Debatt ● Anne Borg

NTNU og medisin­utdanning i Innlandet

I et intervju med rektor Svein Stølen i Khrono 14. oktober kommer han med noen betraktninger rundt NTNUs rolle i forbindelse med at regjeringen har foreslått å opprette desentraliserte studieplasser i medisin i Innlandet. Jeg kjenner meg ikke igjen i det han beskriver.

I et intervju med Khrono, kom Svein Stølen (t.h.) med noen krasse bemerkninger om NTNU og rektor Anne Borgs rolle rundt opprettelsen av desentralisert medisinutdanning i Innlandet. Anne Borg kjenner seg ikke igjen i den fremstillingen, skriver hun her.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det har lenge vært et ønske om medisinutdanning ved NTNU Gjøvik fra fagmiljøet og fra regionen. Fylkestinget i Innlandet vedtok i 2021 at de ønsket at NTNU skulle tilby medisinutdanning i Innlandet. På denne bakgrunn søkte NTNU om å få opprettet desentralisert medisinutdanning på Gjøvik i forbindelse med innspill til statsbudsjettet for 2024. Dette skjedde åpent, og på helt ordinært vis. Prosessen har vært helt på linje med det som er vanlig i vår sektor, og selvsagt i tråd med god forvaltningsskikk.

NTNU benytter allerede en desentralisert modell for medisinutdanning på Levanger og i Ålesund. Studentene gjennomfører de to første årene i Trondheim, og de fire siste på det desentraliserte studiestedet.

NTNU i Gjøvik er i dag det eneste universitetet som er lokalisert i Innlandet. Vi har i mange år hatt et nært samarbeid om helsefaglige utdanninger med sentrale aktører i regionen, blant annet Helse Sør-Øst. I Innlandet utdanner vi i dag sykepleiere, spesialsykepleiere, paramedisinere, ergoterapeuter og radiografer. Vi kan derfor tilby et etablert, profesjonelt og tverrfaglig miljø til de kommende medisinstudentene. Undervisningen på medisinstudiet vil skje i nært samarbeid med praksisfeltet i regionen.

Vi har fått bred støtte for vår modell fra lokale krefter, både kommunalt og fylkeskommunalt. Om noen år vil 80 legestudenter kunne ha base på campus Gjøvik. I tillegg kommer selvsagt nye ansatte.

Ved NTNU er vi glade for at regjeringen nå foreslår desentralisert medisinutdanning i Innlandet. Og vi mener det er en riktig beslutning.

Powered by Labrador CMS