styremøte

Ny strategi og budsjett i styret ved OsloMet

Styret ved OsloMet skal fredag vedta strategiske mål for universitetet fram mot 2050.

Styret ved OsloMet skal stake ut retningen for universitetet for de neste tiårene på møtet fredag.
Publisert Oppdatert

Det er styremøtet ved OsloMet fredag 15. desember og møtet kan følges nederst i denne saken fra kl. 9.

Styret skal vedta ny strategi for OsloMet, etter en strategiprosess som har vart siden høsten 2022. Visjonen er at OsloMet utvikler kunnskap som løser samfunnets utfordringer, og universitetets slagord er som før: Ny viten — ny praksis.

Strategien skal gi retning for OsloMet fram mot 2050 og er bygget opp rundt noen langsiktige samfunnsutfordringer og områder der OsloMet kan gi et særlig bidrag, heter det.

Romerike igjen

På sakskartet står også status for konseptvalgutredningen for ny campus på Romerike, men saken vil gå for lukkede dører, trolig fordi styret vil få presentert kostnadskalkyler for de ulike alternativene. Det samme var tilfellet da saken var oppe på forrige styremøte, 24. oktober.

Langtidsplan og budsjett for 2024—2026 er også på dagsordenen. I 2024 får OsloMet 3,06 milliarder kroner i bevilgning fra Kunnskapsdepartementet, det vil si 183,4 millioner kroner mer enn i 2023.

Ved inngangen til 2024 har OsloMet ubrukte midler som plasseres i en investeringsplan på i alt 149,4 millioner kroner, ifølge prognosen, mens ubrukte midler til andre formål er på 124,3 millioner eller 4,2 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet i 2023. Dermed er OsloMet under 5-prosentgrensen for hvor mye man kan ha i avsetninger til «andre formål».

På sakskartet

  • OsloMets langtidsplan og -budsjett 2024- 2026 
  • Ny strategi OsloMet
  • Sak unntatt offentlighet §13 jf. fvl. §13.1 pkt. 2 (unntaket gjelder opplysninger om personlige forhold som er omfattet av taushetsplikt)
  • Utsatt nedlegging av masterstudium i journalistikk
  • Internrevisjonsplan 2024
  • Status konseptvalgutredning Campus Romerike, unntatt offentlighet, Offl § 23 første ledd (unntak av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon m.m.)
  • Kvalitet i doktorgradsutdanningene 
  • Årsplan styresaker 2024
  • Rektors orienteringer 
  • Eventuelt: Henstilling til universitetsstyret angående akademisk boikott.

Sakspapirene ligger her.

Powered by Labrador CMS