Dei tilsette på universitet- og høgskular skal snart kunne bestille togreiser på portalen til reisebyrået dei blir pålagt å bruke. Det har ikkje vore mogleg tidlegare. Foto: Judith Dalsgård/UiB

Ny reiseavtale i staten: Beste tilbydar på tog blei vinnaren

Milliardkontrakt. Berg-Hansen og Egencia skal selje reiser til 166.000 offentleg tilsette. For første gong har staten stilt krav til funksjonar for bestilling av miljøvennlege reiser.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sist gong staten sendte ut anbod på reisebyrå for sine tilsette stod prisen i høgsetet. Denne gongen har for første gong funksjonar for bestilling av tog blitt stilt som eit klart krav for å kunne bli tildelt kontrakten.

Fakta

Reiser i staten

Kunnskapsdepartementet med sine underliggande verksemder som universitet og høgskular er det største departementsområdet i staten med rundt 50 000 tilsette.

Det er totalt 166 000 tilsette i staten. 31 prosent av desse jobbar i Oslo.

Statstilsette gjennomfører kring 450 000 flyreiser årleg , 70 prosent av desse er innanlands.

Statens innkjøpssenter gjennomfører konkurransene på vegne av dei statlege forvaltningsorgana. Hausten 2019 blir nytt anbod for reisetenester til staten lyst ut.

kjelde: Difi

Berg-Hansen presenterte det dyraste tilbodet i kroner og øre, men trekte likevel det lengste strået i anbodsrunden og er utpeikt som den beste tilbydaren, med Egencia som nummer to.

Vi har hatt integrert bestillingsfunksjonalitet for tog lenge, men i førre runde vart det ikkje lagt nemneverdig vekt på. Då var pris avgjerande.

Per Arne Villadsen

Egencia held dermed fram som eitt av statens reisebyrå, med G Travel tapte i denne runden mot Berg-Hansen. Berg-Hansen vil ifølgje Digitaliseringsdirektoratet kunne få opp mot 70 prosent av oppdragskaka.

Statens innkjøpssenter i Digitaliseringsdirektoratet står for tildelinga, som vart offentleggjort tysdag.

«Bestille tog istedenfor fly»

Khrono har i fleire saker omtalt mangelen på funksjonalitet for togbestilling i portalane til både G Travel og Egencia, som i dag har kontrakt på å selje reiser til statstilsette. Samstundes har det vore sterke krav i universitets- og høgskulesektoren, ein av dei største arbeidsgivarane i staten, om å redusere talet på klimaforureinande flyreiser.

Om lag 40 prosent av reisene i staten skjer med fly.

Undersøkingar som Difi, no Digitaliseringsdirektoratet gjorde, viser at oppdragsgivarar ville ha valt meir miljøvennlege alternativ dersom dei var tilgjengelege.

Ifølgje tildelingskriteria skulle «anskaffelsen bidra til økt klimafokus og bærekraft». Staten har no stilt spesifikt krav om at «det tydelig informeres om og gis gode muligheter for å ta mer klimavennlige valg når det gjelder reiser, herunder bestille tog istedenfor fly».

— Hatt togtilbod lenge

— Vi har hatt integrert bestillingsfunksjonalitet for tog lenge, men i førre runde vart det ikkje lagt nemneverdig vekt på. Då var pris avgjerande, seier administrerande direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen til Khrono.

Medan det tidlegare ikkje har vore mogleg for statstilsette å bestille tog eller buss direkte gjennom portalane og appane til reisebyrå, skal dette no komme på plass. Det betyr i klartekst funksjonell og integrert direktebestilling av tog som inkluderer både Vy, GoAhead og svenske Statens Järnvegar (SJ).

Ved bestilling av fly skal brukarane av bestillingsportalen bli oppfordra til å velje tog der dette er eit reelt alternativ.

Egencias miljøprofil framstår som meir diffus i Digitaliseringsdirektoratets vurdering. «Kommunikasjon og visualisering i bestillingsportalen vil kunne bidra til økt valg av klima og miljøvennlige reisealternativer», heiter det.

Reiser for 2,4 milliardar

Berg-Hansen slår GTravel med god margin både når det gjeld brukaroppleving og oppdragsforståing, ifølgje Digtitaliseringsdirektoratet. Denne gongen utgjorde pris 25 prosent av vurderingrunnlaget av anbodet. Fem selskap konkurrerte om det lukrative oppdraget:

Statstilsette reiser for om lag 2,4 milliardar kroner i året.

Etter ein såkalla karensperiode fram til 14. februar vil staten signere kontrakt med Berg-Hansen og Egencia.

Powered by Labrador CMS