Forskningsfinansiering

Ny toppjobb for Røttingen, skal styre forsknings­milliarder

Forskningsrådets tidligere direktør John-Arne Røttingen er ny direktør for Wellcome Trust.

John-Arne Røttingen starter i jobben tidlig 2024.

Brussel (Khrono): — Dette er en drømmejobb for min del.

Det sier John-Arne Røttingen til Khrono etter at det onsdag ble klart at han er ny direktør for forskningsstiftelsen Wellcome Trust i London. 

Den norske forskeren, legen og helsediplomaten får nå hånd om milliarder av kroner til forskning. 

Siden Wellcome Trust ble etablert i 1936 for å forvalte formuen til farmasimagnaten Henry Wellcome, har den bygd seg opp til å bli en av de største ideelle private forskningsfinansiørene internasjonalt innen helse.

Investeringsporteføljen er nå på 38 milliarder pund, og i en pressemelding skriver Wellcome at de har forpliktet seg til å bruke 16 milliarder pund — over 200 milliarder kroner — over en tiårsperiode fra 2022 til 2032.

— Jeg føler at jeg kan kombinere interesser og erfaringer som forsker, som folkehelseleder, bakgrunnen som leder av Norges forskningsråd og nå årene mine som helsediplomat. Wellcome opererer på alle disse områdene, sier Røttingen.

Tre strategiske områder

Røttingen ble utnevnt til Norges globale helseråd etter at han i 2020 gikk av som direktør for Norges forskningsråd, og han har siden da hatt arbeidsplass i Utenriksdepartementet. 

I pressemeldingen fra Wellcome vises det til at han tidligere har samarbeidet tett med stiftelsen ikke bare som sjef for Forskningsrådet, men også som direktør for Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), som Wellcome var med på å lansere. 

Røttingen peker på at Wellcome er en uavhengig stiftelse som skal spille en rolle i å komplementere offentlig og private aktører sine investeringer til forskning og innovasjon. 

— Wellcome er rettet inn mot helse og medisinsk forskning, men bortsett fra dette, hva blir forskjellen fra jobben i Forskningsrådet?

— Det er en organisasjon som i enda større grad, i tillegg til å satse på langsiktig grunnleggende forskning innen biomedisin, også har pekt ut brede utfordringsrelaterte områder, sier Røttingen og forteller at stiftelsen har pekt ut tre områder som sine strategiske områder for de neste ti årene: Mental helse, infeksjonssykdommer og klima og helse. 

Stor aktør i Storbritannia

Han sier de i tillegg har spilt en aktiv rolle i formidling av forskning og i å bidra til at forskningen tas i bruk, og at de har jobbet systematisk rundt forskningskultur og at en skal ha en mer pluralistisk måte å vurdere forskningsbidrag på enn publisering og «impact factor».

Røttingen viser til at de er en stor finansiør, ikke minst i Storbritannia der en tredjedel av livsvitenskapen ifølge den påtroppende direktøren finansieres av Wellcome. 

— Det er en stor aktør nasjonalt og i økende grad internasjonalt, særlig i utviklingsland, men gjennom de tre satsingsområdene også andre land.

I dag går rundt 80 prosent av finansierings til Storbritannia og resten til andre land.

Tilbake i Plan S-debatten 

Wellcome har også vært aktive i debatten rundt åpen publisering av forskning og spilte en sentral rolle i etableringen av Coalition S, med sin Plan S, som krever at all forskning finansiert av medlemmene, deriblant Norges forskningsråd, EU og altså Wellcome, skal publiseres med åpen tilgang. 

Røttingen spilte også en sentral rolle i dette arbeidet som direktør for Forskningsrådet.

— Betyr dette at vi får John-Arne Røttingen tilbake i debatten om Plan S?

— Det har jeg ikke tenkt så mye over, ler Røttingen og legger til at han ikke har fingeren helt på pulsen i denne debatten. 

— Men jeg opplever at det toget ruller solid videre, ikke minst med endringen som offentlige finansiører i USA har vedtatt. Det er et mål vi skal nå gjennom felles innsats internasjonalt, sier han.

Røttingen starter i jobben som direktør for Wellcome tidlig i 2024.

Powered by Labrador CMS