Samordna opptak

Nytt honours-tilbud rett inn på opptakstoppen

— Ordet «elitestudent» identifiserer jeg meg lite med, sier fersk honours-student Astrid Utheim Aune.

Astrid Utheim Aune er én av 20 nye honours-studenter som denne høsten starter på det nyopprettede tilbudet i honours-programmet med fokus på samfunnsvitenskap.
Publisert

Det nye honours-tilbudet i samfunnsvitenskap debuterer med det fjerde høyeste poengkravet ved Universitetet i Oslo.

Astrid Utheim Aune (19) har siden hun var ung hatt lyst til å utdanne seg innen samfunnsvitenskap.

— Jeg kommer fra en realfagsfamilie med en mor og en far som er ingeniør. Men for min del har det vært samfunnsfag som gjelder. Helt fra jeg var liten har jeg vært samfunnsengasjert og opptatt av politikk, språk og kultur.

UiOs studieprogrammer med høyest poenggrenser (2020-tall i parentes)

StudieretningOrdinær kvoteKvote for førstegangsvitnemål
Medisin, høst69,5 (69,0)62 (61,6)
Medisin, vår68,6 (68,1)60,8 (60,2)
Psykologi, høst67,8 (66,8)58,3 (58,0)
Odontologi67 (66,1)59 (57,9)
Psykologi, vår66,6 (65,7)57 (56,5)
Honours-programmet, studieretning realfag66,3 (67,1)62,8 (62,7)
Filosofi, politikk og økonomi65 (65,4)59,8 (59,3)
Honours-programmet, Samfunnsvitenskap63,6 (nytt i 2021)60,0 (nytt i 2021)
Jus, høst63,5 (63,0)56,5 (56,0)
Psykologi årsenhet63.5 (63,5)55,1 (54,9)
Jus, vår62 (61,4)54,8 (54,0)
Honours-programmet, humaniora, filosofi, lingvistikk62 (64,4)57,1 (59,7)
Filosofi, årsenhet61,8 (60,5)52,1 (53,5)
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet61,7 (60,5)51,9(48,5)
Informatikk: Digital økonomi og ledelse61,2 (64,0)53,5 (53,5)
Klinisk ernæring61,1 (59,6)53,4 (50,8)
Kriminologi, årsenhet60,6 (62,0)54,8 (54,7)
Kunsthistorie og visuelle studier, årsenhet60,3 (59)49,6 (50,2)

Da hun skulle søke høyere utdanning falt valget på det nyopprettede studietilbudet i samfunnsvitenskap på det mye omtalte honours-programmet til Universitetet i Oslo (UiO) med fordypning i statsvitenskap.

— Jeg valgte statsvitenskap fordi det er en åpen utdanning der jeg ikke er låst til et yrke, og jeg trenger ikke å velge hva jeg ønsker å ta mastergrad i fra det første året. Ved å velge honours-programmet får jeg en faglig mentor, tett oppfølging og medstudenter som er like faglig interesserte som meg, sier Aune.

Skryter av fagmiljøet

Det nye honours-programmet til UiO fikk fort elite-stempelet da det ble opprettet i 2019. Kritikerne var opptatt av at det kunne skape et A- og B-lag innenfor akademia.

— Vi synes ikke det skal opprettes parallelle studieprogram til allerede eksisterende programmer, som skal gis ekstra midler for å øke kvaliteten. Det blir helt feil, sa daværende leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Marte Øien til Khrono.

Men studiet ble umiddelbart populært. Det nye studietilbudet i honours-programmet for realfag hadde høyest karakterkrav blant alle landets studier i 2019 for førstegangssøkere. Også året etter i 2020 var realfagsvarianten på topp med et karakterkrav på 62,7 poeng. Tall for 2021 som ble lagt fram fredag viser at programmet igjen topper ved UiO med en poenggrense på 62,8 for førstegangssøkere.

Prorektor ved Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerud Mo, ser at honours-programmene har lykkes med å lage fagmiljø som i større grad knytter studentene til seg enn tidligere tverrfaglige program har klart.

Nå har altså et tredje honours-tilbud blitt opprettet med fokus på samfunnsvitenskap. Det nye tilbudet tilbyr fordypninger i psykologi, sosialantropologi, sosiologi og statsvitenskap. Og søkertallene viser at også denne varianten tiltrekker seg studenter med gode karakterer. For førstegangssøkere var poengkravet 60 poeng - nummer fire på lista UiO.

— Jeg ser at vi treffer de spesielt interesserte på en god måte og at vi lykkes med å lage et tettere fagmiljø rundt studentene. Tidligere forsøk på tverrfaglige program har slitt med å skape et faglig hjem for studentene, men det har vi lykkes med nå, sier Gro Bjørnerud Mo, avtroppende prorektor ved UiO.

Kjenner seg ikke igjen i elitestempelet

For Aune er ikke elite-stempelet som honours-programmet har fått noe hun kjenner seg igjen i.

— Ordet elitestudent identifiserer meg så lite med. Foreldrene mine var de første i min familie til å ta høyere utdannelse. Utdanning er alltid noe jeg har verdsatt og forstår viktigheten av, som en nøkkel til mange spennende muligheter. Det er grunnen til at elitestempelet blir så fjernt for meg, for vi har alle ulike forutsetninger, sier Aune.

— Jeg føler også at media er med på å gi honours-programmet en negativ klang ved å omtale det som et elitestudium. Det er mange studieretninger innen realfagene som i større grad er elite-studier uten at de blir omtalt som det.

Hun er opptatt av at ambisiøse studenter innenfor samfunnsfagene også skal ha et tilbud, på lik linje med økonomi og realfag.

— Dette er en mulighet for meg til å studere sammen med studenter som er like faglig interessert og nysgjerrige som meg, sier Aune.

Hun tror motstanden i 2019 før innføringen av programmene kan stamme fra en frykt for amerikanisering.

— Man ser at det har vært et behov for et slikt type tilbud. Jeg tror man frykter at vi skal bli amerikanisert og bli som Ivy League-skolene der borte. Forskjellen er at alle har et likt grunnlag her i Norge. Det er like tilgjengelig å studere et honours-program som å studere hvilken som helst annen studieretning, sier Aune.

Over 19.000 søkere

Ved UiO er det fremdeles profesjonsutdanningene i medisin, psykologi og odontologi som troner øverste over studieprogrammene med høyest poenggrenser for ordinær kvote.

Ser man på poenggrensene for førstegangssøkere har honors-programmet i realfag høyest poenggrense med 62,8, fulgt av medisin høst og medisin vår. Dernest kommer som nevnt det nye honours-programmet i samfunnsvitenskap.

— Vi er veldig glade for gode søkertall i år også. Vi gleder oss over at vi har så mange studieprogrammer inne på listen over landets mest attraktive studier. Det er også viktig for et forskningsintensivt breddeuniversitet som UiO å rekruttere de aller beste studentene til hele bredden av studieprogrammer i porteføljen vår, sier Mo.

Totalt hadde UiO 19.331 søkere - en nedgang på 1654 søkere fra 2020. Av disse har 11.311 søkere fått tilbud om studieplass høsten 2021. I Norge har UiO flest studieprogram som krever over 60 studiepoeng for å komme inn på ordinær kvote med 18.

Powered by Labrador CMS