Debatt ● Kai Johansen og Nils Ivar Pedersen

Norge er dårligst i klassen på etter- og videreutdanning

En ny FAFO-rapport forteller at Norge er dårligst i klassen på etter- og videreutdanning sammenlignet med våre naboland. Tilbudet er her, men ansvar for finansiering må på plass.

— De som ønsker kompetansepåfyll skal gjøre dette uten å tape penger, skriver kronikkforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Digitalisering, klimaendringer og eldrebølge er bare noen faktorer som hver for seg krever omstilling og oppdatert kunnskap. Den teknologiske utviklingen skjer så raskt nå at levetiden på kunnskap er kraftig redusert, sammenlignet med tidligere. En ny FAFO-rapport forteller at Norge er dårligst i klassen på etter- og videreutdanning sammenlignet med våre naboland. Vi har for få studieplasser og vi bruker langt mindre penger på etterutdanning.

FAFO-rapporten er konsentrert om tilbudet spesielt rettet mot faglærte og andre grupper uten lang formell utdanning. Norge henger etter både i deltakelse og finansiering. 

Dette er sørgelig lesning, men ikke overraskende, synes vi på Fagskolen i Viken og i Fellesforbundet. For hvorfor havner Norge bak? På Fagskolen har vi gode tilbud, men finansieringen må på plass. Arbeidstakere skal ikke måtte ta etter- og videreutdanning uten å få lønn, mener Fellesforbundet.

Fagskolen i Viken erfarer hver eneste dag at de som tar etter- og videreutdanning hos oss tilfører arbeidslivet viktig kompetanse som også gagner samfunnet i sin helhet. Nylig opprettet Fagskolen i Viken for eksempel et tilbud med cyber security for fagarbeidere som blir svært nyttig for mange. Behovet for fagarbeidere med ny kunnskap og nye ferdigheter øker for hvert år. Vi er inne i en tid der behovet for et kompetanseløft er stort.

Fordi arbeidslivet hele tiden er i endring, er også Fagskolen i Viken opptatt av å lage fleksible og dynamiske utdanninger. Fagskolen har siden oppstart skreddersydd utdanning i tett samarbeid med arbeidslivet. Vi har inngående innsikt i tilbud og etterspørsel. Vi legger stor vekt på at dette enkelt skal kunne kombineres med jobb.

Vi kan ikke forvente at arbeidstager skal betale selv for at arbeidsgiver opprettholder kompetansen i bedriften som gjør at de kan møte det grønne skiftet.

Kai Johansen og Nils Ivar Pedersen

Alle, inkludert Fellesforbundets medlemmer, må få mulighet til å investere i egen kompetanse og utvikle seg, uten at det skal koste dem noe. Det er allerede etablert mange utdanninger, og de er gratis, men langt ifra tilstrekkelig til å dekke behovet som FAFO-rapporten peker på. Finansieringen av lønn under utdanning er et kontroversielt tema i Norge. Vi kan ikke forvente at arbeidstager skal betale selv for at arbeidsgiver opprettholder kompetansen i bedriften som gjør at de kan møte det grønne skiftet. Og så lenge etterutdanningen forblir den enkeltes bedrifts ansvar har vi en stor en utfordring, som hemmer utviklingen av ny kompetanse.

Omtrent samtidig som ovennevnte FAFO-rapport kom ut vedtok Fellesforbundet et krav om en storstilt kompetansereform, basert på disse elementene: opplæringen må være gratis og folk må ha rett til fri uten tap av inntekt. Reformen må være et spleiselag mellom partene i arbeidslivet og staten. Ordningene må være varige. Fagskolen i Viken stiller seg helhjertet bak dette initiativet.

Fagskolen og Fellesforbundet mener at det må skapes en kultur og en forventning om at ansatte jevnlig tar kompetansepåfyll som en del av jobben.

For at Norge ikke lenger skal være dårligst i klassen på etter- og videreutdanning, så må partene finne gode finansieringsløsninger sammen med myndighetene. 

De som ønsker kompetansepåfyll skal gjøre dette uten å tape penger.

Powered by Labrador CMS