lærerrekruttering

Ny strategi for bedre rekruttering av lærere

Bedre praksis og mer attraktivt yrke er noen av tiltakene for å få flere til å bli lærere og bli i yrket.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil bedre rekrutteringen til lærer- og barnehagelæreryrkene.
Publisert Oppdatert

Både lærer- og barnehagelærerutdanningene sliter med rekrutteringen. En rekke organisasjoner har sammen med Kunnskapsdepartementet utarbeidet en ny strategi for å bedre situasjonen.

Fakta

Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024-2030

Noen av tiltakene i strategien

 • Praksisen i utdanningene skal bli bedre.
 • Nyutdannede lærere skal bli tatt imot bedre og mer systematisk i barnehager og skoler, og få veiledning.
 • De som allerede jobber i barnehage og skole, men ikke har en lærerutdanning, skal få mulighet til å ta dette kombinert med jobb.
 • Lærere skal få mer tid til å være lærere, ved at laget rundt barn og unge blir styrket.
 • Skolen skal være en trygg arbeidsplass og lærere skal være trygge på hvilke handlingsrom de har hvis det oppstår situasjoner.
 • Rekrutteringsarbeidet skal forsterkes og det skal hentes inn mer kunnskap om årsaker til at færre velger læreryrket, og om hvilke tiltak som er effektive.

Disse organisasjonene stiller seg bak strategien:

 • Utdanningsforbundet
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Universitets- og høgskolerådet – Lærerutdanning
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Pedagogstudentene
 • Elevorganisasjonen
 • Lektorlaget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Creo
 • NHO Geneo

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Å satse på lærere er noe av det viktigste vi gjør for barna våre. Derfor er det alvorlig når færre søker lærerutdanning samtidig som det er lærermangel mange steder, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Mange tomme studieplasser

Khrono har en rekke år på rad dokumentert at søkertallene i til lærerutdanningene, særlig grunnskolelæreutdanningene, har sunket betydelig de siste årene, og det står mange studieplasser tomme. Også barnehagelærerutdanningene opplever økende rekrutteringsproblemer.

I en ny, felles strategi har regjeringen og 11 organisasjoner blitt enige om å samarbeide for å utvikle utdanningene, jobbe for at barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser, og vise fram de gode sidene ved lærerutdanningene og læreryrket. 

Målet er å snu den negative utviklingen, og at flere starter på en lærerutdanning og blir i yrket, heter det i pressemeldingen

— Årsaker til dagens rekrutteringssituasjon er mange og sammensatte. En vei å gå er å jobbe aktivt for å styrke attraktiviteten til læreryrket. På den måten kan vi klare å øke rekrutteringen til lærerutdanningene, sier Asle Holthe, en nyhetsartikkel på hvl.no. 

Holte er dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskolen på Vestlandet og ledere for universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for lærerutdanning, og er bekymret for den kritiske lærermangel man ser i barnehager og skoler over hele landet. 

— Det første steget

— Denne strategien er et startskudd og det første steget. Nå står vi og partene sammen om en felles problemforståelse og en felles innsats for å løse utfordringene. Vi skal dele de gode tiltakene som allerede finnes og samarbeide om nye løsninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp), og legger til:

— Vi erkjenner at vi har et ansvar både sammen, og hver for oss. Samtidig ønsker vi en frisk og konstruktiv debatt både om læreryrket og lærerutdanningene fremover, sier Hoel.

Kunnskapsdepartementet minner om at i løpet av året skal regjeringen legge fram flere stortingsmeldinger hvor det vil komme tiltak, som stortingsmeldingen om opptakssystemet, profesjonsutdanningene og om ungdomstrinnet.

Bedre praksis og bedre veiledning

I pressemeldingen trekker kunnskapsminister Nordtun fram at det er viktig for rekrutteringen at barnehager og skoler er gode steder å jobbe.

— Lærere gjør en fantastisk viktig jobb, og de må få bruke tiden sin på å være lærer. Vi må bygge laget rundt barnet og eleven og sikre at nyutdannede får en god start på læreryrket, sier Nordtun.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren mener det er viktig at studentene blir bedre forberedt på jobben de skal ut i.

— Vi må gjøre utdanningene mest mulig relevante og attraktive, de må være tett på virkeligheten i barnehagen og i skolen. Praksis i utdanningene skal bli bedre, slik at studentene blir godt forberedt på jobben de skal ut i. Dette skal vi også følge opp i stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene, som kommer denne våren, sier Hoel.

Nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering 

Nasjonalt prosjekt for rekruttering til lærerutdanning er ledet av Høgskulen på Vestlandet og har som mål at flere søker lærerutdanning og velger læreryrket.

I 2023 gikk prosjektet inn i en ny fase med 10 millioner kroner i tildeling i revidert statsbudsjett. 

Med økt og mer forutsigbar økonomisk ramme åpner det for flere koordinerte tiltak, rammene for prosjektet har variert siden oppstarten i 2020.

— Å styrke rekruttering til lærerutdanningene og til yrket i barnehage og skole er et stort samarbeidsprosjekt. Her må alle lærerutdanningsinstitusjonene hver for seg prioritere rekrutteringstiltak, sier prosjektleder Ingvild Brekke Myhre, i en nyhetsmelding på hvl.no.

Powered by Labrador CMS