kostbar bakterie

Ødelagte heste-tarmer har kostet minst 17,5 millioner

Å bli kvitt salmonella i hesteklinikken som snart skal flytte, har blitt et penge­sluk. Kunnskapsdepartementet vil ikke hjelpe NMBU med regninga.

Salmonella-utbrudd ved hesteklinikken på Veterinærhøgskolen ble et pengesluk.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I slutten av februar sendte Sjur Baardsen, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), en søknad til Kunnskapsdepartementet der han ba om pengehjelp. I 2018 startet nemlig et salmonella-utbrudd ved Veterinærhøgskolen ved NMBU, et utbrudd som først ble stanset og så blusset opp igjen i 2019.

Siden har klinikken vært helt eller delvis stengt. Og det har kostet universitetet dyrt.

Arbeidet med å bli kvitt salmonella ved hesteklinikken på Veterinærhøgskolen samt inntektstap og kostnader ved å måtte holde klinikken stengt, har kostet universitetet hele 17,5 millioner kroner.

«Merutgiftene er etter NMBUs oppfatning av en slik størrelse at vi vanskelig kan dekke dette innenfor tildelte midler uten at det får store skadevirkninger for den øvrige driften. NMBU ber derfor om å få dekket 17,5 mill. kroner i merutgifter knyttet til salmonellautbruddet», skrev NMBU-rektor Baardsen til Kunnskapsdepartementet i et brev 28. februar.

Til Khrono sier han at summen kan bli høyere.

Dette gjør at vi får 17,5 millioner kroner mindre å rutte med. Vi er skuffa over svaret. Og jeg tenker at tapet kan bli større også, det avhenger av når vi kan flytte inn i ny klinikk.

Sjur Baardsen, rektor

Skal flyttes så fort som mulig

Den høye prislappen er ekstra lei for NMBU i disse tider: Pengene går med til å betale for en hesteklinikk som egentlig skulle vært lagt ned i fjor. Klinikken skal flyttes så raskt som overhodet mulig og forsvarlig.

Ny veterinærhøgskole med ny hesteklinikk skulle stått klar sommeren 2019. Så ble innflyttingen utsatt til mai 2020. Så ble ny dato satt til august 2020.

Og så ble innflytting utsatt igjen, grunnet koronakrisen og medfølgende forsinkelser i ferdigstillelsen. Målet er januar 2021, men hesteklinikken kan bli flyttet før — selv om dato for åpning ikke kan tidfestes.

«Selv om det må settes en dato for leveranse av formell overtakelse av byggene, er det besluttet at Hesteklinikken og deretter Ambulatorisk klinikk skal åpnes så raskt som det er mulig og forsvarlig. Årsaken til ønsket om tidlig åpning av disse to klinikkene er at hesteklinikken nå ikke er operativ (...)», heter det i styrepapirene til NMBUs siste styremøte.

— Er det en ekstra bitter sum, siden det er betaling for en klinikk som skulle vært flyttet for lengst?

— Det er nettopp det. Vi får en aldeles fantastisk ny og moderne hesteklinikk. Men kan ikke ta den i bruk før den er overlevert. Det løper kostnader og tapte inntekter, sier Baardsen, som også påpeker at det er slitsomt for de ansatte.

Det er en menneskelig side ved dette. Det har vært en tøff tid for de som er ansatt på hesteklinikken. De er ansatt der for å jobbe med hest og har stått på. De gleder seg veldig til nytt bygg som vi håper blir raskest mulig ferdig. Men vi har ingen dato.

Departementet ville ikke være med å betale

Kunnskapsdepartementet vil ikke være med på å betale. Det framgår av svaret de har sendt til rektor Baardsen. Det er påregnet at statlige institusjoner må betale for uforutsette hendelser selv, dersom det ikke koster mer enn det man ellers ville betalt i normal forsikringspremie over noen år.

I sitt svar skriver Kunnskapsdepartementet at de ikke disponerer midler til å dekke slike utgifter.

— Kunnskapsdepartementet skriver at de anser at dette faller innunder selvassurandørprinsippet, og at beløpet dermed ikke er stort nok til å være ansett som ekstraordinært, forklarer rektoren.

— Praktiseres selvassurandørprinsippet litt vel strengt i denne saken, synes du?

— Hvis vi hadde ment det samme som Kunnskapsdepartementet hadde vi ikke sendt søknaden. Vi mener dette er ekstraordinært, det man kaller force majuere. Det kan være tapet blir større også, svarer Baardsen.

Powered by Labrador CMS