Om kunsten å lese forskning

Det å lese forskning kritisk er en viktig ferdighet, mener forfattere.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studenter får sin første erfaring med kvalitativ metode gjennom å lese forskning, ikke ved å gjøre forskning selv. Hvordan forstå og vurdere det metodiske grunnlaget i kvalitative forskningsartikler?

Det er et av spørsmålene i en ny bok fra Senter for profesjonsstudier, ført i pennen av førsteamanuensis og antropolog Anne Birgitte Leseth og stipendiat og sosiolog Silje Maria Tellmann (bildet). Målgruppen er studenter og andre som har behov for å lese og forstå forskning.

– Det er skrevet lite om kvalitativ metode og metodediskusjon i profesjonsforskningen, sier Leseth.

– Forskerne gjør lite rede for hvordan de får tak i materiale, og det er lite diskusjon om hva slags kunnskap en får når en jobber kvalitativt.

– Målet med boka er at leseren skal kunne sette seg inn i de valgene forskeren har gjort underveis, og på denne måten kunne vurdere forskningen, sier Tellmann.

Boka viser blant annet hvordan forskerens forforståelse eller «brille» påvirker hva slags forskningsspørsmål som blir stilt. Leseren introduseres for noen vanlige kvalitative forskningsmetoder og lærer hvordan hun kan stille spørsmål til forskerens fremgangsmåter. 

– Vi håper boka vil gjøre leseren i bedre stand til å reflektere rundt kvalitativ forskning, sier forfatterne.

Forfatterne har valgt å rette boka mot studenter i profesjonsfagene. Bokas eksempler er i stor grad hentet fra kvalitativ forskning innen helse- og sosialfag, og mange av eksemplene går igjen gjennom boka.

– I dagens kunnskapssamfunn stilles det økte krav til profesjonsutøvere og deres evne til å vurdere forskningsbasert kunnskap i arbeidet. Det er økte krav til at utdanningene skal være forskningsbaserte, også på bachelornivå.

– Det å lese forskning kritisk er en viktig ferdighet, sier de.

Tekst og foto: Kjersti Lassen

(Artikkelen i sin helhet kan leses på hioa.no)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS