Oslomet

NTL krevde ekstra lønns­trinn til stipendiater. Fikk nei i Statens lønnsutvalg

NTL ved OsloMet brøt de lokale lønnsforhandlingene og stevnet universitetet til Statens lønnsutvalg. Nå er resultatet klart.

Statens lønnsutvalg gav ikke NTL ved OsloMet medhold.

LO-forbundet NTL (Norsk Tjenestemannslag) valgte i november å stevne OsloMet inn for Statens lønnsutvalg.

Partene hadde ikke blitt enige i de lokale lønnsforhandlingene, men hva disputten handlet om, forble en hemmelighet.

Lokal NTL-leder ved OsloMet, Ingvild Nordang, forklarte den gangen at de ikke kunne kommentere stevningen før resultatet var klart.

Ett medlem for, resten mot

Nå er det klart at NTL OsloMet krevde ett lønnstrinn ekstra for alle stipendiater. Det fremgår av en fersk avgjørelse fra Statens lønnsutvalg:

«NTL OsloMet krevde under lokale forhandlinger ett lønnstrinn ekstra for alle stipendiater som følge av behov for å styrke lønnsnivået for denne gruppen. Flertallet i Statens Lønnsutvalg fant at kravet ikke kunne tas tilfølge, mens ett medlem mente at kravet skulle tas til følge».

Dermed har NTL OsloMet ikke fått medhold.

OsloMet: — Fornøyd

HR-direktør ved OsloMet, Geir Haugstveit, kommenterer avgjørelsen slik i en tekstmelding til Khrono:

— Jeg er fornøyd med avgjørelsen og glad for at vi nå kan sende ut brev om lønnsopprykk til de ansatte innen for LO- og YS-området, som har måttet vente på denne avgjørelsen.

Haugstveit skryter ellers over det han kaller en ryddig prosess.

— Når det gjelder selve kjennelsen, må jeg vise til Statens lønnsutvalg, skriver HR-direktøren.

— Kampen er ikke tapt

Leder i NTL ved OsloMet, Ingvild Nordang, forteller til Khrono at vedtaket i Statens lønnsutvalg ikke betyr at ikke NTL har en god sak eller at kampen er tapt.

— Det var viktig for oss å få prøvd denne saken i Statens lønnsutvalg. Ulikt andre steder i sektoren, så opplever vi dessverre at stipendiatene ved OsloMet ikke har reell mulighet til å kreve noe i 2.5.1-forhandlinger, skriver Nordang i en e-post.

— Hvorfor var det så viktig for NTL å få et ekstra lønnstrinn for stipendiater?

— Stipendiatene er fullverdige arbeidstakere, og de bidrar til å løse samfunnsoppdraget vårt. Deres lønnsmasse inngår i grunnlaget som den lokale potten beregnes fra. Vi mener derfor at de skal likestilles med øvrige ansatte i forhandlingene ved OsloMet. Vi mener at det er urimelig dersom en ansattgruppe ikke kan få lønnsopprykk når den lokale potten skal fordeles ut fra begge parters prioriteringer i forhandlingene, svarer Nordang.

Vil ikke begrunne

Khrono har forsøkt å få mer informasjon rundt Statens lønnsutvalgs vurdering, samt en mer utfyllende forklaring på hvordan utvalget vurderte saken, uten hell.

Utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup skriver i en tekstmelding at hun dessverre ikke kan hjelpe Khrono med en nærmere begrunnelse for vedtaket.

Khrono gjør oppmerksom på at begge journalistene som har skrevet denne saken er medlemmer i NTL.

Powered by Labrador CMS