Studentene på Nesna kan miste velferdstilbudene sine. Foto: Privat

Vedtok å avvikle flere tilbud om studentvelferd på Nesna

Studentvelferd. Samskipnaden ved Nord universitet sliter med å få endene til møtes for sine velferdstilbud på Nesna. På ekstraordinært styremøte onsdag denne uka vedtok de å overlate mesteparten av sine tilbud til andre aktører.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med intervju med styreleder i Studentinord etter styremøtet onsdag 11. april.)

Samskipnaden for studentene ved Nord universitet, Studentinord, sier de ikke klarer å få økonomien til å gå rundt for sine velferdstilbud for studenter på studiested Nesna.

På et budsjettmøte tidligere i år vedtok styret blant annet:

Det blir jo heller ikke riktig at studentene våre på andre studiesteder skal være med å finansiere de tilbud vi gir på Nesna.

Jørgen Husby

«Styret vil at det skal være gode velferdstilbud til studentene på Nesna. Styret forholder seg til at det er vanskelig å få positiv økonomisk drift av tjenestene på Nesna slik det er organisert i dag. Administrasjonen bes derfor utrede tiltak og alternative driftsmodeller for boliger, kantine, rådgivning og barnehage gjennom dialog med ansatte, Nord universitet og andre aktører. Arbeidet startes umiddelbart og skal senest gi effekt fra 1.1.2019. Under disse forutsetningene godkjennes fremlagte budsjett for 2018 for virksomheten på Nesna.»

Enstemmig for å overlate kantine og barnehage til andre

Onsdag 11. april, hadde styret for Studentinord et ekstraordinært styremøte der saken igjen ble diskutert.

Styreleder Jørgen Husby forteller at resulatet av dagens møte blir at Studentinord i samarbeid med Nord universitet skal jobbe svært aktiv med å finne en annen aktør for å drive kantinene på studiested Nesna. I tillegg vil barnehagen få en virksomhetsoverdragelse og drives videre av annen aktør.

Husby forteller at det var enstemmighet i styret om disse tiltakene.

— Noen studenter har pekt på hemmelighold rundt dagens møte?

— Det kan jeg ikke forstå. Vi har kalt inn på vanlig måte og informert som vi pleier, så det har ikke vært noe hemmelighold fra vår side rundt dagens møte og tema på møtet, sier Husby.

— Studentene spør: Hvis samskipnaden ikke lenger skal ha aktivitet på Nesna, hvorfor skal da studentene betale semesteravgift?

— Semesteravgiften studenter på Nesna betaler, skal selvsagt tilfalle studentene på Nesna. Vi skal være med å sikre at studentene får de tilbudene de skal ha, både når det gjelder barnehage og kantine, men også øvrige tilbud som ikke berøres av dette.

— Ikke bærekraftig på sikt

— Andre steder stiller de seg undrende til det du har sagt om at studenter eller aktiviteter andre steder ikke kan være med å subsidiere aktiviteter på Nesna. Altså at alle aktiviteter hver for seg må gå i pluss?

— Selvsagt må ikke alle aktviteter hver for seg i samskipnaden gå i pluss, men det vi ser er at driften ved våre aktiviteter i Nesna ikke er bærekraftig på sikt, derfor må vi gjøre tiltak nå, svarer Husby.

— Du får også kritikk for timingen. Hvorfor kommer det slik støy akkurat rundt søknadsfristen. Det vil kunne skremme studenter bort?

— Vi er nødt til, som et ansvarlig styre, å ta slike saker når de skjer, og kan dessverre ikke alltid ta den type hensyn. På den annen side så vil jo nå studenter som søker seg til Nesna være kjent med situasjonen, og således har vi spilt med åpne kort overfor potensielle studenter, svarer Husby.

Betaler semsteravgift som alle andre

Ingvild Sivertsen er student på studiested Nesna. Hun går på samlingsbasert lærerutdanning, trinn 5-10 og er selv bosatt på Nesna.

— Vi reagerer kraftig på at Studentinord gjør dette uten å være i dialog med oss studenter, og at de hemmeligholder dagens møte. Det var en ren tilfeldighet som gjorde at vi oppdaget at de skulle behandle saken på et ekstraordinært møte i dag.

Ingvild Sivertsen, student på Nesna. Foto: Privat

Sivertsen understreker også at studentene på studiested Nesna betaler semesteravgift som alle andre studenter.

— Hvis Studeninord overlater velferdstilbud til private eller rett og slett avvikler, så synes jeg det er et sentralt poeng at vi studenter betaler semesteravgift som alle andre studenter.

— Denne avgiften skulle jo nettopp sikre oss gode velferdstilbud. Hva skjer med denne avgiften da, spør Sivertsen.

Spør om regnestykkene

— Hva betyr det for studentene hvis velferdstilbudene legges ned?

— Vi har kjøpt en «pakke» når vi begynner å studere, og det handler blant annet om at studiested Nesna er en fungerende campus med de tilbudene som er vanlige, som kantiner og andre velferdstiltak, sier Sivertsen.

Sivertsen setter også store spørsmålstegn ved regnestykkene til Studentinord.

— Men problemet er at vi verken får ordentlig svar på de spørsmål vi stiller eller tilgang til tallene som ligger til grunn for den beslutningen styret sannsynligvis gjør i dag, sier Sivertsen.

Hun undrer seg også over at Studeninord framhever at alle tilbudene til samskipnaden skal lønne seg hver for seg, til enhver tid.

Vi reagerer kraftig på at Studentinord gjør dette uten å være i dialog med oss studenter.

Ingvild Sivertsen

— Jeg ser ikke noe galt i at studentene på ulike studiesteder bidrar til hverandres tilbud, slik eksempelvis salg av eiendom her på Nesna har bidratt inn i felleskassen til samskipnaden, sier Sivertsen.

— Timingen på saken er jo også verst mulig tenkelig. De har et slikt møte rett før søknadsfristen til høyere utdanning, og Studentinord er med på å skape usikkerhet for de studentene som kanskje ønsket å søke seg hit, sier Sivertsen.

— Alle må få et godt tilbud

Mona Fagerås er stortingsrepresentant for SV og valgt inn fra Nordland fylke. Hun er også SVs utdanningspolitiske talsperson.

Hun sier innledningsvis at hun foreløpig ikke kjenner denne saken i detalj, men på et overordnet nivå uttaler hun:

— Studentsamskipnaden mottar offentlig tilskudd og støtte fra utdanningsinstitusjonene for å ta seg av studentens velferdsbehov, og jeg regner med at de tar dette ansvaret på alvor, også når det gjelder ivaretakelse av studentene på små studiesteder, sier Fagerås og legger til:.

— Jeg er opptatt av alle studenter skal gis gode velferdstilbud, uavhengig av hvor i landet de bor og studerer.

Sluttbehandler studiestedstruktur i mai 2019

— Nord universitet på sin side avventer å kommentere saken til resultatet av styremøtet foreligger, forteller kommunikasjonssjef ved Nord universitet Lotte Grepp Knutsen.

— Nord universitet er jo selv i prosess på studieportefølje og studiesteder. Når er sluttbehandlingen av dette for Nord universitets del?

— Når det gjelder studiestedsstrukturprosjektet ble det behandlet i vårt siste styremøte. Der ble det satt mai 2019 som ambisjon for styrebehandling, svarer Grepp Knutsen.

Hun viser til vedtaket fra styret der det blant annet står:

«Styret ber rektor gjennomføre et studiestedprosjekt med følgende målsetting: Å utvikle en studiestedstruktur som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjonen om å bidra til regional utvikling. Begrunnelse: Nord universitet er en viktig part i regionens langsiktige utvikling når det gjelder tilgang på kompetanse og relevant forskning for nærings- og samfunnsutvikling.

For å realisere universitetets strategiske mål er det derfor også nødvendig at universitetet er til stede med campus/studiested på ulike steder i regionen. Det skal vurderes hvordan universitetet kan imøtekomme regionale behov på en måte som skaper kvalitet for forskning og utdanning og som har økonomisk bærekraft.

Nåværende campusstruktur bør derfor ses gjennom ut fra strategiske prioriteringer, økonomisk holdbarhet og regionale behov. Styret ber om at det rapporteres til styret etter hvert som problemstillinger defineres og viktige analyser foreligger. Ambisjonen bør være å ha en innstilling klar i mai 2019.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS