Studiestart ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. UiT har per 2. mars 2019 flest utestengte studenter. Foto: Torbein Kvil Gamst/ UiT

207 studenter er utestengt

Utestengt. 207 studenter er utestengt fra norske universiteter og høgskoler for falske vitnemål, farlig atferd eller fusk. Flest utestengte er det ved UiT Norges arktiske universitet. — Det skal altfor lite til for å bli dømt for fusk, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Håkon R. Mikalsen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Register for utestengte studenter (RUST) ble tatt i bruk i 2014. RUST er et felles register for institusjoner under universitets- og høyskoleloven.

Fakta

Dette er RUST

RUST er registeret for utestengte studenter etablert i 2014.

Institusjonene sendte tidligere brev seg imellom for å utveksle informasjon om vedtak om utestengninger.

Kunnskapsdepartementet tok initiativ til et arbeid med å opprette et sentralt elektronisk register som sørger for at informasjonsutvekslingen mellom institusjonene foregår digitalt.

Informasjonen slettes etter at utestengingsperioden er utløpt. RUST sørger derfor for at studenten starter med blanke ark etter at perioden er utløpt.

Vedtak kan følge av følgende paragraf i universitets- og høyskoleloven:

  • §3-7(8): falske vitnemål
  • §4-8(1)(2): forstyrrende/plagsom atferd
  • §4-8(2): farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervsning
  • §4-8(3): fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk
  • §4-10(3): utestenging etter skikkethetsvurdering

Kilde: Unit/Felles studentsystem (FS)

Der skal alle studenter som er utestengt fra et lærested registreres, slik at de ikke kan bli tatt opp ved andre institusjoner i utestengelsesperioden.

Per 2. mars 2019 var dert 207 studenter registrert i RUST. Flest utestengte har UiT Norges arktiske universitet med 30 studenter. Ni universiteter og høgskoler har færre enn fem.

Her er grunnene til at studentene blir utestengt

Jeg tror ikke at studenter med lumske hensikter flytter nordover. Jeg ser ikke mørkt på at vi har høyest tall.

Wenche Jakobsen

Alle data blir slettet når studenten ikke lengre er utestengt. Studentene kan utestenges for kortere eller lengre tid, men maksimalt tre år.

Forholdene er regulert av universitets- og høyskoleloven. Her er årsakene til at en student kan havne i RUST:

  • Falske vitnemål
  • Farlig atferd/brudd på taushetsplikt
  • Utestenging etter skikkethetsvurdering
  • Fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk.

Per 2. mars 2019 var det UiT Norges arktiske universitet som hadde flest studenter meldt inn i registeret, med 30 studenter. Universitetet i Oslo hadde 25, Nord universitet 24, Universitetet i Sørøst Norge 23 og OsloMet 20.

En rekke institusjoner har ingen i registeret og mange 5 eller færre.

UiT: — Vi har gode rutiner

UiT Norges arktiske universitet har flest utestengte studenter.

Fordelingen av utestengte strudenter

Alder Antall (antall menn i parentes)
20-2557 (28)
26-3058 (35)
31-3532 (16)
36-4012 (5)
41-4520 (7)
46-5016 (3)
51+12 (7)

Kilde: Unit/Rust

— Disse tallene omfatter jo flere ting, men det jeg vet er at vi har veldig gode rutiner: Vi har en skikkethetsnemnd som fungerer bra, og vi har gode rutiner i utdanningsavdelingen vår, sier prorektor for utdanning og kvalitet ved UiT, Wenche Jakobsen, og legger til:

— Og så tror jeg jo at både vett, forstand og kriminalitet er ganske jevnt fordelt i det norske samfunn. Det kan være tilfeldigheter som spiller inn, det vet man jo ikke, men jeg tror ikke at studenter med lumske hensikter flytter nordover. Jeg ser ikke mørkt på at vi har høyest tall.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen, sier at han ikke er overrasket over at man finner noen som forfalsker vitnemål, eller som blir tatt for ulike typer fusk, når man vet at det er nesten 300.000 studenter i Norge.

Mikalsen trekker likevel fram at NSO mener at det skal for lite til for å bli tatt for fusk i våre dager. Du kan være uheldig å glemme å legge fra deg mobilen og bli tatt som en fusker.

— Det skal altfor lite til for å bli dømt for fusk. Løsningen på dét er å gjennomføre eksamener der alle virkemidler er tillatt. I en arbeidssituasjon eller i senere akademisk karriere har man jo det, og man blir uansett tatt for plagiat - en viktig del av høyere utdanning er jo riktig bruk av kilder, sier Mikalsen.

Forskjellige årsaker

Unit forteller at i registeret per 2. mars 2019 er det 16 personer har fått opptakskarantene for inntil ett år på grunn av bruk av falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner. Karantenen innebærer også karantene fra å få vurdert søknad om godkjenning av utdanning. Sanksjonen gjelder kun ved institusjonen som har fattet vedtaket.

Utestengte studenter fordelt på institusjon

UiT Norges arktiske universitet30
Universitetet i Oslo25
Nord universitet24
Universitetet i Sørøst-Norge23
OsloMet - storbyuniversitetet20
Universitetet i Stavanger17
Høgskolen i Innlandet12
Høgskulen på Vestlandet12
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet10
Universitetet i Agder10
Høgskolen i Østfold6
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn<5
Norges Handelshøyskole<5
NLA Høgskolen<5
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning<5
Høyskolen Kristiania<5
Lovisenberg diakonale høgskole<5
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk<5
Universitetet i Bergen<5
VID vitenskapelige høgskole<5
Totalt207

Institusjoner som ikke står på denne oversikten har ingen sanksjoner registrert. Av hensyn til anonymitet for den enkelte søker/student oppgis ikke konkrete tall for institusjoner med 5 eller færre sanksjonerte personer. Dette angis med “mindre enn 5” i oversikten. Kilde: Unit/Rust

175 personer er utestengt knyttet til §4-8(3) i universitets- og høgskoleloven: fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk. De er utestengt fra egen institusjon, og/eller fratatt retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner omfattet av universitets og høgskoleloven for inntil ett år.

I tillegg er 16 personer funnet uskikket for yrket som utdanningen fører frem til, og er med det utestengt fra den type studium ved egen institusjon og alle andre institusjoner omfattet av universitets- og høgskoleloven for inntil fem år.

— 16 er lavt, og antageligvis for få, sier Mikalsen, og legger til at det nok henger sammen med at uskikkede studenter heller veiledes ut av studiene, enn at det fremmes sak for skikkethetsnemnda. En situasjon NSO ikke er helt fornøyd med.

Les også:

— Ja, og da kan man søke samme utdanning på en annen utdanningsinstitusjon året etter?

— Det er derfor NSO mener man skal få bedre oppfølging i studiet, samtidig som at skikkethetsvurderingen skal gjennomføres selv om studenten slutter på studiet.

Kun øyeblikkstall

Dataene blir slettet automatisk når perioden for utestengelse går ut, så derfor har ikke RUST selv historiske og sammenlignbare tall.

Det er omtrent akkurat like mange menn som kvinner i registeret 49 prosent menn og 51 prosent kvinner. Aldersgruppene 20-25 og 26-31 har flest representert i registeret med henholdsvis 57 og 58 studenter.

Khrono og Universitetsavisa har noen ganger tidligere bedt om disse tallene.

Les også:

Status 13. november 2015 var 227 utestengte studenter, mens daværende Fsat, som ble Ceres, og som nå er en del av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Unit, rapporterte om 135 utestengte studenter 26. august 2016.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS