undersøkelse

NTNU har best omdømme, også i år

Flest folk kjenner til, og liker disse utdanningsinstitusjonene.

Anne Borg er rektor ved NTNU. For n-te gang topper NTNU omdømmelisten.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Markedsundersøkelses-selskapet Ipsos gjennomførte en omdømmemåling i perioden 14. mai til 6. august i år.

NRK skrev i går om deler av funnene — som viser at Folkehelseinstituttet, Regjeringen og Helsedirektoratet har hatt en kraftig økning i omdømmet, trolig på grunn av synlighet i forbindelse med koronapandemien.

Ipsos har også vurdert omdømmet til de høyere utdanningsinstitusjonene, og det er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som kommer best ut i denne vurderingen. 68 prosent av utvalget har svart at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av universitetet.

Fakta

Om Ipsos sin undersøkelse

Datainnsamlingen for etatene ble gjennomført i perioden 14. mai til 6. august 2020. 1600 personer ble rekruttert på telefon i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år, og mottok spørreskjemaet på papir.

3101 personer ble tilfeldig trukket ut fra et representativt utvalg av befolkningen over 18 år, og mottok spørreskjemaet på papir uten at de ble telefonrekruttert på forhånd. 145 av bruttoutvalget var ikke tilgjengelig pga. sykdom eller mangelfull adresse. Av totalt 4556 personer som hadde mottatt spørreskjemaet, fikk vi inn 1019, noe som utgjør en respons på 22 prosent.

Nettoutvalgene er vektet i henhold til offisiell statistikk med en kombinasjon av kjønn, alder og geografi. Feilmarginen for totalresultatene i rapporten vil variere mellom +/- 1,4 og 3,2 prosentpoeng, avhengig av fordelingen av svarene. Forskjeller i materialet som er mindre enn dette kan skyldes tilfeldigheter i utvalget, og bør ikke tillegges noen betydning.

Kilde: Ipsos

Under NTNU på denne listen følger Norges idrettshøgskole (NIH) og Norges Handelshøyskole (NHH), med henholdsvis 59 prosent og 54 prosent som sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonene.

Slik ser hele topp 10-listen ut:

1. NTNU: 68 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

2. Norges idrettshøgskole (NIH): 59 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

3. Norges Handelshøyskole (NHH): 54 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

4. Universitetet i Oslo (UiO): 52 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

5. Handelshøyskolen BI: 44 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

6. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): 43 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

7. Universitetet i Bergen (UiB): 40 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

8. UiT Norges arktiske universitet (UiT): 37 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

9. Nord universitet: 25 % sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

10. Universitetet i Stavanger: 24% sier at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av utdanningsinstitusjonen.

— Kjennskap er forutsetningen for å bygge omdømme

Fagansvarlig for omdømmeundersøkelser i Ipsos, Jan Behrens skriver i en epost til Khrono at man generelt kan si at disse svarene stort sett er preget av at befolkningen enten har et godt inntrykk, eller svarer «hverken eller» eller «helt umulig å svare».

— For denne sektoren er kjennskap den største omdømmeutfordringen. Kjennskap er forutsetningen for å bygge omdømme, uten en forståelse for hvem virksomheten er, hva og hvordan den løser oppgavene sine; kan ikke folk oppgi hvilket inntrykk de har av virksomheten, skriver Behrens.

I alt har 91 utvalgte etater innenfor 7 ulike kategorier og 50 organisasjoner innenfor tre ulike kategorier blitt vurdert i undersøkelsen (Se faktaboks for mer informasjon). Ipsos skriver i en epost til Khrono at «av hensyn til undersøkelsens omfang, er det ikke mulig å inkludere samtlige offentlige etater og organisasjoner i Norge».

Kommer best ut på alle omdømmeundersøkelser

At det er akkurat NTNU som kommer best ut på omdømmemålingen, er kanskje ikke så overraskende. Også i fjorårets undersøkelse fra Ipsos kom NTNU best ut. På Kantar TNS sin årlige måling i 2018 kom NTNU best ut blant alle offentlige virksomheter. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) gjorde sin egen omdømmeundersøkelse i fjor, og også her kom NTNU best ut.

Nytt fra fjorårets Ipsos-undersøkelse er at OsloMet har forsvunnet fra topp 10-listen, mens Nord universitet har kommet inn.

— Jeg er selvfølgelig godt fornøyd med dette resultatet og at vi over flere år har fått bekreftet at NTNU har et veldig godt omdømme. Dette skyldes hardt og systematisk arbeid over lang tid, og gjenspeiler det høye nivået på våre fagmiljøer, skriver Anne Borg til Khrono i en epost.

Fornøyde ved Norges idrettshøgskole

— Et godt omdømme har mange positive effekter. Det hjelper oss for eksempel i rekrutteringen av nye studenter og i vår kontakt med arbeidslivet. Jeg tror også at vårt gode rykte gjør det lettere for kandidater fra NTNU å få jobb, fortsetter hun.

Borg er spesielt glad for at universitetet scorer så høyt på «kompetanse og fagkunnskap» og «samfunnsansvar».

— Dette stemmer veldig bra med vårt motto om å skape kunnskap for en bedre verden. Vårt omdømme henger tydeligvis godt sammen med vårt selvbilde, forteller hun.

Rektor ved Norges idrettshøgskole, Lars Tore Ronglan, synes det er veldig hyggelig å være nummer to på denne listen, for andre år på rad.

— I vår sektor er vi små — derfor er det hyggelig at folk likevel har kjennskap til oss, og et positivt inntrykk av institusjonen, sier Ronglan til Khrono.

— Hvorfor kommer dere så godt ut, tror du?

— Vi er en spesialisert institusjon, og er ganske aktive med forskningsformidling. mange av våre fagfolk er svært synlige i offentligheten. Det kan nok ha en del å si, sier han.

Khrono har onsdag morgen forsøkt å få kontakt med Nord universitet-rektor Hanne Solheim Hansen, uten å lykkes med det.

Powered by Labrador CMS