styremøte

Ny campus og lovforslag på sakskartet i Molde

Lokalisering i Kristiansund og innspill om lovforslag står på sakskartet ved Høgskolen i Molde. Følg styremøtet fra 11.

Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde, her sammen med rektorkollega Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger. (bak)
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Molde har styremøte 19. mai. Møtet strømmes fra kl 11 og kan følges direkte nederst i denne saken.

Fakta

Styret ved Høgskolen i Molde

 • Styreleder, rektor Steinar Kristoffersen
 • For faglig ansatte: prorektor Jeanette Varpen Unhjem, professor Kjetil Haugen og førstelektor Ragnhild Michaelsen. Vara: Lisa Hansson og Harald M. Hjelle
 • Studenter: Mads Kristiansen og Amalie Nordeide: Vara: Bemnet Meselu og Kristoffer H. Thorvaldsen
 • For teknisk/administrativt ansatte: Merete Ludviksen. Vara: Øystein Nerland
 • Eksterne styremedlemmer: Berit Brendskag Lied, Haakon Bryhni, Pål Farstad og Hilde Aspås. 1. vara: Gro Holst Volden. 2. vara: Ali Rana

Første sak er unntatt offentlighet og handler om leieavtale for Høgskolen i Molde i Kristiansund (denne saken er satt opp fra kl 10 og strømmes ikke).

Høgskolen i Molde har studier i logistikk, sykepleie og vernepleie i Kristiansund. og kortere studier og kurs innen beredskapsledelse og helsefag. Dette foregår på Høgskolesenteret.

Før jul vedtok høgskolestyret at det skulle jobbes videre med en plan om å flytte høgskolens virksomhet til Campus Kristiansund. Dette er et prosjekt som gå ut på å etablere en campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansund sentrum, og der fylket har prosjektansvaret.

Styret vedtok at det så snart som mulig skulle utarbeides et anbudsgrunnlag, samtidig som det skulle jobbes med muligheten for å få husleiestøtte. Hva som er kommet ut av dette er foreløpig hemmelig og saken behandles bak lukkede dører.

Ulike syn på ledelsesmodell

Styret skal også vedta høringsuttalelse om forslaget til ny universitets- og høgskolelov. Rektor støtter flertallet i utvalget som mener at det bør være ekstern styreleder utnevnt av Kunnskapsdepartementet, uansett om rektor er ansatt eller valgt. Innspill blant annet fra et allmøte på høgskolen, viser at mange internt mener at valgt rektor også bør være styreleder.

Dagsorden:

Vedtakssaker

 • Leieavtale Campus Kristiansund-oppfølging vedtak, unntatt offentlighet
 • Intensjonsavtale, unntatt offentlighet
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll 10.03.2020
 • Godkjenning av protokoll 23.03.2020
 • Godkjenning av protokoll 23.04.2020
 • Orientering om søkertall 2020
 • Orientering om GDPR-prosjektet
 • Orientering fra avdeling logistikk: Ønske om å søke internasjonal akkreditering AACSB
 • Gjennomgang studieprogram
 • Foreløpige forslag til endringer i studieporteføljen for studieåret 2021/2022
 • Godkjenning av søknad om akkreditering av master i avansert klinisk allmennsykepleie
 • Forslag til endring i høgskolens ph.d.-forskrift
 • NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler - Høringssvar fra HiMolde
 • Innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler
 • Revisjon av årsregnskapet for Høgskolen i Molde 2019
 • Innkjøpsstrategi for HiMolde
 • Kunngjøring av åremål som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag
 • Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) -Markus Brachner
 • Eventuelt

Orienteringssaker

 • Orienteringssak - driftsrapport
Powered by Labrador CMS