styremøte

Ny prorektor og satsing på Romerike

Utlysning av stillingen som prorektor for utdanning er en av sakene på styremøtet ved OsloMet onsdag.

OsloMet har styremøte 26. oktober, her ved styreleder Trine Syvertsen og rektor Christen Krogh.
Publisert

OsloMet skal lyse ut stillingen som prorektor for utdanning, etter at Nina Waaler sluttet i sommer for å bli tilsynsdirektør i Nokut. Utlysningen er en av sakene på styremøtet ved OsloMet 26. oktober.

Møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra kl 9.

Planen er å få ansatt ny prorektor i februar. Silje Bringsrud Fekjær har fungert i stillingen siden i sommer, og hun fungerte også i noen måneder som prorektor da Waaler steppet inn som rektor etter at Curt Rice sluttet sommeren 2021.

Ny campusdirektør

På møtet vil styret få en orientering om campusprogrammet. Her er den ene nyheten at det er ansatt ny direktør for programmet; Solveig Dahl Grue, som kommer fra stillingen som daglig leder i Ratio Arkitekter. Hun tiltrer 1. februar.

En annen nyhet er at OsloMet har fått klarsignal fra Kunnskapsdepartementet til å forhandle fram 13 fornyede leieavtaler for lokaler i Pilestredet i Oslo sentrum for en 10-årsperiode. Dette er lokaler som OsloMet leier av eiendomsselskapet KLP.

Romerike-satsing utenfor rammen

OsloMet skal levere inn forslag til satsinger utenfor rammen for statsbudsjettet 2024, og her er det nye studieplasser og rekrutteringsstillinger til Romerike universitetet ber om.

Av forslaget går det fram at OsloMet ønsker 500 nye studieplasser og 50 rekrutteringsstillinger til Romerike, noe som er beregnet til cirka 50 millioner kroner i 2024 og drøyt 100 millioner kroner for hvert av årene 2025 og 2026.

Den andre satsingen OsloMet ber om midler til, er til at samarbeidsprosjekt om intelligent helse sammen med Sunnaas Rehabilitation Cluster.

På sakskartet:

 • Innstillingsutvalg for ansettelse - endringer i personalreglementet
 • Godkjennelse av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for stillingen som prorektor for utdanning
 • OsloMets satsingsforslag utenfor statsbudsjettrammen 2024
 • Virksomhetsrapportering 2. tertial 2022
 • Delegering til rektor – Endringer i mandat for Forskningsetisk utvalg og retningslinjer for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet
 • Klage på oppsigelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25
 • Langtidsplan og -budsjett 2023-2025 - justering av foreløpige rammer.
 • Orientering, Campusprogrammet
 • Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport
 • Årsplan styresaker 2022
 • Rektors orienteringer

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS