kongsvinger

Nytt forskningssenter med 90 millioner i ryggen

Et nytt forskningssenter for bærekraft og digitalisering ved Høgskolen i Innlandet i Kongsvinger, er sikret over 90 millioner kroner.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Per Jacob Svenkerud, er stolt av det nye forskningssenteret høgskolen ammen med næringsliv og kommuner skal etablere i Kongsvinger.
Publisert Oppdatert

Et spleiselag mellom kommuner, næringsliv og Høgskolen i Innlandet ligger bak når det skal etableres et nytt forskningssenter i Kongsvinger. Det endelige vedtaket ble gjort i styret ved høgskolen i midten av juni.

Fakta

Forskningssenter som en del av høgskolen

  • Det var styret ved Høgskolen i Innlandet som torsdag 17. juni formelt vedtok etableringen av senteret.
  • Senteret skal være en del av høgskolen, og vil være underlagt Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.
  • Blant annet får høgskolen styrket forskningskapasitet og kompetanse, og nye muligheter innen HINNs doktorgradsutdanninger.
  • Samlet er det bevilget 93,5 millioner kroner til nyvinningen, inkludert en egenfinansiering fra Høgskolen i Innlandet på 20 millioner.
  • Forskningssenteret vil få en egen senterleder. Rekrutteringen til stillingen er i gang. Også en stilling som administrativ koordinator lyses ut denne sommeren.
  • Deretter vil rekrutteringen av stipendiater og seniorforskere komme raskt i gang høsten 2021.

Kilde: Høgskolen i Innlandet

— Dette senteret er unikt med tanke på engasjement og finansiering fra lokale og regionale virksomheter. Kongsvinger kommune og kommunene i regionen, det lokale næringslivet og Sparebankstiftelsen Hedmark har sikret oppstartfinansiering slik at senteret nå er etablert, sier Peer Jacob Svenkerud, rektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN), i en pressemelding fra høgskolen.

Stolt rektor

Senteret vil knyttes til Handelshøgskolen Innlandet, ett av fakultetene ved høgskolen. Det er et resultat av tett samarbeid med Høgskolestiftelsen på Kongsvinger.

— Dette er et resultat av et samarbeid med regionen knyttet til digitalisering og bærekraft, regionen har synliggjort et behov for mer fokus på dette feltet, legger Svenkerud til overfor Khrono.

Han forteller at realiseringen av senteret er resultatet av en lang prosess som har skjedd i samarbeid med høgskolestifelsen på Kongsvinger og kommuner og næringsliv i regionen.

— Dette er et prosjekt vi sammen med regionen er ganske stolte av å ha fått realisert, og vi har nå en betydelig ekstern finansiering i ryggen, legger Svenkerud til.

Mange stipendiater

I en egen nyhetssak på høgskolen hjemmesider heter det at senteret vil ha 18 medarbeidere, hvorav 10-12 er doktorgradsstipendiater. Høgskolen trekker fram at senteret skal bidra til ny kunnskap om bærekraft og digital forretningsutvikling i samarbeid med næringslivet både regionalt og nasjonalt.

Det er inngått intensjonsavtaler om samarbeid med 20 regionale og nasjonale bedrifter med en samlet omsetning på over 100 milliarder kroner.

— Høgskolen i Innlandet har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør som bidrar til grønn omstilling. Dette senteret vil være sentralt i denne satsningen, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

— Etableringen er et eksempel på hvordan vi ønsker å jobbe. Vi skal være en regional kraft som samarbeider tett med omgivelsene våre og bidrar til utvikling i regionen, fortsetter han.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Bærekraftige løsninger

Senteret skal blant annet forske på hvordan det kan skapes verdier og arbeidsplasser gjennom å tenke bærekraftig og redusere negative konsekvenser for samfunnet, og hvordan teknologi og digitalisering kan gi bærekraftige og nyskapende løsninger.

Dekan Marit Roland ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap fremhever de positive konsekvensene senteret vil gi for fakultetet:

– Fagmiljøene på fakultetet styrkes. Dette blir et positivt bidrag til både utdannings- og forskningsaktivitet på studiestedene våre, Rena og Lillehammer, samt en styrke for fagmiljøet rundt utdanningene vi har på Kongsvinger, sier hun.

Som et eksempel kan være hvordan bærekraft og sirkularitet gjør avfall og rest-råstoff til en ressurs for næringslivet.

– Digitalisering vil bli viktig for å få til et grønt skifte og dermed sikre en bærekraftig utvikling. For å nå et slikt mål må vi forstå hvordan næringslivet kan kommersialisere og drive forretningsutvikling med digitalisering og bærekraft i tankene, sier professor Bård Tronvoll.

Høgskolesenter

Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr i dag bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, siviløkonomi-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud.

Sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) og næringslivet har de der utviklet en ny spesialisering i masterutdanningen for økonomi og ledelse og en ny bachelorutdanning innen bærekraftsøkonomi.

Årets studiebarometer viste blant annet at landets aller mest fornøyde sykpeleierstudenter, ja de finner du i Kongsvinger.

Powered by Labrador CMS