utdanning

Norske ministre er de lavest utdannete i verden

Norske statsråder har lavest utdanningsnivå i verden. Nesten alle med universitetsutdanning har studert på samme sted.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (i midten) er blant de norske statsrådene uten høyere utdanning. Hun har videregående skole. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er utdannet jurist fra UiO.
Publisert Oppdatert

På andre statistikker utmerker de skandinaviske landene seg med et generelt høyt utdanningsnivå. Når det gjelder landets ledende politikere, stiller det seg motsatt:

På listen med 126 land som forskere har undersøkt, ligger Norge, Danmark og Sverige helt på bunnen.

Rangeringen baserer seg på et stort datainnsamlingsprosjekt ved Universitetet i Oslo (UiO) og informasjon om utdanningsbakgrunnen til 40 000 statsråder i 126 land i perioden 1966—2021. 

De høyest utdannede regjeringsmedlemmene finnes i USA. Dernest følger søreuropeiske land som Spania, Italia, Portugal og Frankrike.

Oslo, UiO — og Erna

I det store tallmaterialet fant forskerne at nesten alle norske statsråder som har universitetsutdannelse har studert ved Universitetet i Oslo. Fram til slutten av 1990-tallet fantes det så godt som ingen universitetsutdannete statsråder med utdannelse fra Bergen.

Fakta

Paths to power

  • Paths to Power er et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo, støttet av Forskningsrådet. 
  • I en ny forskningsartikkel (Paths to power: A new datasett on the social profile of governments) beskriver de utdanning, yrkesbakgrunn og sosial bakgrunn blant regjeringsmedlemer i 126 land i perioden 1996-2021.
  • Prosjektet ledes av Jacob Nyrup Carl Henrik Knutsen, Petter Egge Langsæther og Ina Kristiansen.

35 prosent av norske statsråder med vitnemål fra universitetet har dette fra Universitetet i Oslo. Bare 4 prosent har studert ved Universitetet i Bergen.

Dette bildet gjelder for hele perioden forskerne har sett på. I databasen ligger, i tillegg til informasjon om utdanning, data om politikernes geografiske og sosiale bakgrunn.

— Folk med bakgrunn fra Oslo har tatt størst plass i alle de norske regjeringene i perioden, sier postdoktor Jacob Nyrup, som har ledet det store datainnsamlingsprosjektet ved Institutt for statsvitenskap (UiO).

Men én statsminister brøt dette mønsteret:

Da Erna Solberg ble statsminister i 2013, økte representasjonen fra hennes hjemby Bergen betraktelig.

Folkelig deltakelse

Nyrup tror den tradisjonelt brede, folkelige deltakelsen i politikken er noe av forklaringen på utdanningsnivået til norske statsråder. 

—  Ideen om at politikken skal representere det brede lag av befolkningen står sterkt. Den politiske kulturen er ikke som i en del andre land, der en elite i stedet har dominert politikken, sier Nyrup til Khrono.

Forskningsfunnene er også omtalt i UiOs forskningsmagasin Apollon.

Jacob Nyrup leder datainnsamlinsprosjektet Paths to power ved UiO

De høyest utdannede regjeringsmedlemmene finner vi i USA. Dernest følger søreuropeiske land som Spania, Italia, Portugal og Frankrike høyt.

Nær 100 prosent av amerikanske regjeringsmedlemmer de siste 50 årene har universitetsutdannelse. I Norge er tallet litt under 70 prosent.

— De parlamentariske systemene i Norden kan være en faktor som påvirker tallene i retning av bredere representasjon, som gjør at de høyt utdannede elitene blir mindre dominerende, sier Nyrup.

Høyt utdannete toppolitikere er ikke et fenomen forbeholdt rike land. Også i land som Kenya og Egypt er utdanningsnivået blant statsråder høyt.

Diktaturer utdanner

Et annet noe overraskende funn datamaterialet, slik Nyrup ser det, var utdanningsnivået blant diktatorenes ministre. 

— De styrende i diktaturene har tradisjonelt hatt relativt lav utdanning. Nå ser vi at utdanningsnivået har gått opp. Det kan virke som det generelt har foregått en profesjonalisering av politikken i disse landene, sier han.

Et eksempel på dette er Kina.

— Der har Maos revolusjonære gjort plass til en ny elite av høgt utdannete partifunksjonærer, sier Nyrup.

Før var universitetene i Storbritannia den største leverandøren av statsråder i verden. Den posisjonen har USA overtatt. Også Sovjetunionen var i sin tid et sted svært mange av verdens vordende statsledere tok sin utdannelse. Den rollen har Russland aldri gjenerobret etter Sovjetunionens kollaps. 

Powered by Labrador CMS