SHoT-undersøkelsen viser at de aller fleste studentene trives, skriver Iselin Nybø. Foto: Siri Øverland Eriksen

Bedre psykisk helsetilbud til studenter

Psykisk helse. Regjeringen kommer til å fortsette satsingen på psykisk helse, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En forutsetning for å lykkes som student er å ha det bra. Det er bekymringsfullt når den siste helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter (SHoT) viser at andelen som oppgir å ha alvorlige psykiske plager øker. Derfor kommer regjeringen til å fortsette satsingen på psykisk helse.

SHoT-undersøkelsen viser at de aller fleste studentene trives. Et klart flertall, 76 prosent, er fornøyde med studiestedet. Den store majoriteten på 88 prosent svarer at de er blitt godt mottatt på studieprogrammet sitt. Men studenter som oppgir å ha alvorlige psykiske plager, har økt fra nesten hver sjette student i 2010 til over hver fjerde i 2018. I tillegg svarer en av tre studenter ja på spørsmål om ensomhet.

Jeg er helt enig i at det er trekk ved undersøkelsen som er bekymringsfulle, og det er veldig bra at Johansen merker et sterkt lokalt engasjement.

Iselin Nybø

Leder for Velferdstinget Vest, Truls-Einar Johansen, skriver i Khrono at han opplever et sterkt engasjement fra studenter, utdanningsinstitusjoner, samskipnad og kommuner for å gjøre noe med de nedslående tallene. Han etterlyser regjeringens tiltak.

Jeg er helt enig i at det er trekk ved undersøkelsen som er bekymringsfulle, og det er veldig bra at Johansen merker et sterkt lokalt engasjement. Det er et engasjement jeg deler og derfor har vi styrket satsingen på studenters psykiske helse over flere år, etter at Venstre fikk satsingen på plass. Tidligere i vinter ble totalt 18,4 millioner kroner fordelt på 19 samskipnader og institusjoner. Pengene skal brukes på helsefremmende og forebyggende tiltak, ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel. En ny utlysning i samme størrelsesorden kommer senere i år.

SHoT-undersøkelsen viste også at en del norske utenlandsstudenter sliter psykisk. ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, har tidligere ikke fått midler til tiltak fra denne potten. Det har vi nå rettet opp i, og ANSA vil få pengene de søkte om slik at også utenlandsstudenter får et bedre psykisk helsetilbud.

Men det aller viktigste, også for studenter, er hvordan det psykiske helsetilbudet fungerer ute i kommunene. For vi har ikke et eget studenthelsevesen og det skal vi heller ikke ha. Vi bidrar til at det finnes ulike tilbud på studiestedene over hele landet, men det avgjørende er hvor godt kommunehelsetjenesten fungerer.

Psykisk helse er et satsingsområde for regjeringen. Det kommer også studentene til gode. De siste tallene viser at det nå er nærmere 2000 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid enn det var i 2016. Og fra 2020 skal alle kommuner ha psykologkompetanse. Vi har lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd for å rekruttere psykologer innen denne fristen.

Regjeringen vil også inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Fysisk og psykisk helse skal ses i sammenheng, og dette blir viktig i den nye folkehelsemeldingen som kommer senere i vår. I tillegg kommer det en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Opptrappingsplanen skal handle om både det helsefremmende og det forebyggende arbeidet, men også om hvordan barn og unge som utvikler psykiske lidelser kan møtes av gode og likeverdige tjenester som er tilpasset barn og unges behov.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS