elektronisk innsyn

NTNU: Har ikke vurdert avskjed av Eikrem

NTNU varslet Øyvind Eikrem om mulig avskjed i et brev hvor de ba om innsyn i e-posten hans. På sine internsider skriver de at det ikke har vært aktuelt å vurdere avskjed av Eikrem.

Dekan på NTNU, Marit Reitan.
Dekan på NTNU, Marit Reitan.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NTNU har ikke villet svare på Khronos spørsmål knyttet til NTNUs varsel og krav om få innsyn i Øyvind Eikrems elektroniske utstyr og lagret materiale.

Nå kommenterer de saken på sine internsider på instituttet hvor førsteamanuensis Eikrem jobber, Institutt for sosialt arbeid.

NTNU skriver at en personalsak ved instituttet den siste uka har blitt omtalt i flere medier. De trekker fram at det gjelder førsteamanuensis Øyvind Eikrem som i en artikkel på nettstedet Filter nyheter i februar ble beskyldt for å stå bak en anonym Facebook-konto, hvor det skal ha blitt spredt rasistiske budskap.

NTNU skriver videre:

«Eikrem benekter å stå bak kontoen og NTNUs ledelse ønsker å få verifisert dette. Dekan Marit Reitan mener at alle vil være tjent med å få brakt på det rene om påstandene fremsatt i media er uriktige. Dette er viktig da saken er blitt en belastning både for Eikrem og for arbeidsmiljøet ved instituttet.»

Kommenterer enkelte påstander

«Alle personalsaker ved NTNU behandles konfidensielt. Detaljer om håndteringen av slike saker skal ikke offentliggjøres hverken internt eller eksternt. I dette tilfellet har imidlertid noen medier lagt frem opplysninger som gjør at ledelsen finner grunn til å kort kommentere enkelte påstander i media», heter det i meldingen fra fakultetets ledelse.

NTNU forteller at de tidlig hyret advokat, og de poengterer at undersøkelsene fortsatt pågår og at man ikke har konkludert og heller ikke kan si noe om når en avgjørelse kommer.

Ledelsen skriver også at de vil advare mot forhåndsdømming av Eikrem.

Dekan Marit Reitan oppfordrer alle ansatte om å ta ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Kontrast i varsel og interninformasjon

«Media skriver at NTNU har vurdert å avskjedige Eikrem. Denne påstanden står for avisenes egen regning. Dekan Marit Reitan understreker at det ikke har vært aktuelt å vurdere slike personalmessige tiltak, da saken ikke er ferdig undersøkt,» heter det i meldingen fra NTNU.

I varselet om innsyn i pc og e-post som Eikrem har mottatt står det:

«Dersom det skulle vise seg at du har brutt IKT-reglementet og står bak de anonyme Facebook-profilene, på tross av at du har benektet dette, vil forholdet kunne gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed», skriver dekanen der.

— Opplevde du varselet som en trussel om avskjed/oppsigelse?

— Det framgår jo av teksten, det er jo bare å se på ordene de bruker, svarer Øyvind Eikrem på Khronos spørsmål.

— Hva tenker du om at NTNU kommuniserer så ulikt?

— NTNU har endret mening før utad og innad, så dette er ikke nytt for meg, svarer Eikrem.

Dekan Marit Reitan bekrefter overfor Khrono at hun er avsender av informasjonen som er publisert, men utover det vil hun ikke kommentere saken.

Khrono har spurt dekanen om kontrasten i det NTNU skriver i varslet og det som er publisert på internsidene.

Bakgrunnen for saken

20.februar i år skrev Filter Nyheter en sak der de hadde snakket med flere anonyme kilder som hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU har stått bak flere anonyme Facebook-kontoer der han har «hisset opp til rasistiske nettdebatter».

Eikrem selv har hele tiden benektet dette, både overfor Khrono og via sin advokat i andre medier.

NTNU sendte fredag før pinse varsel til førsteamanuensis Øyvind Eikrem om at de som arbeidsgiver kommer til å foreta innsyn i e-postkassen hans og annet elektronisk lagret materiale.

Målet er å avklare mistanken om at han har spredd det NTNU kaller hatefulle ytringer gjennom anonym Facebook-konto ved å bruke pc som arbeidsgiver NTNU har stilt til disposisjon for ham.

Innsynet vil, ifølge varselet «også omfatte opplysninger som Eikrem har slettet fra de nevnte elektroniske mediene, men som finnes lagret på sikkerhetskopier eller annet som arbeidsgiver har adgang til».

Etter det Khrono kjenner til skriver NTNU i varselet at de mener å ha saklig grunn for å gjennomføre innsynet blant annet for å ivareta «andre berettigede interesser ved virksomheten».

Har protestert

Eikrem har i det siste ikke ønsket å uttale seg om saken, men til NRK mandag kveld sier han at han ikke forstår hvordan NTNU som arbeidsgiver kan kreve tilgang til all hans private e-post-korrespondanse og materiale som ligger på datamaskinen hans.

— Det som påstås er ikke noe lovbrudd. Det er vel fortsatt politiet og ikke NTNU som eventuelt foretar etterforskning, sier førsteamanuensis Eikrem til NRK, som nå truer med rettslige skritt mot landets største universitet.

— Jeg har på vegne av Eikrem levert en protest på dette til NTNU. Det er der saken står i dag. Hvis de står på kravet vil vi vurdere å gå til rettslige skritt, sier Torfinn Svanem til NRK.

Eikrem har gjennom sin advokat nettopp fremmet en slik innsigelse. Mandag kom svaret fra NTNU om at de fortsatt står på sitt.

Etter det Khrono kjenner til fastholder NTNU i sitt svar at de mener vilkårene for innsyn er til stede, og de viser til sin begrunnelse.

«NTNU har et berettiget behov for å avklare hvorvidt Eikrem har benyttet NTNUs IKT-utstyr i strid med IKT-reglementet», heter det i svaret fra NTNU.

Datatilsynet: — Spesielt varsel

Datatilsynet får 446 henvendelser om personvern i arbeidslivet, langt de fleste av disse handler om arbeidsgivers kontroll av arbeidsgivers e-post.

— Ofte er det i tilfeller der det er uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, fortalte juridisk rådgiver i Datatilsynet, Kaja Breivik Furuseth, til Khrono tidlig denne uka.

Hun sa hun finner NTNUs sak mot Eikrem spesiell:

— Denne saken er jo spesiell, fordi det gjelder ytringer utenfor jobben. Jeg kjenner ikke til at vi har vurdert lignende saker som denne, selv om det er vanlig at det blir gjort innsyn i e-post, sa Breivik Furuseth til Khrono.

Og hun la til:

— Det er ganske ofte at dette kommer opp i sammenheng med spørsmål om oppsigelse eller avskjed. Arbeidsgiver forsøker kanskje å sikre seg bevis for at arbeidstakeren har gjort noe ulovlig eller i strid med interne regelverk. Det kan være begrunnet mistanke om at bruken av utstyret er i strid med reglementet, som kan gi grunnlag for oppsigelse, sier Furuseth.

Hun sa også:

— Når Eikrem har protestert gjennom en advokat, slik han har, skal det enda mer til for å gjøre innsyn, sier Kaja Breivik Furuseth, Datatilsynet.

Les mer: Datatilsynet mener NTNUs varsel om innsyn i Eikrems pc er spesielt

Powered by Labrador CMS