forskningsrådet

Ny regel gjør at færre unge forskere kan søke Fripro: — Helt hårreisende

En ny regel gjør at Ingvild Reymert sannsynligvis må vente til 2027 hvis hun skal søke om Fripro-midler.

Ingvild Reymert er svært kritisk til at Forskningsrådet gjør det vanskelige for unge forskere å søke penger til banebrytende forkning under Fripro-ordningen.
Publisert

— Jeg forstår ikke hva Forskningsrådet tenker. Skal unge forskere gå seks år på vann og brød før de får søke på midler, spør Ingvild Reymert.

Hun er faggruppeleder og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen OsloMet og medlem av Akademiet for yngre forskere.

Forskningsrådet har endret reglene for Fripro-ordningen, som er utlysninger til banebrytende forskning.

Hensikten er at suksessraten for Fripro-søknader skal opp til 25 prosent, slik statsråd Ola Borten Moe (Sp) har krevd. Forskere skal bruke mindre tid på å skrive søknader. Løpende søknadsfrister og karantene for søknader som skårer under et visst kvalitetsnivå er de viktigste virkemidlene for å nå dette.

Fakta

Fripro (banebrytende forskning)

  • Fripro er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag.
  • Fripro finansierer grunnleggende, fremragende forskning, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.
  • Det lyses ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle fagområder.
  • Består av Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter ogTreårig forskerprosjekt med internasjonal

    mobilitet.

Kilde: Forskningsrådet

Men Forskningsrådet gjør det også vanskeligere for unge forskere å søke.

For det som heter Forskerprosjekt for fornyelse, må du fra nå av vente seks år etter avlagt doktorgrad før du kan søke om midler. Fram til nå har kravet bare vært at du har avlagt doktorgrad.

Dette er en pott som skal gå til «fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten».

— Veldig alvorlige konsekvenser

Forskere som disputerer i slutten av 30-årene, kommer da i en Fripro-skvis.

For det som heter Forskerprosjekt for unge talenter, som også er en del av Fripro, har også begrensninger. Du må vente to år etter doktorgraden før du søker. I tillegg må søkerne også være under 40 år.

I 2021 var norske ph.d.-kandidater i snitt 37,3 år da de disputerte, ifølge Statistisk sentralbyrå.

— Det får veldig alvorlige konsekvenser. Unge forskere kommer gjerne rett fra doktorgraden, har gjerne ikke jobb eller er i midlertidige stillinger, og de skal bygge opp en forskerkarriere. Og så gir du disse folkene en karantene på seks år før de i det hele tatt kan søke om midler. Hva forventer Forskningsrådet da at de skal gjøre, spør Ingvild Reymert.

Må vente til 2027

Reymert har tidligere kritisert at du må vente i to år etter doktorgraden før du kan søke Unge forskere-midler. Nå blir ventetiden lengre.

— Det er helt hårreisende. Den gang lovte de å se på det. I stedet innfører de nye barrierer. Det er helt absurd, kommenter hun.

— Dette har gjort saken enda verre. Nå er det sånn at du etter disputas verken får konkurrere med de eldre eller de yngre, sier hun.

Reymert starter snart som instituttleder ved Handelshøyskolen OsloMet, så for henne er det ikke så aktuelt å søke om Fripro-midler nå. Men hvis hun hadde ønsket det, måtte hun sannsynligvis ventet til 2027. Siden hun disputerte som 37-åring i 2021, kan hun, på grunn av torårsregelen, ikke søke på Unge talenter-utlysningen som er ute nå.

Hun konstaterer at det sannsynligvis ikke kommer noen ny Unge talenter-utlysning før hun blir 40 i januar neste år og er for gammel til å søke.

Slik svarer Forskningsrådet

Administrerende direktør Mari Sundli Tveit sier at hun skjønner at det kommer reaksjoner på innstrammingen, men sier de jobber parallelt med andre tiltak for unge forskere. Og hun sier at Fripro-tilslagsprosenten hos gruppen som blir berørt av innstrammingen, er svært lav.

— Denne gruppen har behov for å ha minst like gode muligheter som de eldre for å bygge karriere. Derfor ser vi på flere nye virkemidler, og det ønsker vi å få innført før neste runde med Unge forskertalenter.

Hun forteller at de ser på hele bredden av virkemidler med tanke på yngre forskere, blant annet nye individbaserte ordninger og «high risk, high gain»-prosjekter.

Mari Sundli Tveit.

Om den siste sier hun:

— Vi ser for oss noe mindre prosjekter, hvor man kan få prøvd ut dristige ideer. Vi vil gi unge forskere muligheter til å prøve noen nye veier.

Tveit forteller også at Forskningsrådet gjennomgår alle budsjettformålene der det er hensiktsmessig.

— Slik at også det som er på tematiske utlysninger kan bli bredere. Sånn at helheten skal gi større muligheter. På Fripro er uansett tilslagsprosenten for dem med kort erfaring veldig lav.

Powered by Labrador CMS