Blant de aller mest fornøyde, ifølge Studiebarometeret, er studentene på samlingsbasert lærerstudium i Bodø. Fra venstre: Christian Johan Liland, Fredrik Aune Gundersen, Evelinn Tveit, tillitsvalgt Bergljot Opsal Hofstad og Margrete Wold Berg. Foto: Malin Anett Ulriksen Kristiansen

I Bodø finnes noen av landets mest fornøyde lærerstudenter

Studiebarometer. Studentene på grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet i Bodø, er blant landets mest fornøyde. Og studentene kjenner seg igjen i resultatene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert. Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 ved UiT, studiested Alta, er enda litt mer fornøyd enn studentene ved Nord universitet. Denne utdanninga var feilkoda som lektorutdanning, og i denne artikkelen har Khrono valgt å fokusere på grunnskolelærerutdanning.)

Khrono har sett på dommen fra grunnskolelærerstudentene i årets Studiebarometer.

De aller mest fornøyde studentene finner man altså ved UiT, studenter på trinn 5-10 studiested Alta. De gir studiet sitt en skår på 4,8.

På Nord universitet og studieprogrammet for grunnskolelærere trinn 5-10, samlingsbasert i Bodø, er de nesten like fornøyde.

Studentene på dette programmet gir en samlet skår på 4,6 på påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.»​ Studentene svarer på en skala fra 1-5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig.

Skryter av samholdet

Bergljot Opsal Hofstad er en av studentene som tar samlingsbasert utdanning i Bodø ved Nord universitet for å bli lærer på trinn 5-10 i grunnskolen. Hun er også tillitsvalgt for andreårsstudentene, som var de som svarte på Studiebarometeret.

— Dette stemmer med det inntrykket jeg har av at studentene her er veldig fornøyde, sier hun om resultatene.

Studentene er svært motiverte, og bringer ofte med seg refleksjoner fra arbeidslivet inn i studiet.

Hanne Solheim Hansen

Hofstad tror noe av grunnen er at problemer blir tatt tak i.

— Vi hadde litt problemer første året, men vi tok det opp og det har løst seg nå. Jeg tror det har vært en faktor som har påvirket resultatene. Vi opplever at vi blir hørt, sier hun.

Hun peker også på at folk er fornøyde med undervisningen, og at de ikke er så mange i klassen.

— For eksempel er det veldig høy kvalitet på pedagogikk-undervisningen vi har. Vi er også en veldig liten klasse, jeg tror vi er 11 nå, og vi har et veldig godt samhold.

Hofstad trekker også fram at det er lett å komme i kontakt med studieadministrasjonen og de ulike lærerne. Siden studiet er samlingsbasert, møtes studentene fire ganger i semesteret og til eksamen. Ellers snakkes de på nettet.

— Dere er jo fornøyd med mye - men er det noe som kan bli enda bedre?

— Personlig har jeg hatt problemer med å snakke med noen av faglederne, men det har blitt mye bedre i år, sier hun.

Flere fornøyde i nord

Bachelor i fysikk ved UiT i Tromsø og lærerutdanningen 5.-10.trinn ved UiT i Alta er de studiene som kommer aller best ut ved UiT, begge med 4,8 poeng.

— Vi er veldig fornøyde med resultatet. Jeg tror det gjenspeiler et godt miljø blant ansatte og studenter. Våre studenter beskriver et nært, godt miljø, der hele klassen oppleves som en gruppe, sier studieleder Yngve Engkvist ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, til uit.no.

Enkvist legger til:

— De mener også at de får god oppfølging av sine faglærere, samtidig som de samarbeider mye med hverandre, forteller studieleder Yngve Engkvist ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

— Litt annerledes utdanninger

Ved Nord universitet understreker prorektor for utdanning, Hanne Solheim Hansen, at universitetet er veldig glad for at flere av deres studietilbud for lærerstudenter er tatt så godt i mot.

— Vi ser at grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn, deltid i Levanger og grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn, samlingsbasert i Bodø får veldig god skår, sier Hansen og fortsetter:

— Nettopp at studiene er samlingsbaserte og deltid gjør at studentmassen er litt annerledes enn for campusbaserte utdanninger. Studentene er svært motiverte, og bringer ofte med seg refleksjoner fra arbeidslivet inn i studiet, sier hun.

Hanne Solheim Hansen, prorektor for utdanning, Nord universitet. Foto: Bjørnar Olav Leknes, Nord

Hun mener at relevansen for arbeidslivet er et kjennetegn ved mange av Nords studier, og at studentene generelt gir god tilbakemelding på dette.

— Mer enn 74 prosent av 1.109 Nord-studentene som er spurt i den landsomfattende undersøkelsen svarer at de «alt i alt, er fornøyd med studieprogrammet jeg går på». Trivselen blant studentene er over landsgjennomsnittet, og det er også studentenes oppfatning om hvor relevante våre studier er for arbeidslivet, sier Hansen.

Vi hadde noen utfordringer knyttet til læringsmiljøet. Vi tror dette kan ha påvirket studentenes tilbakemelding på høst-semesteret.

Liv Reidun Grimstvedt

På andre lærerstudier ved Nord universitet gir studentene litt andre resultater, for eksempel gir studentene ved master, grunnskolelærer 5.-10. i Bodø en skår på 3,6. De som studerer grunnskolelærer i Levanger på heltid gir en skår på 4,0.

— En spesiell situasjon i høst

De lærerstudentene som er minst fornøyd befinner seg på Høgskulen på Vestlandet, og det er studentene på den tidligere Høgskolen Stord/Haugesund som er svært misfornøyde. Heller ikke på Høgskulen i Volda er grunnskolelærerstudentene særlig fornøyde.

Les også: Her er oversikten over på hvilke universiteter og høgskoler studentene er mest og minst fornøyd, uavhengig av studieprogram

Liv Reidun Grimstvedt er prorektor for samhandling i nærregion Stord/Haugesund ved Høgskulen på Vestlandet. Hun var også rektor på den tidligere Høgskolen Stord/Haugesund.

— Vi har notert oss resultatene i Studiebarometeret for grunnskolelærerutdanningen 5-10 på campus Stord, sier hun til Khrono og legger til:

— Undersøkelsen ble gjennomført i høstsemesteret i fjor. Vi hadde da noen utfordringer knyttet til læringsmiljøet. Vi tror dette kan ha påvirket studentenes tilbakemelding på den tiden.

Grimstvedt forteller at Høgskulen på Vestlandet har tatt tak i og jobbet med dette.

Prorekor ved Høgskulen på Vestlandet, nærregion Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt . Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Nå i starten på vårsemesteret har vi fulgt opp med egne undersøkelser i tråd med vårt eget kvalitetssystem. Resultatene herfra er mer positive - og viser at studentenes tilfredshet er bedre og går i rett retning, sier hun.

Pedagogstudentene trekker fram tre områder

Pedagogstudentene trekker fram i en pressemelding at de mener det er spesielt viktig at lærerstudentene får god profesjonsfaglig digital kompetanse gjennom studiene.

— Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende kompetansene i skolen. Derfor mener vi det er et alvorlig signal at lærerstudenter flest i liten grad mener digitale hjelpemidler brukes på en hensiktsmessig måte, sier nestleder for Pedagogstudentene Ruben Amble Hirsti, ifølge pressemeldingen.

Han legger til:

— Vi mener det er et paradoks at de faglig ansatte på lærerutdanningene er blant de dårligste til å bruke digitale hjelpemidler for å involvere studentene i undervisningen. Som fremtidige lærere bør våre lærerutdannere være forbilder i undervisningen. Da må den digitale undervisningen være relevant og praksisnær, sier Amble Hirsti.

Han sier studenter flest er tilfredse med utdanningene sine, men i tillegg til digitalisering har man et forbedringspotensial både på veiledning og internasjonalisering.

Her er lærerstudentene minst fornøyd


​Høgskulen på Vestlandet

 • Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Stord 2,6

Høgskulen i Volda

 • Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. årstrinn Volda 3,3

UiT - Norges arktiske universitet

 • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Tromsø, master 3,4

Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Grunnskolelærerutdanning 5-10, Notodden og desentralisert Notodden 3,4

Høgskolen i Østfold

 • Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Halden 3,4

Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Grunnskolelærerutdanning 1-7 Porsgrunn 3,4

Her er lærerstudentene mest fornøyd*

Nord universitet

 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, samlingsbasert Bodø 4,6

Høgskolen i Innlandet

 • Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn Hamar 4,3

Høgskolen i Innlandet

 • Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn - samlingsbasert Hamar 4,2

Universitetet i Stavanger

 • Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Stavanger 4,2

Nord universitet

 • Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, deltid 240 stp Levanger 4,2

Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Oslo 4,2

Universitetet i Agder

 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram Kristiansand 4,2

Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Vestfold 4,2

Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Drammen 4,2

(*I denne oversikten har vi ikke med studieprogram som karakteriseres som lektorprogram. Ei heller Steinerskolens utdanningstilbud i Steinerpedagogikk. På UiT - Norges arktiske universitet sin lærerutdanning 5.-10. trinn, lektor – master, er studentene også veldig fornøyd og gir en samlet skår på 4,8. Studentene på Steinerskolen gir tilsvarende samlet karakter 4,9.)

Se også: Oversikt over alle lærerutdanningenes «karakterer» i Studiebarometeret 2017

Fakta

Dette er Studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for femte gang høsten 2017.

Om lag 31.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 48 prosent.

Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt.

Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høgskoler, offentlige som private, og totalt inngår 1767 studieprogrammer.

Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

studiebarometeret.no kan du finne svar fra årets undersøkelse, men også historiske data, og sammenligne resultatene.

Kilde: NOKUT

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS