styremøte oslomet

Ny strategi og økonomisk statusrapport

Utkast til ny strategi og økonomien hittil i år er blant sakene på styremøtet ved OsloMet tirsdag.

Styret ved OsloMet har sitt andre møte denne styreperioden 24. oktober. Her fra møtet som ble holdt 20. september, fra venstre styremedlem Einar Braathen, prorektor Silje Fekjær, rektor Christen Krogh og styreleder Vibecke Hverven.
Publisert

Styret ved OsloMet har møte tirsdag 24. oktober fra klokka 9. Møtet kan følges nederst i denne saken.

Blant sakene er regnskapsrapporten for 2. tertial. Tallene viser at OsloMet per utgangen av august hadde brukt 60 millioner kroner mindre enn budsjettert og endte opp med et overskudd på 18,9 millioner kroner.

Styret får en orientering om hvordan det går med planene om ny campus på Lillestrøm, men denne saken er unntatt offentlighet. Det skyldes etter det Khrono erfarer at OsloMet har fått kostnadskalkyler for de fire konseptene som man nå står igjen med.

Ny strategi for OsloMet står som en diskusjonssak på sakskartet. Utkast til strategi har vært på høring med frist 20. oktober og planen er å vedta strategien i desember. Ifølge forslaget skal OsloMets slagord fortsatt være «Ny viten — ny praksis», mens verdiene er: Tett på samfunnet, nyskapende og inkluderende.

På sakskartet

 • Tertialrapport 2. tertial 2023 
 • OsloMets statsbudsjettforslag for 2025
 • Styrets forretningsorden
 • Utvida sensurfrist — nasjonale deleksamener
 • Langtidsplan og -budsjett 2024—2026 — justering av foreløpige rammer 
 • Ny strategi for OsloMet
 • Årsrapport Læringsmiljøutvalet 2022—2023
 • Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2022—2023
 • Årsplan styresaker 2023
 • Status KVU Campus Romerike — Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd
 •  Rektors orienteringer

Sakspapirene kan leses her.

Powered by Labrador CMS