NSO-Lederkandidat

NSO-lederkandidat vil ikke la distrikt trumfe kvalitet

Lederkandidat i Norsk studentorganisasjon, Bjørn Olav Østeby, vil sikre at kvaliteten ikke viker for noe annet i høyere utdanning.

Bjørn Olav Østeby er lederkandidat til NSO i 2022.
Publisert Oppdatert

Søndag 24. april skal Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte velge sin neste ledelse.

Bjørn Olav Østeby er en av to kandidater til ledervervet.

NSOs valgkomité har valgt å ikke innstille på Østeby som leder, men han er enstemmig innstilt som internasjonalt ansvarlig i NSO.

Khrono møter Østeby på en kafé på Tøyen i Oslo, der han kommer trillende inn med en liten koffert. Han hadde nettopp startet valgkampen og vært på besøk hos studentpolitikerne ved Universitetet i Agder.

Østeby er selv student ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen, men kommer fra Langhus i Follo. Litt sør for Oslo.

Må bygge mer smått

Østeby var den eneste lederkandidaten som kastet hansken før alle kandidatene til arbeidsutvalget ble offentliggjort 14. mars.

— Nå har du fått tenkt litt mer på hva du ønsker å gjøre som leder. Hvilke saker trekker du fram som de viktigste nå?

— Den ene er det som går på husleie og studentboliger. Nå fikk vi leiemarkedsundersøkelsen i går, og der får vi bekreftet det vi egentlig allerede visste, at det meste av studiestøtten går til nettopp husleie for de aller fleste studenter, sier Østeby.

Østeby mener bolig er essensielt for å sikre studentvelferden, og sier det at studentene må bruke nesten hele studiestøtta på bolig forteller han to ting:

— Det ene er at vi må jobbe for å få ned boligkostnadene. Det kan vi gjøre ved å bygge flere studentboliger og i det hele tatt bygge flere små boliger.

Han sier at det da må reguleres for flere små boliger, og dette vil han jobbe for å få inn i partienes programmer til kommunestyre- og fylkestingsvalget neste år.

Men Østeby ønsker ikke at boligprisene skal reguleres ned, verken i det private markedet eller hos samskipnadene.

— Jeg har troen på at om vi øker tilbudet i boligmarkedet, klarer vi å presse ned boligprisene, sier Østeby.

Bedre grunnlag for å øke støtta

— Det andre perspektivet på at nesten hele studiestøtten går med til bolig, er at jeg ønsker å jobbe med å øke studiestøtten, fortsetter Østeby.

Studentbevegelsen har lenge vært samlet bak målet om å øke studiestøtta til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygda (G), eller 159.598,5 kroner. I dag ligger studiestøtta på litt under 1,2 G (126.357 kroner).

— Jeg mener at vi har et bedre grunnlag for å gjøre det enn tidligere. Leiemarkedsundersøkelsen i seg selv er et godt grunnlag. Tidligere har vi ikke hatt tall til å bygge opp under vår påstand, men nå har vi det, understreker han.

Distrikt, kvalitet eller begge?

Østeby trekker også fram kvalitet i utdanning som en spesielt viktig sak, og understreker dette som hans viktigste fanesak.

— En ting jeg har merket meg og bekymret meg over med dagens regjering, er at det virker som distriktshensyn veier tyngre enn hensynet til kvalitet i utdanningen, sier Østeby.

Han nevner samlingsbasert utdanning og gode digitale løsninger som noen måter å sikre høy kvalitet i distriktsbasert utdanning, spesielt i lys av etter- og videreutdanning. Han er også positiv til at det åpner opp for at folk som ellers ikke ville hatt muligheten kan ta høyere utdanning.

Videre trekker Østeby fram gjenreisningen av Nesna som et eksempel der han er redd midler har gått til distriktshensyn men ikke nødvendigvis kvalitet.

— Så du vil ha mindre detaljstyring fra politikerne?

— I de konkrete sakene tenker jeg at virksomhetene burde ha anledning til å vurdere selv, så kan heller regjeringen legge press på å få til mer desentralisert utdanning.

Østeby nevner også mobbing og trakassering i høyere utdanning som et område det kan gjøres mye på.

Østeby vil skape gnist i NSO

Vil skape gnist i NSO

Østeby har tidligere vært leder av Studenttinget på Vestlandet og sittet i høgskolestyret ved HVL. Han har også sittet to perioder i NSOs sentralstyre.

Når han ikke er studentpolitiker studerer han økonomi og administrasjon ved HVL, og mangler bare noen fag for å fullføre bachelorgraden. Han har ambisjoner om å fortsette innenfor en mer samfunnsøkonomisk retning på masternivå.

— Hvorfor vil norske studenter ha deg som leder?

— Fordi jeg er trygg på meg selv og er overbevist om at jeg kan få til gjennomslag på en del punkter og få til en positiv utvikling, sier Østeby.

Han ønsker også gjøre en forskjell innad i NSO.

— Det har vi ikke snakket om så mye hittil, men det er også en del av å være leder. Her har jeg også noen tanker om hva jeg vil gjøre annerledes. Det handler litt om struktur, også handler det om organisasjonskultur og å skape gnisten i studentbevegelsen som vi har mistet litt under korona, fortsetter han.

Høyremann

Flere tidligere NSO-ledere har fått landet jobber innenfor politikken etter tiden i NSO. Den siste i rekka er Andreas Trohjell, som var leder fra 2020 til 2021. Han begynte som rådgiver i Høyre i fjor.

Østeby har også tilknytning til Høyre, og var folkevalgt i kommunestyret i hjemkommunen fra 2015 til 2019.

— Sikter du deg inn på en jobb i Høyre når du er ferdig i NSO?

— Jeg er nok mer glad i å være politiker enn å være rådgiver. Om jeg hadde fått tilbudet kunne det vært aktuelt å jobbe som rådgiver, kanskje innenfor partisystemet, men et vel så godt alternativ ville vært innenfor utdanningssektoren.

— Nå har jeg ikke planlagt det i detalj, men jeg er nok ikke ferdig med politikk. Akkurat nå prøver jeg å få utløp for mitt engasjement i NSO, avslutter Østeby.

Powered by Labrador CMS