Leder i NSO Håkon Randgaard Mikaelsen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Politikere bekymret over at en av tre studenter sier de er ensomme

Studenthelse. Nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viser at nesten en av tre studenter opplever ensomhet. Politikerne er bekymret for situasjonen

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentar fra Høyre, leder av Velferdstinget Vest, SV, Arbeiderpartiet og styringsgruppen for SHoT.)

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette er alvorlig og oppfordrer alle studenter til å delta aktivt i fadderuken, bli kjent med og bli med på de ulike sosiale tilbudene som finnes på sin institusjon, skriver de i en pressemelding.

— Det er alvorlig at så mange studenter er ensomme. Vi må ta vare på hverandre. Det er mange som savner noen å være sammen med. Kanskje kan det være litt skummelt å hilse på studenten ved siden av deg i forelesningssalen, men gjør det allikevel, oppfordrer leder i NSO Håkon Randgaard Mikaelsen, i pressemeldingen fra NSO.

— Tall som gir bekymring

Kent Vidar Gudmundsen er stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget.

— Jeg blir veldig bekymret når jeg ser disse tallene om studentenes psykiske situasjon. At en av tre er ensomme er et svært høyt tall, sier Gudmundsen til Khrono.

Han trekker fram at når studenter opplever ensomhet påvirker jo det hele livssituasjonen deres og sannsynligvis også gjennomføringsevne på studier.

Jeg blir veldig bekymret når jeg ser disse tallene om studentenes psykiske situasjon. At en av tre er ensomme er et svært høyt tall.

Kent Vidar Gudmundsen

Kent Vidar Gudmundsen, Høyre.

— Men situasjonen stopper jo ikke der. Høyere utdanning er for mange det første stedet der de stramme rammene fra videregående løses opp. Når så mange havner ut i ensomhet kan det også være starten på et utenforskap som de tar med seg senere i livet også etter endte studier, sier han og legger til:

— Tallene er altså ikke bare til bekymring for rektorer og studentledere og andre som jobber innen høyere utdanning til daglig, men også for samfunnet generelt.

Viktig med aktive studenter, men de trenger drahjelp

Gudmundsen håper at utdanningsinstitusjonene kan gå i seg selv å se på hvilke tiltak de kan gjøre for å få studentene til å føle seg enda mer inkludert.

— Men samtidig: Rektorene kan ikke løpe rundt å løse disse problemene. De er helt avhengig av aktive studentledere som kan være med å stimulere til mer aktivititet og høyere grad av inkludering for alle. Jeg er veldig glad at NSO er så tydelig i sitt budskap her, sier Gudmundson.

Men han trekker også fram at de aktive studenten trenger drahjelp fra lærestedene. det kan være i form av at lokaliteter for studentaktivitet blir lagt til rette, eller symbolsk økonomisk støtte til konkrete prosjekter.

— Her må alle på institusjonene dra lasset sammen, sier Gudmundsen.

SV: Vil bevilge 15 millioner til studenters psykiske helse

Mona Fagerås i SV er også bekymret for landets studenter.

— Vi i SV bevilger i vårt alternative budsjett 15 millioner for bedre psykisk helse for studenter, forteller hun til Khrono og legger til:

— Det er ikke bare individuell innsats som er oppskriften på at man skal lykkes som student. Det er også et politisk ansvar å legge forholdene til rette for det.

Fagerås trekke fram at velferdsordninger for studenter er en viktig faktor for å sikre lik rett til utdanning.

Mona Fagerås, SV.

— For at dette skal være en realitet må det finnes gode velferdsordninger for studenter. SV vil også øke studiestøtten. I dag er studiestøtten på 108.250 kroner, og det er åpenbart for alle at det ikke er mulig å være fulltidsstudent på en slik studiestøtte, mener hun.

— Et godt helsetilbud for studenter er en viktig del av det å sikre gode rammer for å studere. Mange studenter opplever kortere eller lengre perioder hvor studiet og livet er vanskelig, sier Fagerås og fortsetter:

— Vi ønsker også en ny kartlegging av hvordan studentenes levekår er. Solbergregjeringen har ikke gjennomført noen levekårsundersøkelser på sine 5 år i regjering, og den siste ble gjennomført i 2010.

Lurt å være med på fadderuke

Tallene NSO har hentet ut av det som blir kalt SHoT 2018 (Studentenes helse og trivselsundersleklse) viser at nær en av fire studenter savner ofte eller svært ofte noen å være sammen med.

Det er alvorlig at så mange studenter er ensomme. Vi må ta vare på hverandre.

Håkon Randgaard Mikaelsen

Hovedresultatene fra undersølkelsen blir presntert 5. september. forrige gang en slik underslkelse ble gjort var i 2014.

Se også: Her er tallene fra 2014

En av seks studenter føler seg ofte eller svært ofte isolert og like mange oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor. Nesten en av tre studenter (29 prosent) svarer «ofte» eller «svært ofte» på minst ett av disse tre spørsmålene, mens én av ti studenter (10prosent) svarer «ofte» eller «svært ofte» på alle de tre spørsmålene som måler ensomhet. I forrige SHoT-undersøkelse (2014) kommer det frem at de som er med på fadderuken har flere nære venner på studiestedet enn de som ikke deltok i fadderordningen, skriver NSO.

NSO oppfordrer alle studenter til å delta på det som tilbys av aktiviteter i studiestart, både faglige og sosiale.

— I studiestart og utover i året er det mye som skjer både arrangert av studentene selv, av institusjonen og studentsamskipnaden. Vi vet hvor viktig fadderuken kan være og vi oppfordrer alle studenter til å være med i studiestart og finne ut hvilke aktiviteter eller foreninger som finnes der hvor de studerer, sier Mikaelsen.

Har spurt om seksuell trakassering

Nytt i årets undersøkelse era t studentene er spurt blant annet om seksuell trakassering.

Les også: Spør norske studentar om seksuell trakassering

— Vi vil kartleggd både hvilke former for seksuell trakassering studentene er utsatt for, far det verbale til vold og voldtekt, og vi spør om hvem det er som trakasserer, sa seier professor og seniorforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet, til På Høyden da årets undersøkelse ble sendt ut.

Tallene fra 2014: Hver sjette student føler seg ensom

Karl Kirchoff i Samskipnaden i Oslo fortale i 2014 til khrono at et av de sentrale funnene i årets undersøkelsen er at 16 prosent av studentene føler seg ensomme.

Dette er ett prosentpoeng mer enn i 2010 da 15 prosent av studentene oppga at de enten føler seg sosialt og/eller emosjonelt ensomme. I 2010 rapporterte hver 20. student om sosial ensomhet, mens 12 prosent var emosjonelt ensomme.

Undersøkelsen viste også at èn av 10 studenter sliter med mestring av studiene, angst og selvtillit og blant annet å ta ordet i forsamlinger.

Datagrunnlaget for årets undersøkelse omfatter svar fra over 13.600 studenter tilknyttet 10 studentsamskipnader. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup.

Les også: Tallene fra 2010

Les også: Oslo er verst

Forventer tiltak mot ensomhet

En av tre studenter sliter med ensomhet. Leder av Velferdstinget Vest, Truls-Einar Johnsen, forventer at det møtes med mer enn bare prat.

— At en av ti studenter ofte eller svært ofte føler seg isolerte og utelatte er uakseptabelt. I Bergen med rundt 35.000 studenter betyr det at 3500 studerende opplever dette, sier Johnsen i en pressemelding og fortsetter:

— Utdanningsinstitusjonene må ta ansvar for studentene sine, og kommunen må ta ansvar for innbyggerne sine. Det må gjøres tiltak som legger til rette for at flere blir inkludert.

Han trekker fram at samtidig er studentengasjementet viktig for å motarbeide ensomheten. Velferdstinget oppfordrer alle til å delta i resten av fadderuken og finne en studentorganisasjon å bli med i.

— Dette viser hvor viktig studentorganisasjonene er. Student-kulturen, -idretten og -frivillighete er helt avgjørende for å skape et sterkt studentmiljø også utenfor, og på tvers av utdanningsinstitusjonene. Å styrke vilkårene for studentorganisasjonene er et konkret tiltak som vil bidra til å forebygge ensomhet hos studenter, sier Johnsen.

— Undersøkelsen må følges opp

Kari Jussie Lønning er lege og leder for styringsgruppen til SHoT, og også hun er bekymret for funnene i SHoT 2018.

— Dette er bekymringsfullt. Studenter er i en overgangsfase. Mange flytter hjemmefra for første gang, skal skaffe seg nytt nettverk og klare seg selv, samtidig som de skal prestere i studiene. Dette kan føre til at de kjenner på ensomhet og sårbarhet, og det kan gi utslag i psykiske plager. Derfor må vi ta dette på alvor, sier Lønning i en pressemelding fra Samskipnaden i Oslo og Akershus.

50.055 norske studenter har svart på undersøkelsen, også kjent som HELT ÆRLIG-undersøkelsen, som er utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO og Sammen. Lønning mener det nå blir viktig å følge opp tallene.

— Jeg vil sterkt oppfordre de nye studentene til å delta på både sosiale og faglige aktiviteter helt fra semesterstart. Og jeg vil oppfordre utdanningsinstitusjoner og studentsamskipnader til å tilrettelegge gode, sosiale møteplasser for studentene. Studenter er en ressurssterk gruppe som er flinke til å benytte seg av mulighetene, og vi må gi dem dette, sier Lønning.

— Må satse på organisasjonslivet rundt studentene

Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet sier at tallene viser hvor viktig det er at vi satser på frivilligheten og organisasjonslivet som viktige rammer rundt studietiden.

— Studenter må også ha råd til å kunne studere og være sosiale, ikke bare måtte springe mellom lesesalen og deltidsjobben, sier Henriksen, og fortsetter:

— Mange flytter til en ny plass for å studere og kjenner ikke så mange fra før. Jeg tror de fleste vil ha nytte av å delta i fadderukene og det faglige og det sosiale oppleggene på institusjonene. Og så må vi stille opp for de som trenger litt ekstra hjelp, enten det er veiledningstimer, noen å snakke med eller tettere faglig oppfølging i studiet, mener Henriksen. Han viser til at studenter som opplever ensomhet og mistrivsel på studiet også har større sjanse for å falle fra utdanningsløpet. Arbeiderpartiet har også satt av 15 millioner til psykisk helsehjelp for studenter, sier han.

Henriksen trekker fram at Arbeiderpartiet har tidligere fremmet et representantforslag om ensomhet i Stortinget, der de ber regjeringen ta «ensomhet» inn i lov om folkehelsearbeid.

— Dette vil gi kommunen et systematisk ansvar, det er de som er verter for studentene i tillegg til lærestedene. I tillegg vil vi utrede en nasjonal kvalitetsindikator for tiltak mot ensomhet, sier han, og avslutter:

— Jeg vet at mange institusjoner gjør en fremragende jobb med å ta i mot nye studenter. Denne undersøkelsen viser med all tydelighet hvorfor det er viktig, sier han.

Fakta

SHoT 2018

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøkelse.

Den omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon.

SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene i Norge.

Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018.

50.055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse.

Den presenteres 5. september.

Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2014.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS