Forskningsrådet

Ola Borten Moe kaster styret i Forskningsrådet

Forskningsrådet styrer mot milliardunderskudd. Kristin Halvorsen settes inn som styreleder fra i dag. Departementet med tett oppfølging.

Ny styreleder i Forskningsrådet: tidligere kunnskapsminister og SV-politiker, Kristin Halvorsen.
Publisert Oppdatert

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kaster hele styret i Forskningsrådet.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Fakta

Det nye styret

  • Leder: Kristin Halvorsen, direktør i Cicero. Tidligere kunnskapsminister og finansminister.
  • Nestleder: Robert Rastad, direktør ved Universitetet i Bergen. Tidligere kommunaldirektør i Bergen kommune.
  • Medlem: Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine.
  • Medlem: Linda Nøstbakken, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå.
  • Medlem: Britt Elin Steinveg, assisterende direktør ved Universitetet i Tromsø.

Kilde: Aftenposten

Årsaken er at Borten Moe mener Forskningsrådet styrer mot milliardunderskudd og at det må ryddes opp.

Fra torsdag klokken 12 er Kristin Halvorsen, tidligere finansminister og kunnskapsminister, i dag leder av forskningsinstituttet Cicero, ny styreleder.

Går fra 11 til fem styremedlemmer

Aftenposten kan også fortelle at et nytt midlertidig styre reduseres fra 11 til 5 styremedlemmer.

Kunnskapsdepartementet skal mene at man trenger mer kompetanse på offentlig forvaltning, budsjettering og regnskapsregler.

Departementet krever også at Forskningsrådet setter i gang en ekstern granskning av egen økonomi, og det varsles tett kontroll fra departementet.

— Det er riktig og nødvendig å gjøre dette, sier statsråd Ola Borten Moe til Aftenposten.

Vil gå mot store underskudd

Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet ligger Forskningsrådet an til å gå samlet 275 millioner kroner i minus ved utgangen av året.

Samtidig er de planlagte utbetalingene fra Forskningsrådet for 2022 og 2023 langt høyere enn bevilgningsnivået, grunnet for høye tildelinger i tidligere år.

— Det betyr at de økonomiske problemene ligger an til å vokse betydelig hvis vi ikke gjør noe nå, sier statsråden og legger til:

— Det er lovet bort mer penger enn Forskningsrådet har fremover, og det må vi rydde opp i.

Han viser til at det nye midlertidige styret kjenner både sektoren, statens bevilgningsreglement og offentlig økonomi- og virksomhetsstyring godt.

Foreløpige anslag fra Forskningsrådet ved nominell videreføring av budsjettet er at de totalt vil gå 1,9 milliarder kroner i minus ved utgangen av 2023 og 2,9 milliarder kroner i minus ved utgangen av 2024 hvis det ikke gjøres tiltak.

Sittende styre svarer i egen melding

Aftenposten gjengir et skriftlig svar de har fått fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet skriver her at de mener tallene departementet bruker som begrunnelse for å kaste styret ikke fullt og helt reflekterer dagens situasjon.

«Styret står fullt og helt bak Forskningsrådets økonomistyring, og mener den er god og forsvarlig. Noe som også bekreftes av Riksrevisjonens siste revisjon helt uten merknader, fra april 2022», skriver styret.

— Ikke et resultat av mindre bevilgning

— De økonomiske problemene i Forskningsrådet er ikke et resultat av at denne regjeringen har bevilget mindre penger til forskning. Forskningsrådet har i flere år mottatt i underkant av 11 milliarder kroner i årlige bevilgninger, og det gjør de også i år. Det er heller et resultat av at kontrollen og styringen har vært for svak – både fra styret, fra Forskningsrådet og fra Kunnskapsdepartementet. Vi skal for vår del se på hvordan vi kan styrke oppfølgingen av Forskningsrådet fremover, sier Borten Moe.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med oppdatert status og forslag til ytterligere tiltak i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

— Svært viktig for hele sektoren

Universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB), Robert Rastad er utpekt til ny nestleder i det nye styret for Forskningsrådet.

— Forskningsrådet er svært viktig for hele sektoren, og det blir viktig å raskest mulig få en avklaring på veien videre, sier Rastad i en kort kommentar, og henviser til den nye styrelederen for ytterligere kommentarer.

Bekymret UHR-leder

Sunniva Whittaker er styreleder for Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Hun uttrykker bekymring for situasjonen.

— Dette kommer jo samtidig med at regjeringen signaliserer at de vil nedskalere investeringene via Forskningsrådet. Vi er bekymret for den stans i tildelingene som dette kan innebære, sier Whittaker.

Hun legger til:

— Dette vil gå utover kunnskapsutviklingen og omstillingen som Norge skal gjennom og får konsekvenser langt utenfor vår sektor. Nå må vi samråde oss med sektoren og aktører rundt oss før vi kommer med ytterligere kommentarer, sier Whittaker.

Powered by Labrador CMS