Høgskolen i Innlandet ligger på topp i antall studiepoeng som avlegges per faglig ansatt. Departementet mener det kan gå utover forskningen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Innlandet: Blir bedt om å prioritere forskningen høyere

Styremøte. Kunnskapsdepartementet ber igjen Høgskolen i Innlandet om å forske mer. Onsdag er dette en av sakene på styremøtet, som kan følges direkte her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Følg møtet nederst i saken fra klokken 10.00.)

Høgskolen i Innlandet har styremøte på Hamar onsdag 13. november fra klokken 10.

En av sakene er oppfølging av tilbakemeldingene som høgskolen har fått etter etatstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet før sommeren.

Underviser for mye?

I tilbakemeldingen påpeker departementet at HiNN er den UH-institusjonen hvor det avlegges mest studiepoeng per faglig årsverk, og at dette kan være grunnen til at høgskolens forskningsresultater er relativt svake.

Høgskolen ligger lavt på den nasjonale forskningsindikatorene, påpeker departementet, og publiseringspoengene per faglig årsverk har hatt en tilbakegang fra 2017 til 2018.

Ifølge Tilstandsrapporten for høyere utdanning for 2019 lå HiNN på topp i landet med 826 studiepoeng per faglige ansatt, slik Khrono tidligere har fortalt.

Samtidig har HiNN sin universitetssøknad inne til behandling hos Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Nokuts sakkyndige komité var på besøk i slutten av september og rektor Kathrine Skretting håper at universitetsstatusen skal være i boks enten i slutten av 2019 eller tidlig i 2020.

Les også: På besøk for å vurdere om Innlandet kan bli universitet

Lover bedring

I styredokumentene til HiNN-styret onsdag, skriver Skretting at innføring av en arbeidstidsordning ved høgskolen er «et viktig verktøy for å kunne foreta de nødvendige prioriteringer». Hun sier også at HiNN har signalisert en vesentlig økning i andelen ansatte som har førstestillingskompetanse (doktorgrad eller tilsvarende) fram mot 2025.

På de internasjonale indikatorene går det bedre for HiNN, ifølge tilbakemeldingen fra departementet, både når det gjelder uttelling i Horisont2020 og internasjonal sampublisering.

Skal verdsette undervisere

En annen sak på styremøtet innføring av et meritterende system for undervisere ved høgskolen. Vedtaksforslaget går ut på at systemet skal innføres fra 1. januar 2020, etter at et meritteringsutvalg har kommet med sitt forslag.

Et mer spesifikt kriterisett for hva som skal til for å bli en merittert underviser blir det, ifølge vedtaksforslaget, opp til rektor å fastsette, i tråd med høringsinnspill og meritteringsutvalgets egen anbefaling.

Saksliste

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Vedtakssaker

 • Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 13.11.2019
 • Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter
 • Etablering av meritterende system for undervisere ved HINN
 • Utredning av nytt masterprogram ved AMEK innen spillutvikling og interaktive systemer
 • Endelig studieportefølje 2020-2021
 • Oppfølging etter årets etatsstyring med Kunnskapsdepartementet

Diskusjonssaker

 • Foreløpig internfordeling og årsbudsjett 2020

Orienteringssaker

 • Delårsregnskap for 2. tertial 2019

Referatsaker

 • Protokoll Høgskolestyret 25.09.2019
 • Høring NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
 • Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet – Oversendelse av styrevedtak
 • Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra studiekvalitetsforskriften for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film
 • Endringar i bestemmelsene om økonomistyring i staten

Her kan du følge styremøtet fra 10.00:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS