studentpolitikk

Ola Borten Moe kan bli erklært «persona non grata» også i Bergen

Mandag kveld skal Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ta stilling til om det skal erklære Ola Borten Moe (Sp) uønsket.

Statsråd Ola Borten Moe er ingen kjempepopulær mann blant landets studenter for tiden.

Torsdag ble forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) erklært «persona non grata» ved Universitetet i Oslo (UiO) av universitetets studentparlament. Borten Moe svarte med å karakterisere studentenes erklæring som «pubertal uttrykksform».

Nå kan Borten Moe bli erklært uønsket også ved Universitetet i Bergen (UiB). Men først skal det avgjøres hvorvidt saken i det hele tatt skal behandles. Flertallet i arbeidsutvalget har allerede vendt tommelen ned, men til sjuende og sist er det parlamentet som avgjør.

Til møtet mandag kveld har det studentpolitiske samlingspunktet Realistlista meldt inn en resolusjon der de foreslår å erklære Borten Moe for «persona non grata» (uønsket person, journ. anm.).

— Null interesse

Hensikten med forslaget er å sende et tydelig signal til regjeringen om at Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen mener at Ola Borten Moe er uegnet som forsknings- og høyere utdanningsminister, fremkommer det i resolusjonsutkastet, som er innsendt av Lars Jacob Ruland Jacobsen i Realistlista.

Resolusjonsforslaget er inspirert av det som skjedde ved UiO før helgen.

— Statsråden har gjentatte ganger vist at han har null interesse av å styrke velferden til studentene. Dersom flere og flere studentdemokrati støtter seg til denne demonstrasjonen, vil det sende et klart og tydelig signal til regjeringen om at studenter i hele Norge mener at statsråden er totalt uegnet som forsknings- og høyere utdanningsminister, står det i forslagsteksten.

Khrono har ikke lyktes i å få kontakt med Lars Jacob Ruland Jacobsen mandag ettermiddag,

I forkant av mandagens møte har arbeidsutvalget ved Studentparlamentet hatt et ekstraordinært innstillingsmøte som følge av forslaget, og landet på delt innstilling. Tre av medlemmene i arbeidsutvalget mener at resolusjonen ikke skal vedtas, mens ett av medlemmene støtter resolusjonsutkastet.

— I kveld skal først parlamentet votere over om saken skal tas inn på dagsordenen. Dersom den blir vedtatt til dagsordenen, blir den behandlet under punktet eventuelt, sier vikarierende organisasjonskonsulent ved Studentparlamentet UiB, Maria Jacobsen, til Khrono mandag ettermiddag.

Hun har ikke ytterligere kommentarer til saken.

Tre mot én i arbeidsutvalget

De tre i arbeidsutvalget som mener at resolusjonen ikke skal vedtas, begrunner dette med at de ikke ønsker å innskrenke parlamentets politiske mulighetsrom ved aktivt å avstå fra møter med statsråden.

— Ola Borten Moe er ansvarlig for vår studiehverdag og skal være vårt universitets fremste forkjemper, skriver de tre som ikke støtter resolusjonen i sin innstilling. Selv om dette Arbeidsutvalget tidligere har uttalt seg svært kritisk til statsråden, ønsker vi ikke å gjøre et poeng ut av en aktiv utestengelse. Det gjør vårt ansvar og arbeid som studentpolitikere vanskeligere og kan etablere en ukultur som gjør at vi blir avhengige av å jobbe utenom departementet, står det i innstillingen.

Det ene medlemmet av arbeidsutvalget som mener resolusjonen bør vedtas i sin helhet, skriver blant annet dette:

— Ola Borten Moe har ikke vist vilje til å høre på studenter, og i flere tilfeller fremstår som en studentfiendtlig statsråd. Mindretallet mener Kunnskapsdepartementets ledelse for forskning og høyere utdanning trenger fornyelse for å vinne tilliten tilbake, da Ola Borten Moe har gjort alt annet enn å bygge tillit i sektoren som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Ikke lignende planer ved NTNU

Det er ukjent hvorvidt det er flere studentorganisasjoner i Norge som ønsker å erklære Ola Borten Moe for uegnet som statsråd. Leder ved Studentparlamentet i Ålesund NTNU, Ole-Markus Simonsen, sier til Khrono at han ikke håper det skjer hos dem.

— Vi har ingen planer om å vedta noe slikt, sier Simonsen i en kort kommentar.

Da Ola Borten Moe i vår varslet kutt på mange milliarder kroner i NTNUs campusprosjekt, stemte Studentersamfundet i Trondheim over et foslag om at han burde fratre som minister. Et stort flertall på 85 studenter stemte for forslaget, men det ble likevel ikke vedtatt siden et gyldig vedtak krever både flertall og minst hundre stemmer.

Powered by Labrador CMS