nytt om folk

Ny periode for lærerdekan ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger har ansatt Odd Magne Bakke i en ny periode som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Han var eneste søker.

Odd Magne Bakke er ansatt i en ny periode som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.
Publisert

Det var kun én søker til stillingen som dekan ved Fakultet utdanningsvitenskap og humaniora fra 1. januar 2024, viser søkerlisten.

Søkeren var Odd Magne Bakke, som ved årsskiftet allerede har hatt stillingen i fire år.

19. september ansatte universitetsstyret Bakke i et nytt, fireårig åremål.

Lærere på alle nivåer

Fakultetet utdanner lærere på alle nivåer fra barnehage til grunnskole, videregående skole og høyere utdanning og har i alt cirka 390 ansatte og 3300 studenter.

I tillegg til lærerutdanningene tilbyr fakultetet grunnutdanninger i idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og en doktorgradsutdanning. 

— Jeg er takknemlig for å ha fått tillit for en periode til. Som dekan for Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora får jeg jobbe sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere der vi sammen skal få være med på å realisere ambisjonene og samfunnsoppdraget til UiS. Det finner jeg meningsfullt, interessant og utfordrende, sier Bakke til Khrono.

Han trekker fra tre utfordringer å ta tak i framover: Videreutvikling av studieporteføljen, bedre balanse mellom inntekter og utgifter på fakultetet og å få på plass ordninger som gjør at det også i framtiden blir attraktivt å få tilslag på søknader om ekstern finansiering fra Forskningsrådet og EU.

Mot trangere tider

Når det gjelder økonomien viser Bakke til stor vekst med solid økonomi ved fakultetet de siste fire-fem årene.

— Prognosen for de neste årene sier at det blir trangere tider med kutt i budsjettet, noe som blir forsterket med nedgangen i søkningen til lærerutdanningene i år. Derfor må fakultetet enten øke inntektene eller kutte kostnader for unngå å komme i et økonomisk uføre. Justering og videreutvikling av studieporteføljen blir en sentral del av arbeidet for å sikre en balansert økonomi i årene som kommer, sier han.

Dag Jostein Nordaker.

Bakke har ledet fakultetet som dekan fra 1. januar 2020. I perioden 2015—19 var han instituttleder ved fakultetets Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Ny senterleder

Universitetsstyret ansatte også ny senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA) fram til og med 31. juli 2025.

Dag Jostein Nordaker er ansatt, og han er i dag førsteamanuensis i pedagogikk ved det samme senteret.

Som senterleder blir han leder for den samlede virksomheten ved senteret, rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

UiS har store ambisjoner for senteret, og målet er å være blant de fremste forskningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt på læringsmiljøfeltet, heter det i universitetets omtale av ansettelsen.

Tredje periode som instituttleder

Den tredje ansettelsen styret gjorde 19. september er instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi fra 1. januar 2024. 

Her er Tom Ryen ansatt i sin tredje åremålsperiode som instituttleder. Han er førsteamanuensis i informasjonsteknologi ved instituttet. 

Det er for tiden 75 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdoktorer, og 900 studenter ved instituttet, opplyser UiS.Powered by Labrador CMS