Universitetet i Bergen er først ute når et nytt ID-system skal testes fra i år. Foto: Hilde Kristin Strand

Nytt tilgangssystem skal effektivisere UH-sektoren

Tilgang. Universitetet i Bergen begynner i februar å teste et nytt ID-system. I 2021 skal det rulles ut i resten av universitets- og høgskolesektoren.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I januar 2019 vedtok Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning at UH-sektoren skal få på plass en felles identitet- og tilgangsstyring (IAM) ved utdanningsinstitusjonene i Norge.

— Det nye tilgangssystemet fører til en del effektivisering og besparelser på administrasjonen på tilgangsstyring. I dag er det veldig mye manuelle rutiner. Tanken er jo nå at det skal automatiseres mest mulig, forteller Hildegunn Vada, avdelingsleder i Uninett og prosjektleder for det nye IAM-systemet.

Fakta

Nytt IAM-system

  • Vedtatt 28. januar 2019 av Digitaliseringsstyret.
  • Uninett AS leder prosjektet.
  • Det nye systemet som er valgt er Identity Automation.
  • Systemet skal først testes ut ved Universitetet i Bergen, i 2021 begynner utrullingen til resten av sektoren.

kilde: Uninett.no

Først digitalt

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til digitale systemer, tjenester og ressurser, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

I utgangspunktet vil det nye systemet bli innført på de digitale tjenestene i UH-sektoren. Dette gjelder tilgang til alt fra samordna opptak, canvas, inspera og office 365.

— Med den nye IAM-løsningen kan vi både få bedre kontroll på tilgang til digitale systemer, samt bedre kontroll på tilgang til rom, bygninger og maskiner etter hvert , sier Vada.

Tredelt mål

Det nye IAM-systemet er bygget på et tredelt mål. Det første er sikkerhet, det andre er effektivisering og det tredje handler om samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner.

Tanken er jo nå nå at det skal automatiseres mest mulig.

Hildegunn Vada

— Sikkerhet handler om at med de gamle systemene har det vært utfordringer ved å oppdatere hvem som skal ha tilgang til systemene, om det er personer som har sluttet ved institusjonen eller byttet institusjon, opplyser Vada.

Når det kommer til det tredje målet har det, i følge Vada, vært et politisk mål å ha studentmobilitet. Studenter skal kunne velge emner ved ulike institusjoner, eller ta et semester ved for eksempel Høgskolen i Kristiania, og neste ved OsloMet.

Mange er tilknyttet flere institusjoner

Grunnen til at dette nye systemet innføres er også for å sikre sikker deling av data mellom institusjonene. Mange studenter tar fag ved andre institusjoner. I tillegg har flere ansatte bistillinger, oppdrag eller verv ved andre ved andre institusjoner. Det skriver Unit.no.

Hildegunn Vada. Foto: Uninett.no

Først ut er Universitetet i Bergen. Her starter piloteringen i februar 2020. Det er ikke klart hvilke institusjoner som vil følge etter Bergen når piloteringsperioden avsluttes i desember 2020. Hvilke brukergrupper systemet skal testes på, er ikke ennå bestemt, ifølge Vada.

— Først må vi kartlegge i hvilken rekkefølge det er mest hensiktsmessig å rulle ut systemet, men vi vil starte etter piloteringen avsluttes ved UiB, forteller hun.

Det er ulike prosesser knyttet til tilgangsstyring ved de ulike institusjonene, men det er enighet om de nye standardprosessene som skal innføres. Institusjonene som har jobbet sammen er UiT, NTNU, UiO og UiB, skriver Uninett.no.

Powered by Labrador CMS