avskjedssak

NTNU vil gi ham sparken. Eikrem underviser som før

NTNU har hyret inn en ny advokat for å forberede avskjedssaken mot Øyvind Eikrem. I desember skal universitetsstyret avgjøre saken.

— Jeg planlegger undervisning i mine vanlige emner for våren 2022, sier Øyvind Eikrem, selv om NTNU-styret skal avgjøre avskjedssaken mot han i desember. Her er han på en av høstens forelesninger.
Publisert Oppdatert

Oslo/Trondheim (Khrono): Ifølge en melding som NTNU-ledelsen har lagt ut på sine interne nettsider har de nå bestemt seg for at avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid, skal opp til behandling i høstsemesterets siste styremøte, 2.desember.

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet er ikke ferdig med sin behandling av saken.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 21. juni 2021 vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap å gi Eikrem sparken.
 • 2. august 2021 var frist for å klage på vedtaket.
 • 1.september opprettholdt utvalget vedtaket og sendte det videre til universitetsstyret.
 • 2. desember skal styret ved NTNU behandle avskjedssaken.
 • Dersom styret også går inn for avskjed vil Eikrems eneste mulighet til å beholde jobben ved NTNU være å gå til søksmål og rettens vei for usaklig avskjed. Han har allerede uttalt at han vil gjøre dette.

Førsteamanuensen ble allerede tidlig i mai i år varslet muntlig om at arbeidsgiveren hans ønsket å avskjedige ham. I juni ble det offentlig kjent og det ble også informert om at han var suspendert fra all kontakt med studenter og kolleger, fordi de blant annet mener at han er ansvarlig for rasistiske ytringer som er lagt ut på en anonym facebookprofil.

Har undervist hele høsten

Men Eikrem forteller til Khrono at han har undervist studentene sine som vanlig hele høstsemesteret.

— Er du ikke suspendert?

– Nei, den påstanden ble trukket av NTNU ganske umiddelbart da vi ba om en begrunnelse. Nå har jeg fått beskjed om at alle oppgaver skal gjøres helt som vanlig. Det forholder jeg meg til, sier han til Khrono.

— Har du undervist hele høstsemesteret?

— Ja, arbeid er utført helt som vanlig med forelesninger, seminarer, sensur og veiledning. Det har faktisk vært ganske mye å gjøre så langt. Jeg har emneansvar for tre forskjellige emner i høstsemesteret. I tillegg jobber jeg med å administrere en sakkyndig komite. De med mørk humor ved NTNU spør om jeg er satt til å utnevne min egen etterfølger, sier Eikrem.

Legger undervisningsplaner for våren

— Hva slag planer legger du for det kommende vårsemesteret?

— Jeg planlegger undervisning i mine vanlige emner for våren 2022. Det er ingen endring der.

Nyhetssaken i Filter Nyheter der det ble påstått at Eikrem sto bak en anonym facebookprofil som spredte rasistiske ytringer ble publisert i februar i fjor.

— Hva tenker du om at det ennå skal gå nesten to måneder til før saken kommer opp?

— Det er NTNU, ikke jeg, som styrer tidsskjemaet her. Det er bare å ta ad notam. Det er jo interessant i seg selv at en avskjedssak, hvor det argumenteres for at arbeidstakeren må umiddelbart ut av oppgavene, så langt tar tatt nesten to år, sier han.

Det var Universitetsavisa som først omtalte at saken kommer opp i NTNU-styret i desember.

Ny advokat fra Hjort

NTNUs ledelse har også hyret inn en ny advokat som skal forberede saken for universitetsstyret. Det er advokat Anne Marie Due fra advokatfirmaet Hjort.

Saksbehandlingen vil ifølge NTNUs egen nyhetsmelding skje i henhold til prosedyrene NTNU følger i klagesaker. «Dokumentmengden i saken er stor, og av kapasitetsgrunner er det hentet inn en ny, ekstern juridisk rådgiver fra firmaet Hjort DA», heter det i meldingen.

Anne Marie Due er ekspert i arbeidsrett og ledet blant annet Kunsthøgskolens varslingsutvalg under håndteringen av flere metoo-saker i 2018. Kunnskapsdepartementet mottok varsler mot flere ansatte ved høgskolen i desember 2017 og en av dem ble avskjediget under to uker etter at han selv hadde sagt opp stillingen sin.

Forskerforbundets advokat den gangen protesterte på avskjedsvedtaket og mente Kunsthøgskolen hadde brutt forsvarlig saksbehandling og forvaltningsskikk.

— Jeg mener at vi har gjort alt riktig i prosessen. Det var blant annet derfor jeg ble leid inn, for å sikre saksbehandlingen, sa advokat Anne Marie Due til Khrono den gangen. Saken ble forlikt to uker før den skulle opp i retten i november 2018 og omgjort fra avskjed til oppsigelse og den ansatte fikk dermed 190.000 kroner utbetalt i lønn og for avspasering.

Tredje eksterne advokatfirma i saken

Advokat Due står også bak en omstridt faktaundersøkelse ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet som ble gjennomført i sommer, der hun blant annet måtte trekke tilbake et krav om en omfattende taushetserklæring som viste å være lovstridig.

— Hva tenker du om at NTNU nå har byttet advokat?

— NTNU har vel brukt 3-4 millioner kroner og nå tre eksterne advokatfirma så langt. Det sier sitt. Jeg får bare forholde meg til det, og så ser vi hva som kommer ut av det til slutt, sier Øyvind Eikrem.

Tidligere har advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig vært inne i Eikrem-saken, blant annet ved å ha gjennomført flere faktagranskinger. Også advokatfirmaet Arntzen de Besche har vært involvert.

Anne Marie Due fra advokatfirmaet Hjort er hyret inn av NTNU for å forberede avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem.

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem og hans advokat får mulighet til å legge fram sitt syn for styret, men får ikke være til stede under behandlingen av saken etterpå.

Et ansettelsesutvalg ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU vedtok 17.juni i år å gi Eikrem avskjed. Førsteamanuensen og hans advokat Christoffer Hjelde, klaget på avgjørelsen og avviste alle NTNUs grunner for avskjed.

I begynnelsen av september vedtok et nyoppnevnt utvalg å sende saken videre til universitetsstyret, som altså vil si sitt i saken 2.desember.

Flere meninger om saken

Flere, både jurister og enkelte ansatte ved NTNU, har vært kritiske til avskjedssaken mot Eikrem. Professor ved NTNU, Helge Holden, har skrevet et lengre innlegg der han mener at Eikrem-saken svekker NTNUs omdømme.

De fleste forholder seg tause, men det er også noen som mener avskjeden er på sin plass og også at den aldri burde vært en sak i mediene. Kolleger av Eikrem varslet i desember 2019 NTNUs ledelse om den anonyme facebookprofilen som NTNUs advokater mener det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem står bak.

Powered by Labrador CMS