Læringsmiljø

Ny undersøkelse blant jusstudenter: Karakter­press og usunn konkurranse­kultur

Halvparten av studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo mener det er usunn konkurransekultur ved fakultetet, viser fersk læringsmiljøundersøkelse.

Fra venstre Alva Nåmdal Kjensli er forskningsassistent og Nasjida Noorestany er studentprosjektleder for læringsmiljøundersøkelsen.
Publisert

Mandag ble en omfattende læringsmiljøundersøkelse lansert ved Det juridiske fakultetet på Universitetet i Oslo (UiO). Den er gjennomført av Senter for erfaringsbasert juridisk læring ved fakultetet, Cell. 

Fakta

Flere tall

  • 80 prosent av studentene mener det er karakterpress. Kun 17 prosent mener at det kom fra faglærerne. 76 prosent mener pådrivere til karakterpress var dem selv, mens 71 prosent sa at det kommer fra arbeidsgivere, og 60 prosent fra medstudenter.
  • Analysen viser at studenter som opplever karakterpress fra flere eksterne kilder (arbeidsgivere, medstudenter og familie) opplever det sosiale miljøet som dårligere.
  • To av tre studenter gruer seg til eksamen, og 60 prosent blir veldig nervøse under eksamen. 50 prosent rapporterer at stress kan hjelpe dem å lære og utvikle seg som student og en tredjedel ser frem til eksamenene.
  • 83 prosent svarte at de samarbeidet godt med andre studenter.
  • 58 prosent mente at medstudenter delte informasjon.
  • Halvparten av studentene oppga at de møtte medstudenter utenfor fakultetet og deltok på arrangementer organisert av studentforeninger.

Kilde: Juridisk fakultet ved UiO

80 prosent av studentene opplever karakterpress, og halvparten mener fakultetet har en usunn konkurransekultur. 

— Undersøkelsen gir oss viktig innsikt i hvordan og hvorfor mange studenter opplever en usunn konkurransekultur og et usunt karakterpress. Som studentpartnere er vi spente på hvordan funnene blir fulgt opp, forteller studentprosjektleder i Cell, Nasjida Noorestany i en pressemelding.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at læringsmiljøet ved Det juridiske fakultet ofte scorer lavt i det årlige studiebarometeret. Undersøkelsen ble gjennomført i september, og 624 studenter fra fakultetet som svarte. Det er en svarprosent på 24 prosent.

«Det juridiske fakultet flyttet i starten av 2020 til nye lokaler. Fakultetet har relativt nylig flyttet til et nytt, samlokaliserende bygg, og det er viktig å måle om dette og andre tiltak har ført til endring» står det på nettsiden om læringsmiljøundersøkelsen. 

I 2023 opplevde fakultetet omfattende hærverk i sine bygg. 

Studentene mener i hovedsak at faglærerne skaper et godt, trygt og inkluderende miljø for læring. Når det gjelder det sosiale miljøet, er det variasjon i hvor godt studentene trives. Som nevnt er det 50 prosent som mener det er en usunn konkurransekultur ved fakultetet, men på den andre siden svarer 83 prosent at de samarbeider godt med andre studenter. 

Litt over halvparten av studentene sier at medstudenter deler informasjon, som er en oppgang fra 2020/21. Studentene kan benytte et fritekst-felt når de svarer på undersøkelsen, noe én student har gjort: 

«Folk er svært «beskyttende» over kollokviegruppen sin i den forstand de ikke aksepterer nye medlemmer. Er veldig lei av konkurransen og karakterpresset.» 

— Andre undersøkelser viser at opplevelsen av tilhørighet er en av de viktigste faktorene for både studenters akademiske prestasjon og et godt læringsmiljø. Nå vet vi at 63 prosent av våre studenter føler tilhørighet. Vi vet også mer om hvordan vi kan hjelpe de som føler seg utenfor, sier senterleder i Cell, Malcolm Langford.

Av studentene som føler tilhørighet, er dette ifølge undersøkelsen knyttet til at de bruker fellesområdene på fakultetet og opplever gode relasjoner til medstudenter. 

Powered by Labrador CMS