studenter

221 saker i registeret for utestengte studenter

221 studenter er utestengt fra norske universiteter og høgskoler viser nye tall. De fleste for fusk, men også for usømmelighet og farlig atferd. Her er oversikten.

Universitetet i Oslo har per nå flest saker i registeret for utestengte studenter. her fra studiestart høsten 2018.
Universitetet i Oslo har per nå flest saker i registeret for utestengte studenter. her fra studiestart høsten 2018.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1. april 2020 var det 221 registreringer i registeret over utestengte studenter (RUST), viser ferske tall som Unit (Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) har hentet ut for Khrono.

Fakta

Dette er RUST

RUST er registeret for utestengte studenter etablert i 2014.

Institusjonene sendte tidligere brev seg imellom for å utveksle informasjon om vedtak om utestengninger.

Kunnskapsdepartementet tok initiativ til et arbeid med å opprette et sentralt elektronisk register som sørger for at informasjonsutvekslingen mellom institusjonene foregår digitalt.

Informasjonen slettes etter at utestengingsperioden er utløpt. RUST sørger derfor for at studenten starter med blanke ark etter at perioden er utløpt.

Vedtak kan følge av følgende paragraf i universitets- og høyskoleloven:

  • §3-7(8): falske vitnemål
  • §4-8(1)(2): forstyrrende/plagsom atferd
  • §4-8(2): farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervsning
  • §4-8(3): fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk
  • §4-10(3): utestenging etter skikkethetsvurdering

Kilde: Unit/Felles studentsystem (FS)

En person kan være registrert med flere vedtak etter ulike paragrafer, så antall faktisk berørte studenter kan være lavere enn antall saker.

Flest utestengte har Universitetet i Oslo (UiO) med 29 registrerte saker. Sist Khrono fikk uttrekk av data fra registeret var det UiT Norges arktiske universitet som hadde flest registrering med sine 30.

Per 1. april 2020 har UiT 21 registering i systemet.

Blant høgskolene er det akkkurat nå Høgskolen i Østfold som har fleste registrert i systemet, med 17 saker.

— Ser svært alvorlig på fusk

Gro Bjørnerud Mo er prorektor for utdanning på Universitetet i Oslo.

Gro Bjørnerud Mo, prorektor utdanning, UiO.
Gro Bjørnerud Mo, prorektor utdanning, UiO.

— På UiO ser vi svært alvorlig på fusk og vi bruker betydelige ressurser på å avdekke slike forhold.

Bjørnerud Mo trekker fram at de blant annet for å avdekke plagiat bruket et system som heter Urkund, og at dette er et viktig verktøy i arbeidet med å avdekke og kontrollere fusk og plagiat.

— Avdekker man all juks på institusjonene?

— Det er vanskelig å vite hvor mye juks vi ikke oppdager, det må vi bare være åpne om, sier Bjørnerud Mo, men legger til:

— Det at UiO har litt flere saker enn andre kan være en pekepinn på at vi har etablert gode rutiner og kontroll.

Regulert av universitets- og høgskoleloven

Alle data blir slettet når studenten ikke lengre er utestengt. Studentene kan utestenges for kortere eller lengre tid, men maksimalt tre år. Tallene fra RUST gir bare øyeblikksbilder av situasjonen, og det utarbeides ikke historiske data og statistikk.

Forholdene som gjør at man havner i RUST er regulert av universitets- og høyskoleloven. Her er årsakene:

  • Falske vitnemål
  • Farlig atferd/brudd på taushetsplikt
  • Utestenging etter skikkethetsvurdering
  • Fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk

Reigstrerte saker i RUST fordelt per institusjon

Institusjon Antall
UiO29
OsloMet23
UiT21
USN20
AHO, DMMH, HVO, LDH, HIM, NiH, NLA og NMBU*19
UiA19
HiØ17
Nord17
UiS13
HINN11
HVL10
NTNU8
UiB8
NHH6
AHS, MF, FIH, HK, KHiO, NMS, SA/SH, UNIS og VID0
Handelshøyskolen BI, Høyskolen for ledelse og teologi, Steinerhøgskolen og Atlantis Medisinske Høgskole0
Totalt221

* Disse 8 har alle under 5 saker, og er av personvernhensyn slått sammen til en gruppe. Kilde: Unit

13 institusjoner uten en eneste utestengt student

OsloMet er den institusjonen som har nest flest i registeret nå i april med 23 stykker.

Bare tre av de private høgskolene har studenter i registeret, mens 13 institusjoner totalt, private og offentlige samlet, ikke har studenter i registeret i det hele tatt.

Åtte institusjoner har færre enn fem, til sammen 19, og er av personvernårsaker samlet i en samlepost.

176 er tatt for fusk eller forsøk på fusk

Unit forteller at av de 221 registreringene så er det 176 studenter som er utestengt på grunn av fusk. De er også fratatt retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under universitets- og høgskoleloven.

I tillegg er 8 personer kun utestengt fra eksamen ved egen institusjon etter denne paragrafen.

4 personer er registrert etter en lovparagraf som omhandler farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervisning. I tillegg er 1 person kun utestengt fra eksamen ved egen institusjon etter denne paragrafen.

Det er et flertall av norske studenter som er kvinner, og også et flertall av sakene i RUST handler om kvinner. Hvis mans er på aldersfordelingen handler 86 av de 221 sakene om studenter som er under 25 år.

— Viktig at man skiller på sakene

Marte Øien er leder av Norsk studentorganisasjon fram til 1. juli, da nyvalgte Anders Trohjell tar over. I fjor var Håkon Randgaard Mikalsen leder, og han uttalte at det var synd at institusjonene tar for lett på juks.

— Er du enig med din forgjenger, Marte Øien?

— Det er selvfølgelig viktig at de som fusker blir tatt for det, og at utdanningsinstitusjonene har gode kontrollmekanismer for å fange disse opp. Samtidig skal det veldig lite til for å bli tatt for fusk, og her er det viktig å skille mellom de som har hatt en intensjon i å fuske, og de som bare har vært uheldig. Her er det også viktig å understreke at det store flertallet av studentene ikke fusker, skriver Øien i en epost til Khrono.

— Kan det være mørketall her? Mange saker man ikke klarer å fange opp?

NSO-leder Marte Øien.
NSO-leder Marte Øien.

— Det er vanskelig å skulle spekulere i hvorvidt det er grunnlag for å tro at det er mørketall eller ikke, men jeg tror ikke det. Vi vet at utdanningsinstitusjonene har gode kontrollmekanismer for å fange opp studenter som fusker, samtidig vet vi også at i flere av sakene som blir registrert som fusk, har ikke studenten hatt en intensjon om å fuske. Vi er overbevist om at det store flertallet av norske studenter ikke fusker, og tror heller ikke det vil være et stort mørketall, trekker Øien fram.

— Det er jo totalt 280.000 studenter - antall utestengte er ganske så få?

— Selv om antallet studenter som er registrert for fusk er lavt, må jo målet være at det er ingen. Her mener jeg mye kan gjøres ved at vi i større grad går bort fra den klassiske skoleeksamen og beveger oss mot mer varierte eksamensformer der alle hjelpemidler er tillatt, skriver Øien og legger til:

— Da unngår vi at de som glemmer å skru av mobilen blir tatt for juks, samtidig som vi testes i en arbeidssituasjon vi faktisk vil møte. Også må selvfølgelig vi som studenter også ta vår del av ansvaret.

19 registrert som uskikket

19 personer er utestengt etter skikkethetsvurdering. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil fem år.

Unit understreker at Gjennom RUST får utdanningsinstitusjonene på en sikker måte informasjon om sanksjoner kun når aktuell person er søker eller student ved deres institusjon.

De trekker fram at i 11 av de nåværende 221 registrerte tilfellene har den sanksjonerte personen også et aktivt studentforhold ved en eller flere andre utdanningsinstitusjoner.

13 utestengt på grunn av falske dokumenter

Unit skriver til Khrono at 12 personer har med hjemmel i paragraf 3-7(8) i universitets- og høgskoleloven fått opptakskarantene på grunnlag av bruk av falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner. Karantenen innebærer også karantene fra å få vurdert søknad om godkjenning av utdanning.

Unit presiserer at sanksjonen gjelder kun ved institusjonen som har fattet vedtaket, men andre institusjoner hvor personen også har søkt om opptak og/eller godkjenning, blir varslet. Institusjoner som mottar varsel må da foreta en egen vurdering på om det skal fattes vedtak etter §3-7(8).

Etablerte eget register i 2014

Tidligere måtte institusjonene sende brev til hverandre hvis de gjorde vedtak om å utestenge studenter. Det gjorde det mulig for studenter som var utestengt ett sted å søke opptak og begynne å studere et annet sted.

I 2014 ble det elektroniske registeret for utestengte studenter (RUST) etablert av Kunnskapsdepartementet.

Informasjonen om den enkelte student slettes etter at utestengingsperioden er utløpt. RUST sørger derfor for at studenten starter med blanke ark etter at perioden er utløpt.

Når man henter ut tall fra RUST vil det derfor også bare være øyeblikksbilder, det lagres ikke statistikk og trender i systemet.

Les også:

Powered by Labrador CMS