Iselin Nybø spiser frokost med NOKUT og Diku og diskuterer utveksling tirsdag morgen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Utveksling: Må bedre samarbeidet med universitetene i utlandet

Utveksling. Iselin Nybø deltar i dag i debatt om studenters erfaringer med utveksling. NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen kommer også. Følg debatten her fra klokken 08.00.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I de årlige Studiebarometerne der studenter i 2. år (bachelor og master) svarer på en rad ulike spørsmål rundt sin utdanning er spørsmålene om utveksling, både blant dem som er best besvart, men også spørsmål dersom får god skår fra studentene.

Det store flertallet av studenter er tilfreds med utbyttet enten de har vært på utveksling eller andre former for utenlandsopphold.

Tilfredsheten gjelder både faglig og annet utbytte, der det siste gjennomgående får høyere score enn det første. Videre svarer studentene at utenlandsoppholdet har gjort dem mer motivert for studier.

Opplever studentene et godt faglig utbytte, og hvordan er sammenhengen mellom utvekslingsopphold og studiene hjemme?

Debatt fra 08.00

I dag arrangerer NOKUT(nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) frokostdebatt om utveksling.

Blant deltakerne er: Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning, Terje Mørland, direktør i NOKUT, Harald Nybølet, direktør i Diku, Sigurd Sandvold, prodekan, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet, Knut Mørken, professor, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Anne Kristine Børresen, dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU, Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie, Det humanistiske fakultet, NTNU og Håkon Randgaard Mikalsen, leder i NSO.

Og du kan følge debatten fra 08.00 her:

Også store variasjoner

NOKUT og Diku har sammen utarbeidet en rapport og analyse basert på svarene i Studiebarometeret. I sitt sammendrag trekker de fram at analysen viser at det er ganske stor variasjon i studentenes erfaringer, både mellom institusjoner, fagfelt og land.

De trekker også fram at at man i profesjonsutdanningene har en hyppige bruk og grad av kortere utenlandsopphold, enn de såkalte disiplinfagene.

Studenter på korte utenlandsopphold melder tilbake om godt faglig utbytte, og tidvis like bra som de som er ute et helt semester, og de med kort opphold oppgir i enda større grad å ha blitt mer motivert av utenlandsoppholdet.

Er i gang med stortingsmelding om mobilitet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er i gang med å utarbeide en stortingsmelding om mobilitet og er glad for tilbakemeldingene:

— Det er bra at så mange studenter gir utrykk for at utvekslingen er viktig, både for de faglige og sosiale sidene ved utdanningen. Samtidig vil jeg at flere skal få mulighet til å ta deler av studiet i utlandet, så her må det blant annet tilrettelegges bedre fra universitetene og høyskolenes side, sier hun, i en pressemelding.

NOKUT og Diku er også fornøyde med resultatene, samtidig som analysen peker på noen utfordringer:

— Undersøkelsen viser at studentene i stor grad opplever utvekslingsopphold som en god faglig læringsarena. Det indikerer at utenlandsopphold bidrar til økt kvalitet i høyere utdanning. Selv om studentene alt i alt er fornøyde, opplever en del studenter at det er dårlig faglig sammenheng mellom studiene i Norge og utvekslingsoppholdet de har i utlandet, sier Diku-direktør Harald Nybølet og NOKUT-direktør Terje Mørland, i følge samme pressemelding.

Store forskjeller mellom land

NOKUT og Diku trekker fram at på noen områder er det ganske store forskjeller mellom land. For eksempel scorer enkelte av BRIKS-landene klart lavere i studentenes vurdering av det faglige nivået.

Selv om studentene alt i alt er fornøyde, opplever en del studenter at det er dårlig faglig sammenheng mellom studiene i Norge og utvekslingsoppholdet de har i utlandet

Terje Mørland og Harald Nybølet

Det mener likevel ikke at noen land eller områder peker seg entydig negativt ut, men de trekker fram at studentene vektlegger litt ulike aspekter etter hvor de har vært.

Et eksempel er at studenter med erfaring fra nordiske land i noe mindre grad har opplevd utenomfaglig utbytte.

Tilsvarende skal man se at studenter som har vært utenfor Europa og USA vurderer faglige aspekter noe lavere, mens de til gjengjeld vurderer utenomfaglig utbytte og motivasjonseffekten høyere.

Kan bli bedre på tilrettelegging

I analysen fra NOKUT og Diku trekkes det fram at tilrettelegging og koordinering mellom institusjonene i hjemlandet og vertsinstitusjonen har stor betydning for både det faglige utbytte til studentene, men også det utenomfaglige.

Mørland og Nybølet oppfordrer universitetene og høyskolene til å sørge for at utvekslingsopphold blir godt faglig integrert i studieprogrammene. Ambisjonen bør være at det samlede faglige læringsutbyttet skal bli høyere når studentene inkluderer et opphold ved en utenlandsk institusjon, enn om de hadde tatt hele utdanningen sin i Norge. Det er dessuten viktig å kvalitetssikre de rent praktiske sidene ved et utvekslingsopphold:

— Et av de viktige funnene i vår felles analyse er at ingenting slår sterkere ut på utvekslingsstudentenes opplevelse av læring og motivasjon enn vertsinstitusjonenes praktiske tilrettelegging og at studentene opplever å tilhøre og være inkludert i et fagmiljø, sier Mørland og Nybølet i pressemeldingen.

Og man mener av svarene fra studentene at institusjonene i Norge fortsatt har et forbedringspotensialet her, og kan bli flinkere til å samarbeide med verstinstitusjonene i utlandet.

Studenter som har erfart svak tilrettelegging og lav grad av inkludering har opplevd lavere utbytte enn studenter som vurderer disse aspektene positivt.

NOKUT og Diku trekker fram at selv om hovedbildet er at studentene har svart positivt på spørsmål om utenlandsopphold, har de ikke svart like positivt på alt.

Lavest score fikk spørsmålet om faglig sammenheng mellom utenlandsoppholdet og studieprogrammet hjemme.

NOKUT og Diku trekker fram at studietilsynsforskriften forutsetter at innholdet i utveksling skal være faglig relevant, og i Kvalitetsmeldingen er poengteres det at man ønsker helhetlige studieprogrammer med en klarest mulig sammenheng mellom utveksling og andre deler av utdanningen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS