Nord-styret ved oppstart av ordinært møte på Værnes fredag 11. januar, ledet av styreleder Vigdis Mo Skarstein. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Jusprofessor Bernt stiller spørsmål ved rolleforståelsen til styret ved Nord

Nord universitet. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt stiller spørsmål ved Nord-styrets rolleforståelse og forholdet til departementet. Fredag holdt styret et offisielt og et uoffisielt styremøte. I tillegg møter de Iselin Nybø fredag ettermiddag .

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Værnes / Oslo (Khrono): Det blåser fortsatt friskt rundt styret ved Nord universitet som i dag, fredag, holder både uoffisielt og offisielt styremøte på Værnes. Statsråd Iselin Nybø har også varslet sin ankomst tidlig ettermiddag for å «snakke alvor» om problemene ved Nord. Det er ikke vanlig at statsråder møter opp på universitetenes styremøter på denne måten.

Eksterne medlemmer skal ikke være departementets forlengede arm eller ører og øyne inn i styret. De er en del av den ansvarlige ledelse ved universitetet og skal virke gjennom styret.

Jan Fridthjof Bernt

Statsrådens besøk kommer kort tid etter at Kunnskapsdepartementet forlenget styrets funksjonsperiode med to år og etter at de eksterne styremedlemmene hadde hatt møte med Kunnskapsdepartementet og kommet med bekymringsmelding om situasjonen for universitetet.

Jusprofessor Jan Fritdhjof Bernt stiller spørsmål ved styrets rolleforståelse hvor de eksterne representantene ba om møte med departementet og kom med bekymringsmelding og tingenes tilstand ved universitetet:

— Eksterne medlemmer skal ikke være departementets forlengede arm eller ører og øyne inn i styret. De er en del av den ansvarlige ledelse ved universitetet og skal virke gjennom styret, sier jusprofessoren til Khrono.

Hemmelig møte fredag morgen

Torsdag kveld ble Khrono kjent med at styret, eller deler av styret, ved Nord universitet var kalt inn til hemmelig møte klokken 09.00 fredag morgen på Værnes, halvannen time før det ordinære styremøtet startet klokken 10.30.

Fakta

Dette er styret ved Nord universitet

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

 • Vigdis Moe Skarstein, styreleder
 • Bjørg Tørresdal, nestleder
 • Aslaug Mikkelsen
 • Reidar Bye
 • Anders Söderholm
 • Søren Fredrik Voie, varamedlem

Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet - fast ansatte:

 • Roar Tromsdal (med personlig vararepresentant Kåre Haugan)
 • Asbjørn Røiseland (med personlig vararepresentant Ove Jakobsen)
 • Lisbeth Flatraaker (med personlig vararepresentant Siv Almendingen)

Medlemmer fra undervisnings- og forskningsspersonalet - midlertidig ansatte (funksjonstid 01.08.2018 - 31.07.2019)

 • Espen Leirset (med personlig vararepresentant
 • Wenche H. Johannessen)

Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte:

 • Roald Jakobsen (med personlig vararepresentant Merete Holm)

Medlemmer fra studentene (funksjonstid 01.08.18 - 31.07.19):

 • Emma Svarva Giskås (varamedlem Emelie Johanne Johansen)
 • Jim Simonsen Jenssen (varamedlem Kristian Nordvik Bruset)
 • Mathias Lauritzen (varamedlem Karl Kristian Kroken)

I strid med alle offentlighetsregler var ikke opplysninger om møtet lagt ut og dagsorden for det ekstraordinære møtet var heller ikke kjent. Styret møttes uten at rektor Bjørn Olsen var til stede. Etter det Khrono kjenner til er det ikke første gangen dette skjer.

Bekrefter ekstramøte

Styreleder Vigdis Mo Skarstein har verken svart på epost, sms eller telefon på Khronos henvendelser og spørsmål om dagsorden på styrets ekstraordinære samling fredag morgen. Khrono har også vært i kontakt med andre styrerepresentanter, som enten ikke har svart eller har henvist til styreleder for uttalelse om møtet.

Etter at det ekstraordinære styremøtet var over på et hotell på Værnes, bekrefter Vigdis Moe Skarstein, at styret ved Nord hadde en ekstraordinær samling i forkant av dagens ordinære møte.

— Stemmer det at styret hadde et møte på forhånd?

— Ja, vi har forberedt oss på at statsråd Nybø kommer senere i dag, sier Skarstein til Khrono.

— Regner dere med at det blir en dialog med Nybø?

— Hun har jo gitt oss ny tillit og vi er spent på hvilke forventninger hun har, sier Skarstein i en knapp kommentar.

Forlengelse av periode for styremedlemmer

30.oktober sendte Kunnskapsdepartementet ut brev til alle om at de innen 1.februar skulle komme med forslag på nye styremedlemmer, da styrets funksjonsperiode går ut 31. juli 2019. Nord universitet fikk også et slikt brev.

1.november ble det kjent at Nord kan miste akkreditering til et phd-program og dermed universitetsstatusen.

27.november hadde de fem eksterne styremedlemmene ved nord universitet møte med Kunnskapsdepartementet.

Møtet ble avholdt uten at rektor og resten av styret var informert. Ifølge uttalelser fra styreleder Mo Skarstein la de der fram sine «bekymringsmeldinger» om den alvorlige situasjonen ved Nord universitet.

På møtet skal det ha blitt bestemt at Kunnskapsdepartementet skulle forlenge styrets funksjonstid med to år til 31. juli 2021. Rektors periode utløper 1.januar 2020.

Samtlige fagforeninger protesterte høylydt på at styreleder og de andre eksterne hadde gått bak ryggen på rektor og resten av styret i denne saken.

— Grunnlag i uh-loven for forlengelse

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen (UiB) Jan Fridthjof Bernt, som selv har skrevet kommentarutgaven til universitets- og høyskoleloven trekker fram § 9-4 i Universitets- og høyskoleloven når vi spør om ham grunnlaget for at styreperioden for representantene ved Nord sitt styre ble forlenget.

Der heter det: «5) Departementet kan i særlige tilfeller forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid.»

Men Bernt forklarer også til Khrono:

Vigdis Moe Skarstein har vært styreleder i nord siden 2011 (Universitetet i Nordland) og har nå fått ytteligere to og et halvt år forlengelse i ledelsen av universitetet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Hvorvidt dette var fornuftig her og departementet hadde tilstrekkelig grunn til å gjøre det, er ikke et juridisk spørsmål, og jeg vet ikke nok til å ha noen mening om det.

Bernt legger også til:

— Men et nærliggende synspunkt er at det er jo nettopp der institusjonen er i krise, at universitetsdemokratiet burde mobiliseres, og at ved nyvalg av styret, ville man ha mulighet for en valgkamp med meningsfulle og viktige tema som tilsatte og studenter måtte forhold seg til, mener han.

— Skal ikke være departementets forlengede arm

Bernt skriver samtidig at ingen kan forby styremedlemmer å ta kontakt med og ha samtaler med statsråden.

Jan Fridthjof Bernt. Foto: Eivind Senneset Opphavsrett: UiB

— Men når de eksternt oppnevnte medlemmene i fellesskap tar et slikt initiativ, reiser det spørsmål om deres rolleforståelse. Eksterne medlemmer skal ikke være departementets forlengede arm eller ører og øyne inn i styret. De er en del av den ansvarlige ledelse ved universitetet og skal virke gjennom styret, i debatt og forslag som legges frem for styret, understreker Bernt.

Han legger til:

— Hvis man velger å gå utenom institusjonens ledelsesorganer og direkte til statsråden, må det foreligge en helt eksepsjonell situasjon der det er nødvendig å gå utenom de ordinære kanalene. Hvorvidt det er tilfelle her, har jeg ikke grunnlag for å ha noen sikker mening om, men ut fra det jeg har kunnet lese meg til, er jeg sterkt tvilende.

Nytt styremøte med besøk av NOKUT i desember

20.desember var det styremøte for Nord universitet igjen.

Da var også NOKUTs tilsynsdirektør, Øystein Lund, tilstede for å redegjør for at de kan miste unviersitetsakkrediteringen. Til Khrono uttalte tilsynsdirektør for NOKUT i forkant av møtet:

«Våre erfaringer til nå gjør at vi mener å ane konturene av en institusjon som ikke makter, eller har tilstrekkelig interesse for kvalitetsarbeid.»

Fakta

Utdrag fra protokoll fra styremøtet ved Nord universitet 20. desember 2018

Asbjørn Røiseland fremmet følgende forslag til vedtak i saken: «Styret ber departementet legge til grunn at ny styreperiode påbegynnes 1. august 2019»

Votering Røiselands forslag falt med ni stemmer mot og fire stemmer for:

Følgende stemte mot: Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Söderholm, Tromsdal, Johannessen, Giskås, Bruset Følgende stemte for: Røiseland, Flatraaker, Jakobsen, Lauritzen

Protokolltilførsel fra Anders Söderholm:

«Jeg vil stemme nei til forslaget. I tillegg vil jeg gi uttrykk for at jeg mener det ikke er opp til en myndighet som svarer til regjeringen å fatte vedtak som overprøver departementets bedømming. Derfor mener jeg det var uheldig at styret hadde avstemming om spørsmålet.»

Følgende sluttet seg til protokolltilførselen: Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Söderholm, Tromsdal, Johannessen, Giskås, Bruset.

Kilde: Styrepapirer Nord universitet

På samme styremøte diskuterte de forlengelse av styreperioden.

Der kommer det fram en protokolltilførsel som alle de eksterne - pluss noen til slutter seg til, fordi de mener det er feil av styret i det hele tatt å behandle og å gå imot Kunnskapsdepartementets ønske om forlengelse av styreperioden.

Dagen etter dette møtet - 21.desember - sender Kunnskapsdepartementet formelt brevet om at styreperioden er forlenget.

Les også: Valgte styremedlemmer ved Nord mener demokrati settes til side

Nytt styremøte 11. januar - Nybø melder seg på

Det blir så kalt inn til styremøte 11.januar - der blir det også kjent at statsråd Iselin Nybø har invitert seg selv «for å snakke alvor» med styret.

I intervju med Khrono er hun krass mot Nord:

«Det er første gang jeg møter styret ved et universitet. Så er det også første gang vi har en så alvorlig og spesiell situasjon.»

Les også: Statsråd Nybø kommer ubedt til Nord-styret for å «snakke alvor»

Har lang fartstid i Nord-styret

Vigdis Moe Skarstein har lang fartstid i Nord-styret og tidligere Universitetet i Nordland.

Hun var styreleder for tidligere Universitetet i Nordland (fra 2011-2015) - for interrimstyret under fusjonen mellom Nesna, HiNT og UiN - og fra 1.1.2016 har hun vært styreleder for det fusjonerte Nord universitet, og kjenner dermed universitetet godt.

Nestleder i styret er tidligere styreleder ved HiNT - Bjørg Tørresdal (Krf).

Les også: UiT-rektor Husebekk åpner for ett samlet universitet i Nord-Norge

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS