studentmiljø

Nytt studenthus på gang i Kristiansand

Studentene i Kristiansand skal få sitt eget studentkulturhus i sentrum av byen. Universitetet i Agder går inn med 10 millioner.

Studentene ved Universitetet i Agder kan se fram til et nytt studentkulturhus i sentrum av Kristiansand, etter styrevedtak torsdag.
Publisert

Styret ved Universitetet i Agder vedtok torsdag at UiA skal bidra med 10 millioner kroner i investeringer i et nytt studentkulturhus i Kvadraturen i Kristiansand. Her skal det både være plass for studentkultur og for undervisning i kunstfag.

Det nye studentsamfunnet skal ligge i Skippergata 24B, der Sørlandets kunstmuseum holder til i dag. Museet skal flytte ut, og stiftelsen Cultiva skal kjøpe bygget med overtakelse i begynnelsen av 2023.

Har dømt om det lenge

UiA og Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er tilbudt en fordelaktig leieavtale med Cultiva for deler av bygget, men det kreves investeringer på 20-30 millioner for å tilpasse bygget til ny bruk.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

— Det er et kjempespennende prosjekt. Vi har prøvd noe lignende før, og har drømt lenge om å få til noe sånt, sa universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

I sakspapirene beskriver hun prosjektet som et spennende samskapingsprosjekt mellom akademia, studentkulturen og en kulturstiftelse, noe som hun ikke kan se har vært gjort tidligere i Norge.

— Dersom vi får dette til, vil det kunne bli noe resten av sektoren, og eventuelt andre sektorer vil kunne ta inspirasjon fra, skriver hun.

Kristiansand som studentby

I dag har studentene møtepunktet ØstSiA på campus, men leder av Studentparlamentet, Kristian Fredrik Meyer Ødegård, understreket sterkt at studentene virkelig ønsker seg et ny arena i sentrum av byen der alle studentaktivitene kan samles.

— Dette vil gjøre studiebyen Kristiansand mer populær, sa han.

Spørsmål om økonomien

Flere i styret påpekte at det er en viss risiko ved prosjektet, særlig når det gjelder driftskostnader og hvor lang tid UiA forplikter seg for.

Tidligere har Kristiansand hatt et studenthus som het Pir 6, drevet av SiA, men dette måtte legge ned på grunn av økonomi.

Smith-Tønnessen påpeker at forutsetningene for å lykkes med det nye prosjektet er langt bedre, ikke minst fordi husleien vil bli om lag halvparten av markedsleie. Hun påpekte også at lokalene i Skippergata er bedre egnet og har en god plassering, sentralt i Kvadraturen.

Mye av virksomheten vil dessuten være studentaktiviteter som er basert på frivillighet, påpekte Smuth-Tønnessen.

Planen er at SiA også skal bidra, og at man skal forsøke å få med de andre høgskolene i Kristiansand, som riktig nok er små; NLA Høgskolen, Ansgar høgskole og Noroff.

Undervisning også

Fakultet for kunstfag behov for økte arealer, både på grunn av flere studier, men også flere studenter på eksisterende studier. Dette har til nå vært løst gjennom tidvis kostbar og lite arealeffektiv midlertidig leie av ulike eksterne lokaler, og dette kan løses ved sambruk med studentkulturhuset, går det fram av sakspapirene.

Powered by Labrador CMS