høgskolen i innlandet

Ny detalj kan gjøre veien mot universitetsstatus kortere

Rektor Kathrine Skretting er optimist. Men fortsatt gjenstår det en del før en ny søknad om å bli universitet kan leveres, sier hun.

HiNN-rektor Kathrine Skretting håper at høyskolen kan levere fra seg en oppdatert universitetssøknad før hun gir seg som rektor etter vårsemesteret Onsdag 11. november går for øvrig også søknadsfrisen for rektorstillingen ut.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Det hadde selvsagt vært artig hvis fikk levert universitetssøknaden fra oss før jeg går av som rektor, sier rektor Kathrine Skretting, før hun er snar med å legge til:

— Men det er ikke noe hovedmål. Det viktigste er at søknaden er så god som overhodet mulig når den leveres.

Onsdag er det styremøte ved Høgskolen i Innlandet. Møtet kan sees fra klokken 10 ved å følge denne linken.

— Lite som manglet

Det har snart gått to år siden Høgskolen i Innlandet (HiNN) leverte sin første søknad om å bli universitet. I juni kom det endelige avslaget fra Nokut-styret, i tråd med innstillingen fra den sakkyndige komiteen.

Fakta

Kravene Nokut menete Høgskolen i Innlandet ikke oppfylte i sin forrige søknad

  • HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen. HINN skiller seg ut med relativt få vitenskapelig ansatte per student sammenlignet med både de nye og de eldre universitetene i Norge.
  • HINN oppfyller ikke kravet om stabil forskerutdanning og har ikke uteksaminert nok ph.d.-kandidater.
  • HINN oppfyller ikke kravet om stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet. Høyskolen viser en positiv utvikling når det gjelder satsning på forskning og kvalitet i forskerutdanning, men komiteen vurderer at det er for tidlig å si om denne utviklingen vil holde seg stabil over tid.

Kilde: Nokut

Siden avslaget har HiNN iverksatt arbeidet med å utforme en ny universitetssøknad. Avslaget før sommeren baserte seg på at komiteen mente HiNN ikke oppfylte 3 av de 13 kravene som må være på plass for å få universitetsakkreditering.

HINN arbeider nå med å dokumentere at disse kravene er oppfylt, og oppdaterer samtidig resten av søknaden med nytt tallmateriale og annen relevant faglig utvikling som har funnet sted siden forrige innsending i 2018.

— Vi fikk beskjed fra Nokut som at det var lite som manglet for at vi kunne komme i mål med søknaden, og nå jobber vi kontinuerlig med å oppdatere den forrige søknaden slik at den forhåpentligvis blir klar til å sendes inn til våren, sier Kathrine Skretting til Khrono.

Kort fortalt er de tre kravene som jobbes ekstra med kravet om stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet, kravet om stabil forskerutdanning med tilstrekkelig antall ph.d.-kandidater og kravet om stilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antall studenter som tas opp.

Viktig detalj

En detalj vedrørende det sistnevnte kan være med på å gjøre veien mot universitetsstatus kortere. Under styremøte onsdag skal universitetssøknaden som vanlig opp som orienteringssak.

I styrepapirene kan man lese at et svar fra Kunnskapsdepartementet (KD) tyder på at vurderingen når det gjelder antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antall studenter, har forandret seg noe – til HiNNs fordel.

I orienteringen som skal legges frem på styremøtet står det blant annet følgende:

«Et viktig moment når det gjelder å dokumentere at vi fyller alle krav for å bli akkreditert som universitet er knyttet til kravet om å ha et «tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse». Der har KD gitt oss svar på vår henvendelse om hvordan dette kravet skal forstås. Det er verdt å merke seg at departementets vurdering av kravet om «tilstrekkelig» må bygge på en «helhetlig og skjønnsmessig vurdering som må sees i en bred sammenheng». Dette som en motsetning til den vurderingen som ble foretatt i forrige runde der det nærmest utelukkende ble gjort en sammenligning med andre institusjoner ut fra et forholdstall mellom antall studenter og antall ansatte.»

Kathrine Skretting bekrefter at dette er ett av totalt tre punkter som det fokuseres ekstra på i arbeidet med den oppdaterte søknaden.

— Vi konsentrerer oss i hovedsak om disse tre punktene. Utenom det så handler det om å oppdatere og finpusse på den opprinnelige søknaden, sier HiNN-rektoren, som altså går av etter vårsemesteret.

Søknadsfrist rektorstilling

Søknadsfristen til den etter hvert ledige rektorstillingen utløper i dag, onsdag 11. november, og ifølge sakspapirene til styremøte skal styreleder Maren Kyllingstad gi resten av HiNN-styret en muntlig orientering om status for ansettelsesprosessen.

Khrono vil komme tilbake med fullstendig søkerliste når denne er klar.

Powered by Labrador CMS