Iselin Nybø vil ha inn meninger om systemet for å telle forskning skal endres. Foto: Siri Øverland Eriksen

Regjeringen vurderer å endre systemet for å telle forskning

Tellekanter. Regjeringen har sendt på høring sak om dagens tellekanter. Du kan svare på tre ulike forslag, der det ene er å beholde dagens ordning. De to andre forslagene handler om at åpen publisering skal belønnes i tillegg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kravet i Plan S om åpen publisering har aktualisert spørsmålet om det er behov for å justere den norske publiseringsindikatoren. Kunnskapsdepartementet sender derfor tre ulike alternativer for eventuell justering i indikatoren på høring.

Nå vil forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ha tilbakemelding på tre alternativer til endringer i publiseringsindikatoren.

Fakta

Tre forslag om tellekanter på høring

Kunnskapsdepartementet har sendt saken om vurdering av dagens tellekanter på høring.

Det foreligger tre forskjellige forslag

  1. Fortsette med dagens indikator uendret
  2. Fortsette med dagens indikator uendret, i kombinasjon med en egen indikator som belønner åpen publisering, enten på begge nivåer eller bare på nivå 2
  3. Beholde nivå 2, men midlertidig sette uttelling lik nivå 1 i en overgangsperiode

Høringssaken ligger her.

Departementet presiserer at det ikke er tatt noen beslutning om hvorvidt det skal gjøres endringer eller ikke.

Frist for høringen er fredag 21. juni 2019.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Kunnskapsdepartemtent har lenge vært opptatt av å gjøre offentlig finansiert forskning åpen og tilgjengelig for alle. Så er det ulike synspunkter på om og i tilfelle hvordan vi bør endre publiseringsindikatoren for å følge opp Plan S. Derfor ønsker vi å involvere berørte aktører før vi tar en beslutning om eventuell justering av indikatoren, sier Nybø i en pressemelding fra departementet.

Nybø: — Har ikke bestemt oss

Nybø understreker at publiseringsindikatoren – og ikke minst det apparatet som er bygd opp rundt den – har tjent norsk forskning godt.

— Det skal tas vare på og utnyttes i overgangen til åpen publisering. Samtidig ønsker vi en bred tilbakemelding på om og i tilfelle hvordan publiseringsindikatoren bør endres i lys av Plan S, sier Nybø.

Se også: Her er høringssaken fra departementet

Til Khrono understreker Nybø at departementet og regjeringen ikke har bestemt seg i denne saken.

— Vi er opptatt av åpenhet. I denne saken har vi virkelig ikke bestemt oss, og vi ønsker oss mange innspill fra sektoren, understreker Nybø.

Vil beholde dagens ordning

Nasjonalt publiseringsutvalg (NPU) har anbefalt at man fortsetter med dagens indikator uendret. NPU er etablert av Universitets- og høgskolerådet på oppdrag fra departementet. NPU har ansvar for den faglige forvaltningen og utviklingen av publiseringsindikatoren.

I følge departementet mener NPU at målkonflikten mellom indikatoren og Plan S kun er potensiell, og at den vil bli reell først om Plan S ikke lykkes med å åpne opp viktige tidsskrifter.

NPU trekker fram at det å endre indikatoren vil derfor være et uheldig signal å sende til forlagsverdenen, nemlig at norske myndigheter ikke har tro på at Plan S vil lykkes. Det er imidlertid mange aktører som mener at målkonflikten er høyst reell.

I følge NPU vil disse aktørene kunne oppfatte det å fortsette med indikatoren uendret som en altfor svak respons, som vil virke potensielt undergravende for Plan S.

NPU: — Bra med en høring

Anne Kristine Børresen, dekan på NTNU, er leder av NPU.

— Vi synes at det er positivt at Kunnskapsdepartementet sender spørsmål om indikatoren på høring, sier Børresen til Khrono, og hun legger til:

— Vi registrerer at de mener at det er bred enighet om at publiseringsindikatoren har tjent norsk forskning godt. Det er likevel bra at departementet benytter denne muligheten som har oppstått med diskusjonene om Plan S til å høre hva sektoren mener om indikatoren.

— Er det riktig oppfattet at NPUs primære ønske er å beholde dagens ordning?

— Vårt råd til departementet er at dagens ordning beholdes. Vi ønsker dessuten å bruke det apparatet og systemet som er bygd opp rundt indikatoren til å hjelpe til i overgangen til åpen publisering, sier Børresen.

Hun legger til:

— Det betyr at fagmiljøene allerede i årets nomineringsrunde skal diskutere og melde inn om det finnes gode, åpne kanaler i deres fagfelt. De blir også invitert til å melde inn hvilke kanaler de ønsker å få snudd (til åpne).

Beholde dagens ordning, men få med noe ekstra på åpen publisering

Det andre forslaget departementet vil ha en mening om er en egen indikator for åpen publisering, som skal virke sammen med dagens indikatorer. Den vil ikke være en erstatning for, men et tillegg til publiseringsindikatoren, og alternativet innebærer derfor en kombinasjon med å fortsette med dagens indikator.

Departementet forteller at NPU har uttalt seg positivt også til dette alternativet.

Her blir det presisert at uttelling for åpen publisering vil måtte beregnes helt uavhengig av publiseringsindikatoren. Et eget insentiv for åpen publisering i finansieringssystemet vil kunne bidra til å dempe konflikten mange opplever mellom Plan S og publiseringsindikatoren i en overgangsfase.

Det vil kunne bli et insentiv for å publisere i åpne tidsskrifter, og være et tydelig signal om hva målet er, beskriver departementet i sin pressemelding.

Fjerner økonomiske forskjeller mellom nivå 1 og 2

Det tredje forslaget eller modellen som er sendt ut på høring handler om at man midlertidig nuller ut forskjellene mellom nivå 1 og nivå 2-publisering, i påvente at det blir flere nivå 2 muligheter i paraplyen for åpen publisering. Pengene skal beholdes i systemet, og man åpner for å gjeninnføre kvalitetsforskjellen med ulik uttelling på ets enere tidspunkt.

Departementet skriver:

«Dette alternativet vil gjøre det mulig å opprettholde apparatet rundt indikatoren, inkludert fagrådene og nomineringen til nivå 2. Det vil si at indikatorens kvalitetsdimensjon vil kunne ivaretas, samtidig som målkonflikten mellom Plan S og publiseringsindikatoren dempes ved at den ekstra økonomiske uttellingen for nivå 2 fjernes midlertidig. Det betyr at midler tilsvarende den ekstra nivå 2-uttellingen for en periode må tas ut av indikatoren og legges i institusjonenes basis. Institusjonene vil dermed beholde midlene, og de vil kunne føres tilbake til indikatoren så snart andelen åpne kanaler på nivå 2 er kommet opp på et tilstrekkelig nivå. »

Frist 21. juni

Høringssaken ligger her. Departementet presiserer at det ikke er tatt noen beslutning om hvorvidt det skal gjøres endringer eller ikke. Frist for høringen er fredag 21. juni 2019.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS