— Det er svært dramatisk at halvparten av studentdemokratiene opplever at de ikke har tilstrekkelig finansiering til å drive og utvikle studentdemokratiet ved sin institusjon, sier nestleder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien. Foto: Øystein Fimland

Halvparten av norske studentdemokratier er underfinansiert

Ressurser. En undersøkelse blant norske studentdemokratier viser at halvparten av studentdemokratiene opplever å ha for dårlig finansiering. Dette er et av temaene på onsdagens møte i Universitets- og høgskolerådet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tilstandsrapport for studentdemokratier 2019, som produseres av Norsk studentorganisasjon (NSO), skal presenteres for rektorer og administrerende direktører på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte 29. mai.

Et aktivt og velfungerende studentdemokrati er et sunnhetstegn, og noe både studentene og utdanningsinstitusjonen tjener på.

Marte Øien

— Et aktivt og velfungerende studentdemokrati er et sunnhetstegn, og noe både studentene og utdanningsinstitusjonen tjener på, sier nestleder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien i en pressemelding.

Fakta

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interresseorganisasjon som jobber for en bedring av studentenes rettigheter.

NSO representerer 30 av landets studentdemokratier, og gjennom dem, 240 000 studenter.

NSO ble til da Norsk studentunion (NSU) og Studentenes landsforbund (Stl) slo seg sammen i 2010.

Avtroppende leder er Håkon Randgaard Mikalsen. Nåværende nestleder Marte Øien er valgt til ny leder og starter i jobben 1. juli.

Kilde: NSO

Hun håper norske universiteter og høgskoler tar lærdom av tilstandsrapporten, og følger opp med tiltak på egen institusjon.

NSO mener det er svært viktig at studenttillitsvalgte på øverste nivå er frikjøpt på heltid.

Manglende støtte

NSO mener noen ting bør ligge til grunn ved alle studentdemokratier i landet, som at institusjonene stiller med lokaler for de tillitsvalgte, og med administrativ og økonomisk støtte. De mener også at institusjonene må bidra med midler eller bistand til opplæring av nye tillitsvalgte.

Et av hovedfunnene i NSOs rapport, som er besvart av 24 av 30 medlemslag, er imidlertid at det ved flere utdanningsinstitusjoner ikke er satt av midler til å frikjøpe studenttillitsvalgte og organisasjonskonsulenter.

Undersøkelsen viser at halvparten av studentdemokratiene opplever at de ikke er godt nok finansiert til å kunne drive og utvikle studentdemokratiet på en tilfredsstillende måte.

Fakta

Dette er Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlems- og interesseorganisasjon for l. UHR skal fremme universiteter og høyskolers 33 av landets universiteter og høgskoler som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

UHR skal bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.

Interesseorganisasjonen har 19 ansatte og et budsjett på 32,5 millioner kroner.

Kilde: Om UHR

— Studentene har gjennom Universitets- og høyskoleloven en rett til å opprette studentdemokratier og å bli hørt i saker som angår dem. Det er svært dramatisk at halvparten av studentdemokratiene opplever at de ikke har tilstrekkelig finansiering til å drive og utvikle studentdemokratiet ved sin institusjon, sier nestleder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien.

Flere har ingen stillingsressurser til studentene

20 prosent av studentdemokratiene har ingen frikjøpte i arbeidsutvalget hverken på heltid eller deltid. Ved alle de største studentdemokratiene, som representerer mer enn 10.000 studenter, er imidlertid mellom én og seks personer frikjøpte.

Målt i totale stillingsprosenter som jobber for studentene, både tillitsvalgte og sekretariat, kommer Høgskulen på Vestlandet, NTNU og Universitetet i Oslo best ut, med henholdsvis 860, 800 og 700 stillingsprosenter (se tabell nederst i saken), tilsvarende 8,6 og 8 og 7 hele stillinger.

Ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole, Handelshøgskolen BI, Høyskolen Kristiania, Lovisenberg diakonale høyskole og MF vitenskapelige høyskole er det ingen som er frikjøpt for å jobbe for studentenes rettigheter. Felles for de fleste studentdemokratiene er imidlertid at de har frivillige studenttillitsvalgte.

Hvis man vurderer situasjonen utifra antall studenter per stillingsprosent ser man at blant studentdemokratiene som har frikjøpte studenter, vil studentene noen steder være svært mye bedre representert enn andre steder.

Ved ytterpunktet VID vitenskapelige høgskole er det 222 studenter for hver stillingsprosent, mens det ved Dronning Mauds Minnes Høgskole er bare 14 studenter for hver stillingsprosent.

Ved NMBU, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet er studentene også relativt godt representert, med henholdsvis 15, 19 og 25 studenter for hver stillingsprosent, mens Norges handelshøyskole (NHH) er i det øvre sjiktet, med 70 studenter per stillingsprosent (se tabell nederst i saken).

Institusjoner etter antall stillingsprosenter

Institusjon Studenttall Totale stillingsprosenter
Høgskulen på Vestlandet16160860
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet41145800
Universitetet i Oslo27915700
Universitetet i Bergen18050560
Høgskolen i Innlandet13845550
OsloMet – storbyuniversitetet20635550
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet16690500
Universitetet i Agder13195420
Universitetet i Sørøst-Norge18230410
Universitetet i Stavanger11805400
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet5325350
Høgskolen i Østfold7215250
Nord universitet11435220
Dronning Mauds Minne Høgskole1375100
NLA Høgskolen249050
Norges handelshøyskole348550
Norges musikkhøgskole84027
VID vitenskapelige høgskole444020
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo6700
Bergen Arkitekthøgskole1550
Handelshøyskolen BI199000
Høyskolen Kristiania (f.o.m. 2018 høst)83900
Lovisenberg diakonale høgskole9700
MF vitenskapelig høyskole13750

Manglende samarbeid

NSO mener også at det må være et ytringsklima som muliggjør at studentene kan fronte og diskutere saker med institusjonen, studentsamskipnaden og vertskommune. De forventer også bistand til studentene med å nå ut til studentene ved institusjonen med informasjon om valg.

Tilstandsrapporten viser at selv om de fleste opplever å bli hørt av ledelsen, og litt over halvparten av studentdemokratiene oppgir at de har mulighet til å delta i ledergruppen og rektor- eller dekanmøter, melder flere om at det ofte er manglende forståelse og vilje til samarbeid på lavere nivå i organisasjonen, som for eksempel ved fakulteter og institutter.

— Institusjonene har en jobb å gjøre med forankring av studentdemokratiets rolle i egen organisasjon. Hvis ikke er det vanskelig å sikre studentenes rettigheter til reell medvirkning ved institusjonene, sier Øien.

Antall studenter per stillingsprosent

Institusjon Studenttall Studenter per stillingsprosent
VID vitenskapelige høgskole4440222
Norges handelshøyskole348570
Nord universitet1143552
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet4114551
NLA Høgskolen249050
Universitetet i Sørøst-Norge1823044
Universitetet i Oslo2791540
OsloMet – storbyuniversitetet2063538
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet1669033
Universitetet i Bergen1805032
Universitetet i Agder1319531
Norges musikkhøgskole84031
Universitetet i Stavanger1180530
Høgskolen i Østfold721529
Høgskolen i Innlandet1384525
Høgskulen på Vestlandet1616019
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet532515
Dronning Mauds Minne Høgskole137514
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo6700
Bergen Arkitekthøgskole1550
Handelshøyskolen BI199000
Høyskolen Kristiania (f.o.m. 2018 høst)83900
Lovisenberg diakonale høgskole9700
MF vitenskapelig høyskole13750

VID har en 20 prosent stilling fordelt på 4440 studenter. Institusjonene med 0 studenter per stillingsprosent har ingen stillingsprosenter å fordele.

(Merknad: 29. mai kl. 10.00. OsloMet-tallene var meldt inn feil til NSO og er nå korrigert.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS