Veterinærhøgskolen skal flytte sammen med resten av NMBU. Det enorme bygget er i åtte deler. Noen vil være ferdig til studiestart i august, men trolig ikke alle. Foto: Mina Ræge

Nye utsettelser ved nye Campus Ås: Innflytting før studiestart kan ryke

Eiendom. Først kom et års utsettelse. Så kom milliardsprekken. Nå blir det ytterligere forsinkelser og det er fare for at veterinærstudentene ikke kan flytte inn i nybygget på Ås til studiestart i august.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skulle etter planen flytte inn i det nye veterinærbygget på Ås 4. mai. Nå er dette utsatt i 40 dager, til 15. juni.

— Utrolig krevende, kommenterer Lars Atle Holm.

Han er direktør ved NMBU.

— Vi har planlagt omfattende testing, innregulering av utstyr, installasjoner og feilretting. Dette er et svært avansert sykehus for dyr, med laboratorier, undervisningslokaler, og en rekke kompliserte maskiner og apparater. Det er også en mengde IT-utstyr som må på plass. For NMBU er det svært viktig å få testet dette ordentlig. En utsettelse fra Statsbygg setter NMBU i en meget krevende situasjon, sier Holm.

Vi har hele veien fått forsikringer om at planen skulle holdes, men nå kom altså den beskjeden vi fryktet.

Lars Atle Holm

Prioriterer studentene

Veterinærhøgskolen holder i dag til på Adamstuen i Oslo, men skal altså flytte til Ås. På grunn av forsinkelsene til Statsbygg blir det krevende å rekke studiestart i august.

— Bygget er i åtte deler, og vi prioriterer studentene først, og å få deres lokaler klare til studiestart. Jeg kan ikke utelukke at noen - i en kortere periode - blir igjen på Adamstuen, sier Holm.

Han legger ikke skjul på at han er frustrert over at beskjeden om forsinkelsen kommer først nå.

Så sent som i universitetsstyremøte 30.januar rapporterte Statsbygg om at framdriften i prosjektet var stram og at det ville medføre en svært krevende sluttfase og ibruktakelse. Men ifølge styrepapirene fra snaue tre uker siden var det ikke snakk om forsinkelser.

Ifølge styrepapirene var opprinnelig plan at alle byggearbeider og entreprenør/byggherretester skulle vært avsluttet før utgangen av 2019, men det var fremdeles byggeaktivitet der i januar i år, ifølge styrepapirene.

Varslet før jul også

Allerede før jul ble styret ved NMBU varslet om at det kunne bli forsinkelser.

31. oktober kom Statsbyggs prosjektleder til NMBUs styremøte for å redegjøre for situasjonen. I styrepapirene sto det at «Statsbygg sliter med fremdrift i bygget, og har en del utsettelser av sine milepæler». Men den gangen var det sagt at forsinkelsene ikke skulle få betydning for overrtakelsesdatoen, som da var satt til 2.mai.

I styrepapirene het det også at dersom bygget ikke blir ferdig i tide, så vil det skyve på tidsplanen for leveranse av brukerutstyr. Det vil igjen føre til at man enten må skyve på virksomhetstestene av bygget, eller at testene gjennomføres uten kritisk utstyrsbehov.

— Testing vil alltid avdekke feil. Og det er en kompliserende å teste etter at vi har flyttet inn, sier universitetsdirektør Holm.

Har advart Statsbygg lenge

— Dette har vi advart Statsbygg om i lengre tid. Vi har hele veien fått forsikringer om at planen skulle holdes, men nå kom altså den beskjeden vi fryktet.

— Med med omlag seks ukers utsettelse kan man komme til 1. oktober før alle har flyttet inn?

Fakta

Nye Campus Ås, NMBU

Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo.

Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Campus Ås har vært den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne og den eneste i sitt slag.

Etter oppstart i Ås har prosjektet med Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo og campusplaner ved NTNU i Trondheim kommet på banen, som ihvertfall prismessig matcher byggkostnadene i Ås.

Det nye veterinærbygget består av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer.

63.100 kvm for Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm.

11.800 kvm for Senter for husdyrforsøk.

Byggestart i 2013, ferdigstilles i 2020.

Kostnadsramme: 7,2 mrd. kr - nå i 2020 over 8 mrd.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

— Vi jobber på spreng med å revidere våre planer. Mye er uklart enda, men vi skal gjøre alt vi kan for å minimere skadevirkningene for studenter og ansatte. Vi har både en plan B, C og D sier Holm.

Tirsdag ble det lagt ut en melding på universitets intranett der de ansatte ble informert om forsinkelsene. Mandag var Holm på møte i Kunnskapsdepartementet.

— Vi har ant uråd, men utsettelsen er en helt fersk nyhet for oss. Det er krevende å snu seg raskt rundt i et så gigantisk prosjekt, sier universitetsdirektøren

Statsbygg bekrefter

Det er Statsbygg som bygger det store bygget. Allerede i oktober i fjor ble det kjent at prestisjeprosjektet, som hadde en prislapp på sju milliarder kroner gikk på en real kostnadssmell med nærmere en milliard kroner i overskridelser.

I et brev i august ba Statsbygg Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en kraftig økning av kostnadsrammen. Regjeringen foreslo en økning på 681 millioner kroner siden forrige justering og den nye kostnadsrammen for Campus Ås ble over åtte milliarder kroner — 8.015.000.000 kroner for å være helt presis.

— Det er helt riktig at det er forsinkelser. Det skyldes en rekke kompliserte årsaker.

Det sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Hun sier at det har vært kjent at det har vært utfordringer med bygget, men at oppstart til studiestart står fast.

— Hvorfor gir dere beskjed om forsinkelsen først nå?

— Det er vanskelig å sette datoer, men utfordringene har vært kjent for alle en stund. Nå har vi har valgt å å endre innflyttingsdato fra 4. mai til 15. juni, sier Aschim.

Holm: Dårlig søknad

Regjeringen har kommet med forslag om at Statsbygg skal overta eiendommene i universitets- og høgskolesektoren. De fleste institusjonene eier ikke sine egne bygg, men det gjør Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – og NMBU. Disse fem institusjonene er ikke begeistret for forslaget.

— Dette er ingen god søknad, sier direktør Holm, som mener utsettelsen bør sees i sammenheng med saken om overtakelse av bygg.

— Det er ikke Statsbygg som har søkt om noe som helst. Vi forholder oss til det, men tar ikke stilling til det, sier Aschim.

Hun sier Statsbygg som byggherre og som eiendomsforvalter er to ulike ting.

— Det er vi som gjennomfører store byggeprosjektene ,det er ikke noe universitetene driver med. Resultatene er at alle bygg vi er byggherre for kommer i mål og er i bruk som avtalt.

Mer komplisert enn forventet

Da milliardsprekken ble kjent i Khrono i oktober i fjor, skrev daværende statssekretær Larrs Jacob Hiim at Campus Ås ble mer komplisert enn forventet

— Prosjektet er unikt, og innebærer blant annet en samlokalisering av et dyrehospital, avanserte laboratorier og undervisningslokaler. Det er ikke bygget tilsvarende prosjekt i verden tidligere. Det er alltid uheldig når enkeltprosjekter går ut over fastsatt kostnadsramme. Normalen er heldigvis det motsatte, at prosjektene sluttføres under kostnadsrammen, skrev Hiim i en kommentar til Khrono den gang.

(Saken er oppdatert kl.22.39 18.februar med opplysninger fra og lenke til styrepapirer om campusprosjketet fra 30.januar i år).

Powered by Labrador CMS