik

Mangelfull kontroll med studiekvalitet

Det er særlig mangel på kontroll med kvaliteten på studietilbudene komiteen slår ned på. Høgskulen på Vestlandet viser ikke tydelig nok at den har ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i studiekvalitetsforskriften, samt hvem som har ansvar for kontrollen og hvordan kontrollen gjennomføres. Dermed oppfyller ikke HVL kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften), konkluderer de sakkyndige.

Ordningene høgskolen har for kvalitetskontroll tydeliggjør ikke hver for seg og samlet hvordan institusjonen systematisk kontrollerer at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskriften. Det er dette som gjør at komiteen vender tommelen ned på dette punktet.

«Komiteen mener likevel at HVL er på god vei i dette arbeidet, og at institusjonen med relativt enkle grep vil kunne imøtekomme kravet», står det i rapporten.

I all hovedsak dreier dette seg om å tydeliggjøre hvordan institusjonen, på en systematisk måte, kontrollerer kravene til fagmiljø, heter det videre.

Komiteen oppfordrer HVL til å ta i bruk rutiner og funksjoner som allerede er opprettet, for å unngå at kontrollvirksomheten blir altfor omfattende, og også vurdere hvilke krav som bør kontrolleres årlig og hvilke krav som med fordel kan kontrolleres sjeldnere, heter det.

Etterlyser samspill med strategi og kvalitetsarbeid

Fakta

Nokuts tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Tentativ oversikt over tilsyn

Prosjekt 1 – 2018/2019

  • Høgskolen i Innlandet (HINN)
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • NORD universitet (NORD)
  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Pågår. Institusjonsbesøk våren 2019, styrebehandling i NOKUT til høsten

Prosjekt 2 – 2019/2020

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Universitetet i Stavanger (UiS)

Tilsynet er i startfasen.

Det blir også fem prosjekter til med tilsyn hos flere universiteter og høgskoler fram mot 2024.

Kilde: NOKUT

Dessuten oppfordrer komiteen HVL til å ta større eierskap til begrepet utdanningskvalitet og sørge for bedre samspill mellom strategi og kvalitetsarbeid. For eksempel kunne viktige områder som digitalisering, internasjonalisering og praksis med fordel fått et tydeligere fokus i kvalitetsarbeidet, bemerker komiteen.

Komiteen som har vurdert kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet fikk oppdraget av Nokut i oktober i fjor og har nå levert sin rapport. Høgskolen har frist til 10. september med å komme med en uttalelse, og deretter er det styret i Nokut som skal avgjøre om kvalitetsarbeidet blir godkjent. Det skjer i slutten av oktober.

Nokuts ledelse vil ikke kommentere rapporten fra de sakkyndige før styremøtet i oktober.

— Vi kommenterer ikke de sakkyndiges vurderinger i rapporten, sier kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen i Nokut i en epost.

HVL er i samme pulje av periodiske tilsyn som Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet og Nord universitet. Av disse er det kun HVL som har fått påvist mangler i kvalitetsarbeidet.

Prorektor: HVL jobber med saken

Høgskulen på Vestlandet, fikk sammen med tre andre institusjoner, oversendt sin tilsynsrapport fra Nokut sist fredag.

Prorektor ved Høgskulen på Vestlandet, Bjørg Kristin Selvik, sier til Khrono at de er kjent med kravene.

Bjørg Kristin Selvik, prorektor, HVL
Bjørg Kristin Selvik, prorektor, HVL

— Dette betyr ikke at vi ikke har god nok kvalitet, men at hovedutfordringen er å ha et godt nok system for å dokumentere kvalitetsarbeidet.

— Vi skal tydeliggjøre bedre hvordan vi jobber, og vi setter pris på at Nokuts komite skriver at vi er på god vei i dette arbeidet, sier Selvik til Khrono.

Hun viser til at alle de tre fusjonerte høgskolene i HVL, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen har hatt godkjentstempel på kvalitetssystemene sine tidligere.

— Nå er det jo et nytt regime der også Nokut har kjørt et pilotprosjekt hvor de ikke bare ser på selve kvalitetssystemet, men også kvalitetsarbeidet innenfor systemet, sier hun og legger til:

— Vi skal jobbe videre med dette og ha svaret til Nokut klart i september.

Tommel opp for Nord, USN og Innlandet

Verken Nord universitet, Høgskolen i Innlandet eller Universitetet i Sørøst-Norge har fått pekt på mangler i kvalitetsarbeidet av sine sakkyndige komiteer.

Den sakkyndig komiteen som har ført tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord sier at de har full tillit til og roser arbeidet med kvalitet ved universitetet, til tross for at tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut tidligere har uttrykt bekymring over kvalitetskulturen.

«De sakkyndige har tillit til at Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», heter det i rapporten.

Prorektor for utdanning, Stine Grønvold ved Høgskolen i Innlandet , er glad for beskjed om at den sakkyndige komiteen fra Nokut konkluderer med at høgskolens kvalitetssystem tilfredsstiller alle krav.

Også det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Sørøst-Norge tilfredsstiller alle krav i gjeldende lov og forskrifter.

«Komiteen opplever at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet ved USN, og at ledelsen på ulike nivåer arbeider kontinuerlig for å sikre kvalitet i utdanningen.», står det i rapporten fra sakkyndig komité, som har vært ledet av dekan Anne Kristine Børresen ved NTNU.

Pilotprosjekt fra Nokut: 4 av 7 godkjent

Sju vitenskapelige høgskoler har deltatt i et pilotprosjekt som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har gjort for å teste ut en ny modell for tilsyn med universiteters og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid.

Torsdag 25. april ble det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske Menighetsfakultet) godkjent i Nokuts styre, etter at enkelte mangler ved kvalitetssystemet var rettet opp.

Det betyr at fire av de sju som var med i tilsynet har fått godkjent kvalitetsarbeidet sitt av Nokut. I tillegg til MF har Norges musikkhøgskole, Norges handelshøgskole og VID vitenskapelige høgskole fått godkjent.

BI og Norges idrettshøgskole har ikke fått godkjent og blir del av et nytt, ordinært tilsyn, mens Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo haddenoen mangler i sitt system før Nokuts styre kan godkjenne det.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS