Debatt kjetil eiane

Nord universitet skal sikre doktorgrad

«Nord universitet har et ansvar for å sikre at alle doktorgradskandidater får en faglig god kursdel og veiledning og annen støtte i forskningsarbeidet, uansett hvilket doktorgradsprogram de er tatt opp på», skriver Ketil Eiane.

— I 2019 vedtok styret i Nokut at doktorgraden må revideres slik at den oppfyller alle krav, skriver Ketil Eiane. —
— I 2019 vedtok styret i Nokut at doktorgraden må revideres slik at den oppfyller alle krav, skriver Ketil Eiane. —
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I et leserinnlegg publisert i Khrono, stiller Raymond Lillevik en del spørsmål om arbeidet med revidering av doktorgrad i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Dette er et tilsvar til Lilleviks innlegg.

Nord universitets viktigste oppgave for tiden er å sikre at ph.d. i 'studier av profesjonspraksis' oppfyller alle kravene til en doktorgradsutdanning. I 2019 vedtok styret i Nokut at doktorgraden må revideres slik at den oppfyller alle krav. Vedtaket innebærer at Nord universitet fortsatt har rett og plikt til å ta opp stipendiater, sikre veiledning og gjennomføring av disputas. Revideringen krever imidlertid at fagområdet beskrives bedre, slik at den vitenskapelig bredde, sammenheng og avgrensning fremkommer tydelig.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Ph.d. i studier av profesjonspraksis er altså under revisjon, ikke re-akkreditering, og det arbeides godt med utvikling av kvaliteten i studiet i tråd med de råd og svakheter som er belyst av Nokut.

Store deler av fagmiljøet bidrar i revisjonsarbeidet, også fagfolk fra Senter for praktisk kunnskap. Arbeidsgruppen består av sentrale og kompetente fagfolk, og er satt sammen for å reflektere bredden i fagmiljøet som bærer ph.d.- programmet. For å sikre kvaliteten på det interne arbeidet er det i tillegg nedsatt en ekstern referansegruppe med nasjonal og internasjonal representasjon av høyt kompetente fagpersoner innenfor fagområdet.

Nord universitet har et ansvar for å sikre at alle doktorgradskandidater får en faglig god kursdel og veiledning og annen støtte i forskningsarbeidet, uansett hvilket doktorgradsprogram de er tatt opp på. Det er laget gode rutiner for hvordan de kandidatene som er tatt opp på programmet skal fullføre studiet.

Status for dette arbeidet ble presentert i styremøte den 11. juni. Styrets enstemmige vedtak i saken er:

1. Styret tar beskrivelsen av status til orientering.

2. Styret tar navneforslaget og nye læringsutbyttebeskrivelser til etterretning og ber om at en revidert studieplan legges fram i oktobermøtet.

Styret ved Nord har gjennom sitt vedtak erkjent status i arbeidet så langt og lagt til rette for at vi komme videre i arbeidet med revideringen av ph.d.-programmet i tråd med planen.

Powered by Labrador CMS