Eikrem-saken

Nytt utvalg behandler klagen i avskjedssak ved NTNU neste uke

Utvalget som skal avgjøre om klagen fra avskjedigede NTNU-ansatte Øyvind Eikrem skal tas til følge eller sendes videre til universitetsstyret, ledes av dekan Tine Arntzen Hestbek.

Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU, Tine Arntzen Hestbek, har oppnevnt nye medlemmer til Ansettelsesutvalget som skal behandle avskjedsklagen fra Øyvind Eikrems advokat. Dekanen skal selv lede utvalget.
Publisert

Dekan Tine Arntzen Hestbek, som det siste året har stått i fremste rekke på vegne av NTNU-ledelsen i håndteringen av avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem, er nå oppnevnt som ny leder av fakultetets ansettelsesutvalg de neste fire årene.

Fakta

Her er nyoppnevnt Ansettelsesutvalg

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU oppnevnt fra 1.august 2021-31.juli 2025, skal 1.september behandle klagen på avskjedsvedtaket fra førsteamanuensis Øyvind Eikrems advokat.

Vara i rekkefølge

  1. Anita Normann, Institutt for lærerutdanning
  2. Anne Grytbakk, Institutt for sosialt arbeid
  3. Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  4. Anders Sanne, Institutt for lærerutdanning

Medlemmer, midlertidig ansatte

Vara

  • Vilde Johannessen, Institutt for psykologi

Medlemmer, studenter

  • Ikke klart ennå

Kilde: NTNUs hjemmeside

Det er dette utvalget som i neste uke, 1.september, skal avgjøre om Eikrems klage på avskjedsvedtaket skal tas til følge eller avvises. Dersom klagen avvises av det nye Ansettelsesutvalget vil universitetsstyret endelig avgjøre avskjedssaken. Styret har sitt første møte for høsten denne uka, mens neste universitetsstyremøte er satt opp 16.september.

Hestbek skal vurdere habiliteten sin

Det var også dekan Hestbek som den 10.mai i år signerte det 30 siders lange brevet til Eikrem og hans advokat i forhåndsvarselet om at NTNU ville gi Eikrem, som underviser i psykologi ved Institutt for sosialt arbeid, sparken.

— Har du vurdert din habilitet med tanke på denne saken?

— Alle medlemmer i AU (Ansettelsesutvalget red.mrk) skal vurdere sin habilitet i alle saker. Det skal også jeg gjøre, skrev Hestbek i en e-post til Khrono søndag kveld.

Det forrige Ansettelsesutvalget, som hadde funksjonstid fram til 1.august i år, vedtok i møte 21. juni 2021 å avskjedige Øyvind Eikrem fra hans stilling som førsteamanuensis i psykologi ved NTNU, blant annet fordi han skal ha tilgang til en anonym facebookprofil som hisset til rasistiske nettdebatter.

I sin ni siders lange klage som Khrono har hatt tilgang til, avviser Eikrems advokat, Christoffer Hjelde fra Forskerforbundet, alle punkter i NTNUs avskjedsvedtak. Han mener blant annet at universitetet har for svake bevis i saken, at en medarbeider som var tilstede på avskjedsmøtet er inhabil og at bevisvurderingen i Ansettelsesutvalget er selektiv.

Forrige ansettelsesutvalg var ledet av Karoline Daugstad, professor i samfunnsgeografi og prodekan for forskning ved SU-fakultetet.

Arve Hjelseth, NTNU

Arve Hjelseth er oppnevnt

Den profilerte samfunnsdebattanten Arve Hjelseth er også oppnevnt som et av medlemmene i det nye utvalget som skal vurdere avskjedsklagen. Hjelseth har tidligere engasjert seg i Eikrem-debatten, blant annet etter at førsteamanuensen ble kalt inn til ledelsen ved NTNU etter å ha blitt intervjuet i Resett i 2018.

I en kommentar i Khrono, under tittelen Ikke bær ved til bålet, skrev Hjelseth blant annet: «Kritiser gjerne Eikrem, men gjør det faglig og ikke gjennom trusler om sanksjoner fordi han har uttalt ting som ikke bør sies i våre kretser».

Eikrem-saken startet med hans omstridte uttalelser til Resett, men avskjedssaken handler nå mer om at NTNU mener at det er overveiende sannsynlig at han har postet rasistiske ytringer via en anonym facebookprofil.

Fakultetsstyrets medlemmer oppnevnt

Sosiolog og førsteamanuensis Arve Hjelseth ble valgt inn i som ansattrepresentant i fakultetsstyret ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) i vår, sammen med blant andre Irmelin Kjelaas, Institutt for lærerutdanning og Unni Soltun Andreassen, (for de midlertidig ansatte red.mrk) fra Institutt for lærerutdanning.

De er alle tre nå også oppnevnt til Ansettelsesutvalget.

Og fakultetsstyrets interne vararepresentanter er også vara til Ansettelsesutvalget: Anita Normann, Institutt for lærerutdanning, Anne Grytbakk, Institutt for sosialt arbeid, Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Anders Sanne, Institutt for lærerutdanning, samt Vilde Johannessen, Institutt for psykologi.

Studentene skal også være representert, men ifølge NTNUs hjemmeside mandag kveld var disse ennå ikke oppnevnt.

Dekanen oppnevner medlemmer

Lederen i det nyoppnevnte Ansettelsesutvalget, Tine Arntzen Hestbek, ble ansatt som dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU i januar 2021. Hun hadde da vært konstituert dekan siden 1.august i fjor da Marit Reitan rykket opp fra dekan til prorektor.

Dekan Hestbek skrev i en e-post søndag kveld at det er hun som har oppnevnt utvalget:

«Dekanen oppnevner representantene for de vitenskapelig ansatte og studentrepresentanten i ansettelsesutvalget etter forslag fra fakultetsstyret. Dette følger av NTNUs styringsreglement og personalreglement».

Hun opplyser også at det ble avholdt valg for nye interne medlemmer til fakultetsstyret 3. og 4. mai 2021.

Får ikke forklare seg på nytt

Etter det Khrono kjenner til skal Eikrem ha bedt om å få forklare seg for det nye ansettelsesutvalget, samt eventuelt for universitetsstyret dersom saken ender der. Statsansatteloven §32 åpner ikke for dette, da den ansatte skal uttale seg før avskjedsvedtaket er fattet. Og Eikrem og hans advokat redegjorde for sin sak til det forrige Ansettelsesutvalget.

Øyvind Eikrems advokat, Christoffer Hjelde i Forskerforbundet, ønsker ikke å kommentere Khronos spørsmål om habilitet denne saken.

Powered by Labrador CMS