Økonomi

NTNU-fakultet må kutte tilsvarende 70 årsverk fram til 2027

Dekanen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU prøvde å få med seg fakultetsstyret på et planlagt underskudd på 100 millioner kroner. Men styret sa nei, og nå må de kutte lønnskostnader tilsvarende 70 årsverk.

Dekan Siri Forsmo sier nedbemanning må til om de skal få budsjettet i balanse.
Publisert

Det er strammere økonomiske tider ved NTNU, og det gjelder også for Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Torsdag forsøkte dekanen å få fakultetsstyret til å godta et budsjett med et underskudd på 100 millioner i 2024, noe styret sa nei til. 

I stedet ber styret dekanen «synliggjøre de faglige konsekvensene av å oppnå budsjettbalanse i 2024 og å gå i dialog med rektor om et realistisk mål for budsjett 2024.», samt «identifisere varige tiltak, hovedsakelig i form av en nedbemanning.»

— Vi håper vi slipper å nedbemanne så mye, men det er neppe mulig å få budsjettet i balanse uten nedbemanning, sier fakultetets dekan, Siri Forsmo, til Universitetsavisa.

«Fakultetsstyret forutsetter at NTNU bistår fakultetet med relevante ressurser for å kunne gjennomføre nedbemanning for å komme i budsjettbalanse» skriver de i det endelige vedtaket.

Ifølge presentasjonen til møtet er det snakk om å redusere lønnskostnadene med inntil 70 årsverk i løpet av langtidsperioden, en periode som strekker seg fram til 2027.

I tillegg ønsker de også å effektivisere infrastruktur og areal.

Vedtaket om å gå for nedbemanning kom samme dag som Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap banket gjennom sitt budsjett for 2024 og langtidsperioden, et budsjett som også legger opp til nedbemanning, eller omstilling som det heter på fint.

Der startet problemene med at rektor ba fakultetet spare ni til ti prosent av bevilgningene sine, noe dekanen ikke mente var forsvarlig. Bakgrunnen for sparekravet var at andre fakulteter ikke klarte å levere nok avsetninger til at NTNU samlet nådde målet om å plassere fem prosent av bevilgningene på sparekontoen.

Dette førte til reaksjoner fra styret, som til slutt vedtok et tilleggsforslag hvor det uttrykte sin misnøye med at fakultetet ble pålagt ansvaret med å berge universitetets sparemål, et tilleggsforslag som etter noen runder rundt bordet fikk den noe spørrende formen hvor styret stiller seg undrende til at ett fakultet skal innfri dette behovet.

Dette går inn i rekken av kuttplaner ved NTNU. I mai i fjor anslo to fakulteter ved NTNU at 30 til 40 stillinger må kuttes på grunn av dårligere økonomi.

Den økonomiske situasjonen har også ført til at flere fakulteter har diskutert muligheten for å slå sammen institutter for å spare ytterligere penger.

Powered by Labrador CMS