ansettelse

Nye dekaner ansatt i Sørøst, Innlandet og Bergen

Flere universitet og høgskoler ansatte dekaner i studieårets siste møte.

Gunn Mangerud har vært både instituttleder og visedekan, og skal nå være øverste leder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiB, første kvinnelige dekan der.
Publisert Oppdatert

Både Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge ansatte nye dekaner i sine styremøter 17. juni.

Marit Roland blir ny dekan ved Høgskolen i Innlandet.

Ved Høgskolen i Innlandet er Marit Roland ansatt som dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Hun har vært konstituert i stillingen siden Peer Jacob Svenkerud ble ansatt som rektor i vår, og kom da fra stillingen som prodekan for utdanning ved samme fakultet.

– Jeg er svært glad for å få henne med på laget. Hun har bred kompetanse som blir viktig i den videre utviklingen av høgskolen, sier Svenkerud til egne nettsider.

Fem inhabile i styret

Men ansettelsen skjedde ikke uten dramatikk.

Khrono har tidligere skrevet om uenigheten rundt hvem som skal overta dekanjobben som dagens rektor hadde. I sitt forrige styremøte sendte styret saken tilbake til innstillingsutvalget. Det var to søkere igjen på lista, Jan Petter Madsbu, som er førsteamanuensis og Roland, som er høyskolelektor. Begge var interne søkere. Den ene med og den andre uten doktorgrad.

Etter det Khrono kjenner til innstilte innstillingsutvalget, som ble ledet av tidligere rektor Kathrine Skretting, enstemmig Marit Roland til stillingen allerede til forrige møte, men fikk altså innstillingen i retur fra høgskolestyret. Styret ville ha mer informasjon, blant annet om vektlegging av førstekompetanse eller ikke.

Ny periode i Sørøst

Et enstemmig styre ansatte Hans Anton Stubberud i et nytt åremål som dekan ved USN.
LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Ved USN får Hans Anton Stubberud en ny åremålsperiode som dekan ved USN Handelshøyskolen. Han var rektor ved daværende Høgskolen i Buskerud og har etter fusjonene vært dekan.

— Jeg ser veldig fram til å jobbe videre med USN Handelshøyskolen slik at vi blir en enda viktigere og mer relevant handelshøyskole i Norge. Konkurransen er skarp både nasjonalt og internasjonalt innen dette feltet og rangeringer og akkrediteringer er mange opptatt av. Vi har fått til mye på disse fire årene, men har fortsatt arbeid som gjenstår, sier Stubberud til egne nettsider.

Bytter arbeidsplass

Roger Normann kommer fra jobb som sjefsforsker i Norce.

Ved Universitetet i Agder ble Roger Normann ansatt som dekan ved Handelshøyskolen, etter at dagens dekan Kristin Wallevik nylig ble ansatt som toppleder i forskningskonsernet Norce.

Normann er i dag ansatt som sjefsforsker nettopp i Norce.

Det var fire søkere til dekanjobben.

— Jeg er veldig glad for å få Roger inn i dekankollegiet. Han har lang og relevant ledererfaring, et bredt nettverk og god kompetanse når det kommer til ekstern finansering. Alt dette kommer til å være styrker for ham i rollen, sier rektor Sunniva Whittaker til UiAs nettsider.

Første kvinnelige dekan på MatNat Bergen

I Bergen skal Gunn Mangerud lede Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Hun er professor i geovitenskap, og blir nå den første kvinnelige dekanen ved fakultetet.

— Interessant, utfordrende og meningsfull, sier Mangerud om den nye jobben til UiBs egne nettsider.

Bakke får sin andre periode

Per Bakke skal fortsatt lede Det medisinske fakultetet ved UiB.Click to add image-byline

Per Bakke inn i sin andre periode.

— Samfunnet står midt i en stor omstilling der fakultetets fag er sentrale, og der bevisstheten rundt samfunnsverdien av det vi kan bidra med er viktig å få frem. Våre satsinger innen klima, marin og energiomstilling er viktige, relevante og høyst aktuelle, sier Mangerud.

Hun var en av to søkere til stillingen. Den andre var professor Øyvind Frette, som nå blir prodekan sammen med Sigrun Eliassen. Mangerud vil også utnevne visedekaner.

Ved Det medisinske fakultetet går Per Bakke inn i sin andre periode som dekan.

Powered by Labrador CMS