Debatt ● Sissel Karin Haavaag

Ola Borten Moe må hjelpe sårbare studenter

Den nye universitets- og høyskoleloven har glemt en betydelig studentgruppe. Regjeringen må komme på banen før flere studenter faller av studiene, skriver Epilepsiforbundet.

Under pandemien var all undervisning digital, og for mange studenter var dette tilbudet av stor betydning, skriver kronikkforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I vinter ble Epilepsiforbundet kontaktet av ett av medlemmene våre. Vi kan kalle henne for «Nora». Nora er en ung student som har tre diagnoser, inkludert epilepsi. Hun var fortvilet fordi foreleserne hennes nektet å ta videoopptak av forelesningene.

Til tross for at hun informerte om sin livssituasjon, ble hun møtt med avslag. Nora opplever perioder med ekstrem utmattelse og klarer ofte ikke å delta på fysiske forelesninger. I tillegg har hun jevnlige legeavtaler som kolliderer med forelesningstidene.

Det er overraskende at behovene til sårbare studentgrupper ikke har blitt tilstrekkelig prioritert. Studenter med medisinske diagnoser er en glemt gruppe i debatten om videoopptak av forelesninger. Denne studentgruppen må få en lovfestet rett til å få videoopptak av forelesninger.

Videoopptak av forelesninger gir nødvendig fleksibilitet for studenter med diagnoser. Denne fleksibiliteten kan være avgjørende for om en student fullfører utdanningsløpet sitt.

Å sikre tilgang til videoopptak av forelesninger er et av tiltakene som kan hindre at flere unge blir utenfor arbeidslivet.

Sissel Karin Haavaag

I årevis har politikere debattert hvilke tiltak som kan hjelpe flere unge med å komme seg ut i arbeidslivet. Å sikre tilgang til videoopptak av forelesninger er et av tiltakene som kan hindre at flere unge blir utenfor arbeidslivet.

Under pandemien var all undervisning digital, og for mange studenter var dette tilbudet av stor betydning.

Politikerne må lytte til studentene. Studentene selv ønsker digital tilgang til forelesninger. Studenttinget ved NTNU, som representerer 38.000 studenter, vedtok i 2021 at flere forelesninger skal være digitale.

Det har også vært store studentprotester ved Norges Handelshøyskole i 2019 og 2022 da ledelsen forsøkte å kutte ut videoforelesninger.

Det er cirka 45.000 personer i Norge som har epilepsi, og cirka halvparten av dem er uføretrygdet og havner utenfor arbeidslivet.

For å unngå at Nora havner i den dystre statistikken, er det avgjørende at utdanningsinstitusjonene legger til rette for studenter med spesielle behov.

Innlegget ble først publisert i Bergens Tidende.

Powered by Labrador CMS