Utestengelser

273 studenter utestengt for juks

273 studenter er utestengt som følge av juks, viser nye tall.

Universitetet i Agder har 55 tilfeller hvor personer har blitt utestengt fra universitetet, viser nye tall. Bildet er fra studiestart ved campus Grimstad i høst.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I april kunne Khrono melde at 184 studenter var utestengt fra universiteter og høgskoler i Norge, som følge av juks, eller fratatt retten til å gå opp til eksamen.

Fakta

Dette er RUST

RUST er registeret for utestengte studenter etablert i 2014.

Institusjonene sendte tidligere brev seg imellom for å utveksle informasjon om vedtak om utestengninger.

Kunnskapsdepartementet tok initiativ til et arbeid med å opprette et sentralt elektronisk register som sørger for at informasjonsutvekslingen mellom institusjonene foregår digitalt.

Informasjonen slettes etter at utestengingsperioden er utløpt. RUST sørger derfor for at studenten starter med blanke ark etter at perioden er utløpt.

Vedtak kan følge av følgende paragraf i universitets- og høyskoleloven:

  • §3-7(8): falske vitnemål
  • §4-8(1)(2): forstyrrende/plagsom atferd
  • §4-8(2): farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervsning
  • §4-8(3): fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk
  • §4-10(3): utestenging etter skikkethetsvurdering

Kilde: Unit/Felles studentsystem (FS)

Det er Universitetsavisa, som nå i høst har bedt om tilsvarende tall. Oversikten fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (Unit), viser at det nå er registrert 273 studenter som er utestengt på grunn av juks, og dermed registrert i det som er kalt Rust - register for utestengte studenter.

Tallene avisa har fått viser at totalt er det 307 registrereringer i registeret nå i midten av september. Tallet i april som Khrono fikk fram var 221.

Informasjonen i Rust slettes når utestengelsesperioden er over, og det føres ikke statistikk eller lagres historiske data for registreringene. Tallene kan i perioden mellom april og september både ha vært høyere og lavere.

Endrede eksamensformer

Flere uttrykte bekymring for at studenter i større grad ville jukse på eksamen denne våren, etter at alle eksamener ble lagt om til hjemmeeksamener.

Flere eksamener gikk også fra å ha bokstavkarakter til bestått/ikke bestått.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, tror det er dette vi kan se konturene av i tallene.

— Flertallet av norske studenter jukser ikke, men det er likevel viktig at de om gjør det tas. Eksamen i vår var spesiell, og mange eksamensformer ble endret i siste liten. Dette kan ha hatt innvirkning, sier Trohjell til Universitetsavisa.

I sommer var det flere institusjoner som meldte til Khrono at de hadde avdekket mer juks enn vanlig.

Også utestengt på grunnet av uskikkethet

Per midten av september er det totalt 307 registreringer av studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner, viser tall fra RUST, registeret for utestengte studenter.

Til sammenligning var tallet utestengte personer på 221 helt i starten av april.

En person kan stå med flere vedtak mot seg, og kan dermed telles flere ganger, presiserer Unit overfor Universitetsavisa.

22 personer er utestengt etter at vedkommende er funnet uskikket for yrket, mens ni personer har fått opptakskarantene på grunn av bruk av falskt vitnemål, falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner, skriver Universitetsavisa.

En person skal være utestengt fra alle institusjonene i landet, og en annen fra egen institusjon, for å ha skapt fare for liv eller helse som del av klinisk undervisning eller praksisstudier.

Flest saker ved Universitetet i Agder

I april kunne Khrono melde at institusjonen med flest utestengte var Universitetet i Oslo.

Reigstrerte saker fordelt per institusjon

Institusjon Antall
UiA55
USN39
HINN36
OsloMet35
Nord24
HiØ23
UiO19
UiS18
UiT11
NTNU8
UiB, HVL, HiVolda og NHH7
Andre institusjoner5 eller færre
Totalt307

Tall fra Unit, hentet av Universitetsavisa

Nå er det ved Universitetet i Agder det er registrert flest saker, med 55.

Like bak kommer Universitetet i Sørøst-Norge med 39 og Høgskolen i Innlandet med 36 vedtak.

OsloMet har 35 vedtak, Nord universitet har 24 og Høgskolen i Østfold 23, skriver Universitesavisa.

Regulert av universitets- og høgskoleloven

Alle data blir slettet når studenten ikke lengre er utestengt. Studentene kan utestenges for kortere eller lengre tid, men maksimalt tre år. Tallene fra RUST gir bare øyeblikksbilder av situasjonen, og det utarbeides ikke historiske data og statistikk.

Forholdene som gjør at man havner i RUST er regulert av universitets- og høyskoleloven. Her er årsakene:

  • Falske vitnemål
  • Farlig atferd/brudd på taushetsplikt
  • Utestenging etter skikkethetsvurdering
  • Fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk
Powered by Labrador CMS