Styreleder Vigdis Moe Skarstein og resten av styret skal behandles studiestedsstrukturen ved Nord universitet 30. april, men endelig beslutning blir først tatt 26. juni etter en høringsrunde. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Sterke reaksjoner mot nedlegging på Nord. Styret sier minst mulig.

Struktur ved Nord. Heftige reaksjoner på nedlegging av studiesteder ved Nord universitet, men styremedlemmene sier minst mulig før styremøtet neste uke.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra statsråd Iselin Nybø i NRKs Dagsnytt 18 onsdag kveld).

Reaksjonene er mange og sterke fra mange hold etter at kst.rektor Hanne Solheim Hansen onsdag slapp ut rapporten om hvordan framtidens studiesteder skal gå fra ni til fem ved Nord universitet i løpet av tre år.

Senterpartiets Marit Arnstad varsler omkamp om eventuelle nedleggelser dersom Sp kommer i regjering om to år, fagforeninger er opprørt, lokalpolitikere er skuffet og forbannet og kaller forslaget for løftebrudd.

Vi i styret er nok ganske enige i denne saken. Men det kan bli en opphetet diskusjon framover, ikke minst fordi det er valgkamp.

Asbjørn Røiseland

Forslaget om de dramatiske endringene i studiestedsstruktur i Trøndelag og Nordland kommer bare tre år etter at fusjonen ble vedtatt. NTL mener at dette verken er god distriktspolitikk eller utdanningspolitikk.

De fleste av universitetsstyrets medlemmer som nettopp er blitt reoppnevnt av Kunnskapsdepartementet og bedt om å fortsette i vervene sine lenger enn først bestemt, sier foreløpig minst mulig.

Styret sier minst mulig

Styret ved Nord universitet skal behandle Nord-rektorens forslag om å legge ned studiesteder og endre på studiestedsstrukturen på møtet 30. april. Endelig vedtak skjer i juni, etter seks uker mer høring.

Forslaget innebærer at det skal det satses på to større campuser; en i Bodø i Nordland og en i Levanger i Trøndelag.

Mo i Rana (Nordland), Steinkjer (Trøndelag) og Stjørdal (Trøndelag) beholdes som studiesteder for «spissede fagsatsinger», mens Namsos (Trøndelag) og Vesterålen/Stokmarknes (Nordland) blir strippet ned til utdanningssteder for nettbaserte utdanninger.

Fakta

Dette er styret ved Nord universitet

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

 • Vigdis Moe Skarstein, styreleder
 • Bjørg Tørresdal, nestleder
 • Aslaug Mikkelsen
 • Reidar Bye
 • Anders Söderholm
 • Søren Fredrik Voie, varamedlem

Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet - fast ansatte:

 • Roar Tromsdal (med personlig vararepresentant Kåre Haugan)
 • Asbjørn Røiseland (med personlig vararepresentant Ove Jakobsen)
 • Lisbeth Flatraaker (med personlig vararepresentant Siv Almendingen)

Medlemmer fra undervisnings- og forskningsspersonalet - midlertidig ansatte (funksjonstid 01.08.2018 - 31.07.2019)

 • Espen Leirset (med personlig vararepresentant
 • Wenche H. Johannessen)

Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte:

 • Roald Jakobsen (med personlig vararepresentant Merete Holm)

Medlemmer fra studentene (funksjonstid 01.08.18 - 31.07.19):

 • Emma Svarva Giskås (varamedlem Emelie Johanne Johansen)
 • Jim Simonsen Jenssen (varamedlem Kristian Nordvik Bruset)
 • Mathias Lauritzen (varamedlem Karl Kristian Kroken)

Teaterutdanningen i Verdal foreslås flyttet til Levanger hvor alle kunst- og kulturfagene skal samles, mens studiestedet Nesna, tidligere Høgskolen i Nesna, og studiestedet Sandnessjøen foreslås lagt ned.

Les også: Nord-rektor foreslår å gå fra ni til fem campuser/studiesteder

Moe Skarstein: Glad for utredningen

Styreleder Vigdis Moe Skarstein vil ikke si stort før styremøtet neste uke.

— For det første har jeg vært informert om hovedforslagene i utredningen, men ikke fått lest det grundig og vil ikke uttale meg om det før behandlingen i styret. Det jeg kan si er at jeg er veldig glad for at vi har fått dette nå, det er viktig å få det på plass, og jeg ser at det har vært gjort et grundig arbeid i utredningen, sier Skarstein.

Heller ikke nestleder i styret og tidligere styreleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Bjørg Tørresdal, eller styrerepresentant Aslaug Mikkelsen som i sin tid var styreleder ved Høgskolen i Nesna, ønsker å kommentere forslaget som rektor Hanne Solheim Hansen la fram onsdag om ny studiestedsstruktur. Begge de to er eksterne styremedlemmer.

— Jeg har ikke rukket å lese det administrasjonen i dag har lagt frem, og styret har ikke behandlet det, så jeg har ingenting å si om saken, sier Tørresdal.

Aslaug Mikkelsen opplyser at hun heller ikke har lest forslaget fra rektor og derfor ikke kan kommentere det.

Heller ikke Espen Leirset, som representerer midlertidig faglig ansatte i styret, vil kommentere framlegget. Han har tidligere tatt til orde for at styret ikke bør legge ned studiesteder, men at det bør være Stortingets oppgave eventuelt.

«Kabalen går ikke opp»

Professor Asbjørn Røiseland representerer faglig ansatte i styret ved Nord universitet.

— Det er styret som eier denne saken og vi har gjennom lang tid drøftet de ytre rammene. Det er en stor, vanskelig og viktig oppgave vi har fått, og det er helt klart at det må gjøres endringer. Kabalen går ikke opp, slik det er i dag, sier han.

Hva synes du om de konkrete forslagene som rektor Hanne Solheim Hansen presenterer?

— Det er først nå de konkrete forslagene kommer på bordet og de kan jeg ikke si noe om nå, sier han.

Han legger til at han forventer en konstruktiv debatt i styret om forslagene.

— Vi i styret er nok ganske enige i denne saken. Men det kan bli en opphetet diskusjon framover, ikke minst fordi det er valgkamp, sier han.

Forstår at det kommer reaksjoner

Studentrepresentant i styret, Emma Svarva Giskås, vil heller ikke si så mye om de konkrete endringene som foreslås i studiestedsstrukturen.

— Hva syns du om de foreslåtte endringene som skal legges fram for styret?

— Dette er rektors innstilling. Jeg er opptatt av at næringsliv, kommuner, studenter og andre viktige aktører er med inn i prosessen og kommer med høringsuttalelser. Jeg har forståelse for at det kommer reaksjoner i dag - og at folk er både frustrerte, lei seg, overrasket eller glad. Vi må få til en avgjørelse som er så god som mulig og ha en god diskusjon på styremøtet, sier hun.

— Veldig dramatisk for sykepleierutdanningen

— Dette er veldig dramatisk, sier leder for Nord-Trøndelag i Norsk sykepleierforbund, Sølvi Sæther til Khrono.

Hun mener en omlegging kan føre til et vanskelig puslespill.

— Lærerne vil være nødt til å reise for å få fulgt opp studentene som har praksis. Dessuten er det snakk om å flytte mange studenter. Sannsynligvis vil man legge ned administrasjonen, sier hun.

— Vi har to sykepleierutdanninger i det gamle Nord-Trøndelag som har levert veldig gode, ettertraktede sykepleiere. Her utdannes mellom 200 og 250 sykepleiere hvert år. Det er jo ikke snakk om å redusere studieplasser, men jeg vil tro de skal streve med å opprettholde samme kvalitet hvis de legger ned i utdanningen i Namsos.

Hun sier at sykehuset i Namsos har vært avhengig av at det er utdannede sykepleiere i dette området.

— Vi vet at sykepleiere ofte blir på det stedet de har utdannet seg, så dette kan få store konsekvenser for den delen av Trøndelag som kanskje mister studiestedet sitt. Sykepleierutdanningen består også i stor grad av praksis, og man er avhengig av et tett samarbeid med praksisstedet, sier hun.

Vil ha Stortinget på banen

Leder for NTL Universiteter og høgskoler, Øyvind Bakke Reier, skriver på Facebook at NTL Universiteter og høgskoler er oppgitt over forslagene som kommer fram.

— Styret ved institusjonen burde ikke hatt mulighet til å legge ned studiesteder som Stortinget tidligere har opprettet, skriver han.

Han skriver videre at finansiering av utdanningsinstitusjonene må bidra til å opprettholde et desentralisert studietilbud.

— Skal målet om at alle skal ha tilgang til høyere utdanning må man ikke starte med å legge ned tradisjonsrike studiesteder for å spare noen kroner. Man må tilpasse finansieringen til strukturen, ikke strukturen til finansieringsordningen, skriver han.

— Vi skal love at vi vil kjempe til siste slutt for å sikre videre drift av disse campusene. Nå må politikerne på banen for å stoppe denne mulige nedleggelsen av godt etablerte campus i Trøndelag og Nordland. God distriktspolitikk starter ikke med å legge ned arbeidsplasser og studieplasser for å spare noen kroner. God utdanningspolitikk er det heller ikke, avslutter han.

Arnstad: Hodeløs sentralisering

Det er kommet en rekke politiske reaksjoner på forslaget om å legge ned studiesteder ved Nord universitet.

Dette er en falliterklæring i forhold til fusjonsplattformen, som er tydelig på at alle studiestedene skulle bestå.

Marius Jøsevold

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad (Sp), som representerer Nord-Trøndelag, er ifølge Forskerforum provosert over forslaget.

— Det er hodeløs sentralisering. Det kommer ikke til å løse et eneste problem for Nord universitet å sentralisere studiesteder på den måten, sier hun.

Hun reagerer både på at Nesna foreslås lagt ned og Namsos mister utdanningstilbud.

— Jeg reagerer særlig på at Namsos strippes ned på den måten. Det er et godt studiested som har et veldig godt samarbeid med arbeidslivet og næringslivet regionalt, ikke minst med sykehuset. Det er bare helt uforståelig at man skal være nødt til å ødelegge det studiestedet på den måten. Jeg begriper det rett og slett ikke, sier Arnstad til Forskerforum.

«Dramatisk for Nesna»

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), sier i en pressemelding at han mener nedleggelsen av studiestedet på Nesna er uakseptabelt.

— Dersom forslaget om nedlegging førskolelærerutdanning og lærerutdanning på Nesna blir vedtatt vil det ha dramatiske følger for Nesna kommune. Dette forslaget er uakseptabelt. Helgeland vil trenge mange nye førskolelærere, lærere og sykepleiere og i årene framover. Helgeland som den industrielle og økonomiske motoren i Nordland har også et behov for forskning og utvikling og økt samarbeid med industri og næringsliv. Her har Nord universitet et samfunnsoppdrag. En nedleggelse av virksomheten på Nesna vil bety at Helgeland som region kommer svekket ut i forhold til å nå disse målsettingene, sier han i pressemeldingen.

Waage stiller også spørsmål ved hva det betyr at Mo i Rana ikke lenger skal være campus, men et studiested.

— Hva dette betyr i praksis er uklart. Jeg vil avvente hva styret sender ut på høring, så må saken til behandling i kommunestyret og i regionrådet, sier han.

Ser det som løftebrudd

Marius Jøsevold sitter på fylkestinget for SV og er vara til Stortinget. Han sier at det er en sorgens dag for Nesna, der han selv kommer fra, men også for Helgeland og for hele utdannings-Norge.

— Dette er en fallitterklæring i forhold til fusjonsplattformen, som er tydelig på at alle studiestedene skulle bestå, sier han til Khrono.

I fusjonsplattformen står det blant annet: «Det fusjonerte universitetet skal bygges opp rundt eksisterende organisatoriske strukturer og infrastruktur for høyere utdanning i Nordland . Den fusjonerte institusjonen skal planlegges som et flercampusuniversitet, hvor dagens studiesteder videreføres som del av det fusjonerte universitetet.»

— Nord-rektoren sier at det er nødvendig med endringer for å sikre Nords framtid som universitet?

— Ja, men det er ingen rammebetingelser som har endret seg etter fusjonen. Nå blir Nesna og Helgeland ført bak lyset, samtidig som det ikke er noe som tyder på at vi skal klare å utdanne flere ved å samle utdanningene på færre steder. I stedet vil vi få kommuner som vil stå i beit for fagfolk, sier Jøsevold.

Nybø ble også overrasket

Onsdag ettermiddag var det debatt om saken i NRKs Dagsnytt18. Iselin Nybø, rektor Hanne Solheim Hansen og fylkesordfører Terje O. Sandvik deltok.

Statsråden understreket igjen, slik hun har gjort tidligere, blant annet i møte med styret ved Nord universitet i januar i år, at Nord har noen store utfordringer.

— Rapporten i dag kom overraskende på meg også, sa hun, men understreket at rapporten og forslagene fra rektor, som hun ennå ikke hadde lest, ville bli lest med interesse. Og hun mente at den vill gi et bredere grunnlag for styret til å ta sin beslutning når den først skulle ut på høring.

Forslaget fra rektor skal behandles første gang i Nord universitets styre den 30. april. Foreslått høringsperiode er 3. mai til 15. juni. Så vil styret få saken til endelig behandling i sitt møte 26. juni.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS